Merenkulkijaliitot: EU:n päästökaupassa on pakko huomioida, että Suomi on talvimerenkulusta riippuvainen

EU:ssa parhaillaan käsittelyssä olevassa ilmastopaketti Fit for 55:ssa on pakko ottaa huomioon Suomen talvimerenkulku. Tämänhetkisten tietojen mukaan Suomen talvimerenkulun erityispiirteitä ei ole lainkaan huomioitu paketin valmistelussa.

Merimiesliitot pelkäävät nyt, että EU-komissiossa ei ymmärretä millainen lasku vahingosta saattaa koitua suomalaiselle merenkululle ja teollisuudelle ja sen logistiikalle kokonaisuutena. Pahimmillaan maasta saattaa kadota kokonaisia tehtaita ja satamia, joihin ollaan juuri investoimassa esimerkiksi Pohjoisessa Suomessa Perämeren rannikolla.

Lähes kaikki Perämerellä operoivat kauppalaivat jääluokasta ja lippuvaltiosta riippumatta tarvitsevat jäänmurtajan avustusta. Käytännössä Suomen satamiin liikennöi paljon ulkomaalaisia aluksia, joissa ei ole yhtä hyvät jäissäkulkuominaisuudet kuin Suomen lipun alla purjehtivilla kauppalaivoilla. Nämä alukset tarvitsevat aina jäänmurtajan avustuksen Suomen satamaan päästäkseen, mikä lisää jäänmurron tarvetta ja kustannuksia.

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on päättänyt vähentää meriliikenteen hiilidioksidipäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, ja 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 2008 tasoon. Päästötavoite saavutetaan muun muassa alusten konetehoja laskemalla. Tämä heikentää alusten jäissäkulkuominaisuuksia ja laivat tarvitsevat tulevaisuudessa yhä enemmän jäänmurtajan avustusta. Lisäksi kauppalaivojen koko kasvaa, mistä johtuen uusien rakennettavien jäänmurtajien tulee olla nykyistä leveämpiä ja rakenteeltaan järeämpiä, jotta ne pystyvät avaamaan aluksille kulkukelpoiset väylät. Tämä kasvattaa entuudestaan polttoainekustannuksia.

Jääolosuhteissa kulkeminen lisää polttoainekustannuksia. Polttoainetta kuluu enemmän jääolosuhteissa, jopa 20 – 60 prosenttia. Laskun maksaa teollisuus ja viime kädessä kuluttaja. Mikäli EU:n päästökauppaneuvotteluissa nyt epäonnistutaan, vahingon maksaa koko Suomen logistiikka ja myös etelärannikolla sijaitseva teollisuus. On riski, että kuljetukset siirtyvät Venäjälle tai Ruotsiin.

Leijumaan on jäänyt kysymys, onko Ruotsi ottanut kantaa EU:n ilmastopakettiin talvimerenkulun osalta vai pelaako se omaan pussiinsa. Juutinrauman silta yhdistää Ruotsin Eurooppaan. Göteborgista alaspäin meri pysyy sulana ympäri vuoden, joten Suomi seisoo merikuljetustensa osalta yksin hyisellä saarellaan.

EU:n ilmastopaketti Fit for 55:n sisältöön on pakko pystyä vaikuttamaan ja talvimerenkulun tarve, edellytykset, erityisolosuhteet ja merkitys Suomelle on pystyttävä ottamaan huomioon. Mikäli näin ei tapahdu, seuraukset olisivat katastrofaalista merenkululle, Suomen logistiikkajärjestelmälle kokonaisuutena sen toimivuuden ja kilpailukyvyn kannalta.

Suomen Konepäällystöliitto
Robert Nyman / toiminnanjohtaja

Suomen Laivanpäällystöliitto
Johan Ramsland / toiminnanjohtaja

Suomen Merimies-Unioni
Kenneth Bondas / puheenjohtaja

Ajankohtaista

29.9.2023

Ammattiliitto Jyty: Metsäkeskuksen rahoituksesta ja henkilöstöstä ei saa leikata

Lue
29.9.2023

Anoppi ja sinä

Lue
29.9.2023

SuPer nostaa järjestöllistä valmiuttaan

Lue
29.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 3. lokakuuta

Lue
27.9.2023

Haemme joukkoomme juristia

Lue
27.9.2023

Työmarkkinajohtajat tapasivat Orpon

Lue
27.9.2023

Hallituksen työelätoimet voivat lisätä syrjintää

Lue
25.9.2023

Kestävän kehityksen tavoitteet liukumassa tavoittamattomiin

Lue