Jäsenten oikeuksien ja etujen turvaaminen etusijalla

SPALin jäsenyys Sosiaali- ja terveydenhoitoalan neuvottelujärjestö Sote ry:ssä päättyi 19. syyskuuta 2023. SPALissa katseet on käännetty eteenpäin ja pääsopijajärjestöneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on liittyä pääsopijajärjestöön mahdollisimman pian.

SPAL pitää ydintehtävänsä mukaisesti huolta jäsentensä neuvottelu- ja sopimusoikeuksista. SPAL toimii ylimenokauden itsenäisenä ammattiliittona ja käy tulkinta- ja sopimusneuvottelut itsenäisesti.

Jäsenten työ- ja virkaehtosopimusetuihin ei tule heikennyksiä ylimenokauden aikana. SPALin jäsenet saavat samat edut kuin muidenkin ammattiliittojen jäsenet. SPAL, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja hyvinvointialueet on sidottu työ- ja virkaehtosopimuksiin, joita noudatetaan 1. toukokuuta 2025 saakka.

Siirtymäkauden aikana on tärkeää, että hyvinvointialueilla kunnioitetaan välittömän neuvottelemisen periaatetta ja noudatetaan työ- ja virkaehtosopimusten määräyksiä. On kaikkien etu, että henkilöstön yhteistoimintaedustajat ja hyvinvointialueiden työnantajaedustajat neuvottelevat ja sopivat työsuhdeasioista sekä ylläpitävät hyvää vuoropuhelua.

Ajankohtaista

8.12.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen työnseisauksen 14.12. energia-alalla

Lue
8.12.2023

Tilaisuus osatyökykyisten työllisyydestä perjantaina 15.12.

Lue
7.12.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen työnseisauksen 14. joulukuuta

Lue
7.12.2023

Ammattiliitto Pro jatkaa laajoja järjestöllisiä toimenpiteitä työelämäheikennyksiä vastaan

Lue
7.12.2023

COP28 – jokaiselle jotakin

Lue
5.12.2023

Kauas karkaa koulutuksen tasa-arvo

Lue
5.12.2023

Lausunto työrauhalainsäädännön kehittämisestä

Lue
5.12.2023

SAK, AKAVA ja STTK: Muutokset työtaisteluoikeuteen horjuttavat työmarkkinoiden tasapainoa entisestään

Lue