STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lisätietoja:

Minna Ahtiainen

johtaja, edunvalvonta

Profiili

Hallituksen esitys työrauhalainsäädännön muutoksista siirtyy tänään eduskuntakäsittelyyn. Muutoksilla muun muassa rajataan oikeutta tukilakkoihin ja poliittisiin työtaisteluihin, säädetään niille ennakkoilmoitusvelvollisuus sekä korotetaan hyvityssakkojen määrää työrauhavelvoitteen vastaisista työtaisteluista. Uuden sääntelyn on tarkoitus astua voimaan heinäkuun alussa.

STTK ei hyväksy muutoksia.
– Hallituksen esitykseen sisällytetyille työtaisteluoikeuden rajoituksille ei ole perusoikeuksien ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten näkökulmasta hyväksyttäviä syitä, johtaja Minna Ahtiainen korostaa.

STTK:n mielestä hallitusohjelman tarkat kirjaukset työtaisteluoikeuden rajoittamiseksi eivät antaneet sijaa aidolle kolmikantaiselle lainvalmistelulle.
– Valmisteluaika oli epärealistisen lyhyt, eikä se mahdollistanut huolellista lainvalmistelua. Palkansaajapuolen edustajille varattiin työryhmässä mahdollisuus esittää näkemyksiään valmistelun kohteena olevasta sääntelystä, mutta näkemykset eivät juurikaan vaikuttaneet valmisteluun. Lopulliseen hallituksen esitykseen tehtiin säädösmuutoksia, joiden sisältöä ei edes käsitelty työryhmätyön aikana. Lainvalmisteluprosessissa ei noudatettu kolmikantaisen lainvalmistelun toimintatapoja, eikä aitoa vaikutusmahdollisuutta sääntelyyn ollut. Hanke oli erittäin poikkeuksellinen, Ahtiainen toteaa. 

Hallituksen esityksen toimet seuraamusjärjestelmän tehostamiseksi ovat yksipuolisia. Uudistuksessa ei huomioida työnantajapuolelle tyypillisiä rikkomuksia. Työnantajan työ- tai virkaehtosopimuksen rikkomisesta tuomittavia hyvityssakkoja ei koroteta vastaavalla tavalla. Seuraamusjärjestelmän tasapainoinen rakenne rikotaan työnantajapuolen eduksi. 

Hallitus on perustellut työtaisteluoikeuden rajoituksia sillä, että ne parantaisivat yritysten kilpailukykyä, kasvua ja Suomen houkuttelevuutta investointikohteena.
– Perustelut ovat lähinnä toiveajattelua, sillä mietinnön taloudelliset ja työllisyysvaikutukset arvioidaan erittäin pieniksi. Muutokset työtaisteluoikeuteen myös horjuttavat työmarkkinoiden tasapainoa entisestään. Niillä ei edistetä työrauhaa kestävällä tavalla. 

Lisätietoja: johtaja Minna Ahtiainen p. 050 387 7030

Ajankohtaista

12.4.2024

Ammattiliitto Jytyn mielestä lakiesitys paikallisesta sopimisesta voi johtaa työsuhteen ehtojen polkumyyntiin

Lue
12.4.2024

SuPerin Paavola: Varhaiskasvatuksen työskentelyolot saatava kuntoon

Lue
12.4.2024

Paikallisen sopimisen edistäminen hallituksen tavalla ei paranna sopimisen edellytyksiä työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Tehy: Lakiesitys paikallisesta sopimisesta johtaisi umpikujaan työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen korvaamista pohtineen työryhmän loppuraportti on pettymys

Lue
12.4.2024

Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentää toimeentuloa jopa 70 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille 

Lue
11.4.2024

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia  

Lue