Jäsenten oikeuksien ja etujen turvaaminen etusijalla

SPALin jäsenyys Sosiaali- ja terveydenhoitoalan neuvottelujärjestö Sote ry:ssä päättyi 19. syyskuuta 2023. SPALissa katseet on käännetty eteenpäin ja pääsopijajärjestöneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on liittyä pääsopijajärjestöön mahdollisimman pian.

SPAL pitää ydintehtävänsä mukaisesti huolta jäsentensä neuvottelu- ja sopimusoikeuksista. SPAL toimii ylimenokauden itsenäisenä ammattiliittona ja käy tulkinta- ja sopimusneuvottelut itsenäisesti.

Jäsenten työ- ja virkaehtosopimusetuihin ei tule heikennyksiä ylimenokauden aikana. SPALin jäsenet saavat samat edut kuin muidenkin ammattiliittojen jäsenet. SPAL, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja hyvinvointialueet on sidottu työ- ja virkaehtosopimuksiin, joita noudatetaan 1. toukokuuta 2025 saakka.

Siirtymäkauden aikana on tärkeää, että hyvinvointialueilla kunnioitetaan välittömän neuvottelemisen periaatetta ja noudatetaan työ- ja virkaehtosopimusten määräyksiä. On kaikkien etu, että henkilöstön yhteistoimintaedustajat ja hyvinvointialueiden työnantajaedustajat neuvottelevat ja sopivat työsuhdeasioista sekä ylläpitävät hyvää vuoropuhelua.

Ajankohtaista

19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue
17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue
17.4.2024

Pätkätöiden kierre vaikeuttaa nuorten ammatti-identiteetin muodostumista

Lue
16.4.2024

Ammattiliitto Jyty kehysriihestä: Hallitus heikentää työntekijöiden mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan

Lue
16.4.2024

Tehy kritisoi voimakkaasti hallituksen leikkauksia synnytyksistä, hoitotakuusta ja ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoivasta

Lue
16.4.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: SuPerin Paavola: Hallitus hylkäsi vanhukset ja hoitajat

Lue