Ulkomaanliikenteen työehtosopimusten aluksissa työskentelevän henkilökunnan työnseisaus

Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund ry ja Suomen Varustamot ry välinen ” Kansipäällystöä ja sairaanhoitajia koskeva työehtosopimus” jäsenvarustamoiden alusten kansipäällystö ja sairaanhoitajia sekä Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund ry ja Suomen Varustamot ry välinen” Ulkomaanliikenteen pientonniston kansipäällystöä koskeva työehtosopimus” aluksilla työskentelevä kansipäällystöä koskevat työehtosopimukset sekä Suomen Varustamoiden ry:n jäsenvarustamoita koskevat varustamokohtaiset erillissopimukset päättyivät 29.2.2024.

Neuvottelutulosta ei ole saavutettu työehtosopimusten solmimiseksi osapuolten välillä.

Tämän johdosta Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund ry ilmoittaa työriitojen sovittelusta annetun lain mukaisesti, että ellei osapuolten välillä ole saavutettu ratkaisua työehtosopimuksista, kansipäällystö ja sairaanhoitajat aloittavat työnseisauksen tiistaina 26.3.2024 klo. 06.00 sitä mukaan, kun alukset saapuvat ankkuriin, satama-alueelle, satamaan tai laituriin.

Työnseisaus koskee kaikkia edellä mainittujen päättyneiden työehtosopimusten piiriin kuuluvia aluksia. Työnseisauksen alkamisajankohdan jälkeen alusten kansipäällystö ja sairaanhoitajat suorittaa heille muutoin normaalisti kuuluvat tehtävät, mutta kieltäytyvät seuraamasta alusten mukana niiden pyrkiessä pois ankkurista, satamasta tai laiturista tai pyrkiessä siirtymään satama- tai laiturialueella.

SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖLIITTO­ – FINLANDS SKEPPSBEFÄLSFÖRBUND ry

Johan Ramsland
toiminnanjohtaja
johan.ramsland@seacommand.fi
p. 040 667 2227

Kristian Heiskanen
hallituksen puheenjohtaja
kristian.heiskanen@seacommand.fi
p. 050 584 5925

Ajankohtaista

12.4.2024

Ammattiliitto Jytyn mielestä lakiesitys paikallisesta sopimisesta voi johtaa työsuhteen ehtojen polkumyyntiin

Lue
12.4.2024

SuPerin Paavola: Varhaiskasvatuksen työskentelyolot saatava kuntoon

Lue
12.4.2024

Paikallisen sopimisen edistäminen hallituksen tavalla ei paranna sopimisen edellytyksiä työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Tehy: Lakiesitys paikallisesta sopimisesta johtaisi umpikujaan työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen korvaamista pohtineen työryhmän loppuraportti on pettymys

Lue
12.4.2024

Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentää toimeentuloa jopa 70 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille 

Lue
11.4.2024

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia  

Lue