Ammattiliitto Pro, ETL, MVL ja SEL eivät kannata terveysveroa

Valtiovarainministeri Riikka Purra on budjettiriihen alla väläytellyt niin sanotun terveysveron käyttöönottoa valtiontalouden tasapainottamiseksi ja suomalaisten terveyden edistämiseksi. Elintarviketeollisuusliitto, Ammattiliitto Pro, Meijerialan Ammattilaiset ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL eivät kannata veroa, sillä se olisi käytännössä hankalasti toteutettava ja veron ohjausvaikutus kuluttajiin epävarma. Varmaa sen sijaan on, että terveysvero heikentäisi kotimaisen ruoka-alan mahdollisuuksia kasvaa, työllistää ja investoida. Tämä olisi vastoin hallituksen tavoitteita koskien työllisyysasteen nostamista ja yritysbyrokratian vähentämistä.

Terveysveron kaltaisen veron käyttöönottoa on selvitetty ennenkin. Sokeriverotyöryhmä totesi jo vuonna 2013, että verotuksen aiheuttamia kulutusmuutoksia on erittäin vaikea ennustaa. Alhaisella verotasolla veron vaikutus hintaan jäisi vähäiseksi, jolloin vero ei myöskään ohjaisi kuluttajien valintoja. Jos verotaso taas asetetaan ohjausvaikutuksen näkökulmasta riittävän korkeaksi, kulutuksen muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia kotimaiseen elintarviketeollisuuteen ja alan työpaikkoihin.  

Tilanne ei ole muuttunut kymmenessä vuodessa. Valtiovarainministeriön verokartoituksessa vuodelta 2023 todetaan, että jo pelkästään terveydelle haitallisten tuotteiden määrittely riittävän yksiselitteisesti on osoittautunut vaikeaksi. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan laajapohjaisen ruoan veron kulutusta ohjaavat vaikutukset jäisivät hyvin pieniksi. Näin ollen uuden veron haitat ylittäisivät sen mahdolliset hyödyt. Terveysvero kasvattaisi byrokratiaa yrityksille ja verohallinnolle.

Terveysveroa ei puolla sekään, että tuoreimpien tutkimustulosten valossa on mahdollista, että vaikka tuotteiden hinta veron vuoksi nousisi, pienituloisimmat ihmiset jatkaisivat totuttua kulutuskäyttäytymistään, mutta säästäisivät terveellisemmistä ruoista, kuten hedelmistä ja kasviksista. Veron vaikutus voisi siis olla kansanterveydellisestä näkökulmasta aivan päinvastainen, kuin aiottu.  

Pohjoismaiseen esimerkkiin uskovan hallituksen kannattaa myös suunnata katseensa Tanskaan ja Norjaan: molemmat maat kokeilivat verotusta, mutta luopuivat siitä käytännön hankaluuksien vuoksi.  

Lisätiedot

Jorma Malinen 
puheenjohtaja, Ammattiliitto Pro 
puh.  050 576 0389

Mikko Käkelä
toimitusjohtaja, Elintarviketeollisuusliitto ETL 
puh. 040 560 7569

Markku Salomaa
toiminnanjohtaja, Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 
puh. 040 752 4455

Veli-Matti Kuntonen 
puheenjohtaja, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL  
puh. 040 061 1882

Ajankohtaista

17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue
16.5.2024

Puheenjohtaja Antti Palola: Suomi tarvitsee menestyäkseen osaamista

Lue
16.5.2024

Edustajiston puheenjohtaja Kristiina Lindroos: Tarvitaan vaikuttavampaa ja tiiviimpää yhteistyötä

Lue