Työtaistelu energia-alalla 14.12.2023

Suomen Konepäällystöliitto ry, Ammattiliitto Pro ry, Insinööriliitto IL ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, sekä Sähköalojen Ammattiliitto ry ovat yhdessä päättäneet poliittisesta työnseisauksesta Suomen hallituksen työelämää koskevien heikennysesitysten johdosta.

Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat 14.12.2023 klo 00:00 klo 23:59 välillä.

Poliittinen työnseisaus koskee työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjen neuvottelemien työehtosopimusten piiriin kuuluvia töitä seuraavissa yhtiöissä ja toimipaikoissa;

  • Fortum; Suomenojan voimalaitos Espoo
  • Vantaan Energia; Jätevoimala, Martinlaakson ja Järvenpään voimalaitokset
  • Tampereen Energia ja VERA; kaikki voimalaitokset
  • Oy Alholmens Kraft AB; Pietarsaaren voimalaitos
  • Turun seudun energiantuotanto (Turku Energia); Naantalin voimalaitokset

Kyseessä olevien energiayhtiöiden voimalaitosten pääkattilat ajetaan alas ja sähköntuotanto keskeytetään hallitusti vuorokauden ajaksi.

Työnseisauksen ulkopuolelle jäävä suojelutyö:

Työnseisaus ei koske ihmishengen, terveyden, ympäristön ja laiteturvallisuuden turvaamiseksi tehtävää työtä, yrityksen omalle työterveysasemalle tehtävää työtä, eikä yrityksen tehdaspalokunnissa tehtävää työtä.

Työnseisauksen ulkopuolelle on rajattu myös työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Työtaistelun ulkopuolelle rajataan kaukolämmön ja -kylmäntuotanto sekä -jakelu ja niihin liittyvät välttämättömät työtehtävät, sekä sähkönjakeluun liittyvät voimassa olevat sovitut varallaolot ja käyttötoimenpiteet, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Lisäksi liitot julistavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ajalle 8.-14.12.2023.

Suomen Konepäällystöliiton jäsenet, jotka ovat osallistuneet poliittiseen työseisaukseen olemalla palkatta pois töistä, ovat oikeutettuja 100 €:n työtaisteluavustukseen. Työtaisteluavustuksen hakemuskaavake liitteenä.

Lisätietietoja antaa:

Perti Roti                             Pasi Korhonen                                           Riku Muurinen

SKL Puheenjohtaja              Asiantuntija                                              Lakimies

050 559 1637                      040 861 6675                                           050 405 9397

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue