Pelastustoimen suorituskyky on varmistettava normaali- ja poikkeusolosuhteissa

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL edellyttää, että turvallisuusviranomaisten resurssit varmistetaan kehysriihessä.

Petteri Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu, että pelastusalan ja hätäkeskusten resurssit turvataan.

– Kehysriihessä on varmistettava turvallisuusviranomaisten henkilöstöresurssit. Yhteiskunnan turvallisuuden kannalta on kriittisen tärkeää, että pelastusalan oppilaitoksille osoitetaan riittävät määrärahat koulutuspaikkojen lisäämiseksi, järjestön johtaja Kim Nikula sanoo.

Turvallisuusviranomaisten henkilöstövaje haastaa pelastustoimialojen suorituskykyä eikä asiaan ole herätty riittävän ajoissa. Kevan arvion mukaan noin viidennes pelastajista ja hätäkeskuspäivystäjistä eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ennusteen mukaan 1 200 eläköityvästä pelastajasta lähes 30 prosenttia jää työkyvyttömyyseläkkeelle ja lähes joka seitsemäs pelastaja osatyökyvyttömyyseläkkeelle.

– Pelastusoppilaitosten koulutuspaikkoja on lisättävä, jotta eläkepoistuma ja palvelutasopuutteet saadaan paikattua. Pelastustoimialoille on koulutettava 2 500 pelastusalan ammattilaista vuoteen 2032 mennessä, Nikula painottaa.

Pelastustoimen henkilöstövajetta haastaa myös aikuiskoulutustuen lakkauttamissuunnitelmat.

– Alipäällystö-, päällystö- ja hätäkeskuspäivystäjäopiskelijoista suuri osa hyödyntää aikuiskoulutustukea. Uhkakuvana on, että opiskelijat siirtyvät muille toimialoille tai eivät hakeudu jatko-opintoihin, jos tuki poistuu.

SPAL pitää tärkeänä, että pelastustoimen palvelutaso ja suorituskyky varmistetaan investointisuunnitelmissa ja julkisen talouden suunnitelmassa. Hyvinvointialueiden perustamisajatus oli se, että pelastustoimen palvelut tuotetaan kansalaisille yhdenvertaisesti ja aiempaa nopeammin.

– Hyvinvointialueiden säästö- ja yhteistoimintamenettelyt ovat ristiriidassa suhteessa hallitusohjelmakirjaukseen. Kiristyneessä taloustilanteessa paloasemia uhkaa sulkeminen ja henkilöstövähennykset heikentävät kriisi- ja poikkeusolojen suorituskykyä, Nikula toteaa.

SPAL vaatii, että keskeisten turvallisuusviranomaisten henkilöstöresurssit varmistetaan haastavista talousnäkymistä huolimatta.

Lisätietoja: järjestön johtaja Kim Nikula, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL, p. 040 716 1805

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL on Suomen suurin pelastusalojen henkilöstön ammattiliitto. Liitto ajaa ja valvoo pelastus-, ensihoito- ja hätäkeskusammattilaisten etuja ja oikeuksia sekä edistää heidän hyvinvointiaan työelämässä.

Ajankohtaista

17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue
16.5.2024

Puheenjohtaja Antti Palola: Suomi tarvitsee menestyäkseen osaamista

Lue
16.5.2024

Edustajiston puheenjohtaja Kristiina Lindroos: Tarvitaan vaikuttavampaa ja tiiviimpää yhteistyötä

Lue