Metsähallituksessa alkavat muutosneuvottelut henkilöstön vähentämiseksi

Metsähallitus on ilmoittanut tänään 18.10. alkavista muutosneuvotteluista, joiden piirissä on 460 vakituisessa työsuhteessa olevaa henkilöä. Neuvottelut voivat johtaa enimmillään 60 henkilön irtisanomiseen, minkä lisäksi määräaikaisia työsuhteita päättyy runsaasti vuoden vaihteessa ilman työsopimuksen uusimista.

Muutosneuvottelut koskevat Metsähallituksen Luontopalveluita sekä Metsähallitus-konsernin yhteisiä toimintoja. Ne eivät koske mm. Metsätalous Oy:tä, Kiinteistökehitystä tai Eräpalveluja.

Metsähallituksen luontopalvelut hoitavat mm. Suomen kansallispuistoja ja retkeilyalueita, joiden käyttö on korona-ajan jäljiltä korkealla tasolla ja käyttöpaine on suuri. Valtion talousarvioesitys johtaa noin 8 miljoonan euron säästötavoitteeseen Metsähallituksen luontopalveluissa vuonna 2024.

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n (Meto) Metsähallituksen pääluottamusmies Tapani Pennanen vaatii, että irtisanottavien määrä on minimoitava ja tehtävämuutosten oltava järkeviä:

– Nyt on ensisijaisesti tehtävä talon sisäisiä tehtäväjärjestelyjä ja etsittävä tehtäviä muista Metsähallituksen yksiköistä. Ihmisten muutosturvasta on huolehdittava, muistuttaa Pennanen.

Metsäasiantuntijoiden järjestö näkee tilanteen täysin kestämättömäksi.

– Valtion tulo- ja menoarviossa on huomioitava Metsähallituksen määrärahatarpeet, sanoo metsäasiantuntijoiden järjestön puheenjohtaja Stefan Borgman.

Lisätietoja:

Stefan Borgman, puheenjohtaja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
stefan.borgman@luva.fi, puh. 040 158 8815

Tapani Pennanen, pääluottamusmies Metsähallitus
tapani.pennanen@metsa.fi, puh. 040 525 3206

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry (Meto) on 128-vuotias metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 6 000 ja he työskentelevät luonnonvara-alalla metsäasiantuntijoina, suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsän- ja luonnonhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, johtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, opettajina, muissa asiantuntija- ja johtotehtävissä sekä yrittäjinä. Myös metsäalan opiskelijat ovat Meton jäseniä.

Ajankohtaista

11.12.2023

Vihreä siirtymä on globaali suuntaus

Lue
11.12.2023

Kansainväliselle työjärjestölle (ILO) annettava raportti ratifioimattomista yleissopimuksista ja suosituksista (ILOn perussäännön 19 artikla)

Lue
11.12.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisia työnseisauksia elintarvikealalla

Lue
8.12.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen työnseisauksen 14.12. energia-alalla

Lue
8.12.2023

Tilaisuus osatyökykyisten työllisyydestä perjantaina 15.12.

Lue
7.12.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen työnseisauksen 14. joulukuuta

Lue
7.12.2023

Ammattiliitto Pro jatkaa laajoja järjestöllisiä toimenpiteitä työelämäheikennyksiä vastaan

Lue
7.12.2023

COP28 – jokaiselle jotakin

Lue