Työtaistelu energia-alalla 14.-16.2.2024

Suomen Konepäällystöliitto ry, Ammattiliitto Pro ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, sekä Sähköalojen Ammattiliitto ry ovat yhdessä päättäneet kolme vuorokautta kestävästä poliittisesta työnseisauksesta Suomen hallituksen työelämää koskevien heikennysesitysten johdosta.

Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat 14.02.2024 klo 00:01 – 16.02.2024 klo 23:59 välillä.

Poliittinen työnseisaus koskee Suomen Konepäällystöliiton jäseniä seuraavissa yhtiöissä ja toimipaikoissa;

  • Helen Oy
  • Enersense IN Oy, Helen Oy:n toiminnot
  • Kuopion Energia Oy
  • Oy Alholmens Kraft AB Pietarsaaren voimalaitos

Kyseessä olevien energiayhtiöiden voimalaitosten pääkattilat ajetaan alas ja sähköntuotanto keskeytetään hallitusti kolmen vuorokauden ajaksi.

Työnseisauksen ulkopuolelle on rajattu myös työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Suomen Konepäällystöliiton jäsenet, jotka ovat osallistuneet poliittiseen työseisaukseen olemalla palkatta pois töistä, ovat oikeutettuja 100 €:n työtaisteluavustukseen jokaiselta lakkopäivältä.

Lisätietietoja antavat:

Pertti Roti                             Pasi Korhonen                                   Riku Muurinen

SKL Puheenjohtaja             Asiantuntija                                        Lakimies

050 559 1637                     040 861 6675                                050 405 9397

Ajankohtaista

19.6.2024

Ay-liike on vastavoima työelämää heikentäville voimille

Lue
17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue