Ulkomaanliikenteen työehtosopimusten aluksissa työskentelevän henkilökunnan työnseisaus

Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund ry ja Suomen Varustamot ry välinen ” Kansipäällystöä ja sairaanhoitajia koskeva työehtosopimus” jäsenvarustamoiden alusten kansipäällystö ja sairaanhoitajia sekä Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund ry ja Suomen Varustamot ry välinen” Ulkomaanliikenteen pientonniston kansipäällystöä koskeva työehtosopimus” aluksilla työskentelevä kansipäällystöä koskevat työehtosopimukset sekä Suomen Varustamoiden ry:n jäsenvarustamoita koskevat varustamokohtaiset erillissopimukset päättyivät 29.2.2024.

Neuvottelutulosta ei ole saavutettu työehtosopimusten solmimiseksi osapuolten välillä.

Tämän johdosta Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund ry ilmoittaa työriitojen sovittelusta annetun lain mukaisesti, että ellei osapuolten välillä ole saavutettu ratkaisua työehtosopimuksista, kansipäällystö ja sairaanhoitajat aloittavat työnseisauksen tiistaina 26.3.2024 klo. 06.00 sitä mukaan, kun alukset saapuvat ankkuriin, satama-alueelle, satamaan tai laituriin.

Työnseisaus koskee kaikkia edellä mainittujen päättyneiden työehtosopimusten piiriin kuuluvia aluksia. Työnseisauksen alkamisajankohdan jälkeen alusten kansipäällystö ja sairaanhoitajat suorittaa heille muutoin normaalisti kuuluvat tehtävät, mutta kieltäytyvät seuraamasta alusten mukana niiden pyrkiessä pois ankkurista, satamasta tai laiturista tai pyrkiessä siirtymään satama- tai laiturialueella.

SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖLIITTO­ – FINLANDS SKEPPSBEFÄLSFÖRBUND ry

Johan Ramsland
toiminnanjohtaja
johan.ramsland@seacommand.fi
p. 040 667 2227

Kristian Heiskanen
hallituksen puheenjohtaja
kristian.heiskanen@seacommand.fi
p. 050 584 5925

Ajankohtaista

15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue
12.6.2024

Isot säästöt Kelan toimintakuluihin – Lakimuutokset tuovat lisätöitä mutta väki vähenee

Lue
12.6.2024

Suomen sijoitus työelämän oikeuksien rankingissa laskenut

Lue