Työtaistelu energia-alalla 14.-16.2.2024

Suomen Konepäällystöliitto ry, Ammattiliitto Pro ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, sekä Sähköalojen Ammattiliitto ry ovat yhdessä päättäneet kolme vuorokautta kestävästä poliittisesta työnseisauksesta Suomen hallituksen työelämää koskevien heikennysesitysten johdosta.

Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat 14.02.2024 klo 00:01 – 16.02.2024 klo 23:59 välillä.

Poliittinen työnseisaus koskee Suomen Konepäällystöliiton jäseniä seuraavissa yhtiöissä ja toimipaikoissa;

  • Helen Oy
  • Enersense IN Oy, Helen Oy:n toiminnot
  • Kuopion Energia Oy
  • Oy Alholmens Kraft AB Pietarsaaren voimalaitos

Kyseessä olevien energiayhtiöiden voimalaitosten pääkattilat ajetaan alas ja sähköntuotanto keskeytetään hallitusti kolmen vuorokauden ajaksi.

Työnseisauksen ulkopuolelle on rajattu myös työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Suomen Konepäällystöliiton jäsenet, jotka ovat osallistuneet poliittiseen työseisaukseen olemalla palkatta pois töistä, ovat oikeutettuja 100 €:n työtaisteluavustukseen jokaiselta lakkopäivältä.

Lisätietietoja antavat:

Pertti Roti                             Pasi Korhonen                                   Riku Muurinen

SKL Puheenjohtaja             Asiantuntija                                        Lakimies

050 559 1637                     040 861 6675                                050 405 9397

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue