Hallitusohjelman työelämäheikennykset syövät hyvinvointia ja kasvua

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n luottamusmiehet ovat Lahdessa koolla. Paikalla on yli 80 henkilöstön edustajaa eri puolilta Suomea, ja he edustavat suurinta osaa Suomessa eri työnantajilla työskentelevistä metsäasiantuntijoista. Myös metsäyrittäjät, metsäalan opiskelijat, sekä mm. riista-ala ja luonnonvara-alan toimistohenkilöstö ovat edustettuna kokouksessa.

Tilaisuudessa puhunut keskusjärjestö STTK:n edunvalvontajohtaja Minna Ahtiainen kertoi ongelmista, joita hallitusohjelma on tuomassa neuvottelujärjestelmään:

– Hallitusohjelmassa tavoitellaan vientivetoisen työmarkkinamallin vahvistamista sitomalla palkantarkistusten enimmäistaso sovittelussa vientialojen palkankorotuksiin, sanoo edunvalvontajohtaja Ahtiainen, ja jatkaa;

– Tällä puututaan ammattiliittojen vapaaseen neuvotteluoikeuteen ja heikennetään edellytyksiä toimialakohtaisten työehtosopimusten kehittämiselle.

–  STTK katsoo, että luottamusmiehen asemaa olisi vahvistettava. Luottamusmiehellä on keskeinen rooli esimerkiksi paikallisessa sopimisessa. Luottamusmiehen valintaoikeudesta, irtisanomissuojan parantamisesta ja tiedonsaantioikeuksista on säädettävä laissa tasapainoisemman neuvotteluaseman turvaamiseksi.

Metsäalan asiantuntijat ovat huolissaan hallitusohjelman työelämäheikennyksistä.

– Jatkossa vuoden mittaiselta määräaikaiselta työsopimukselta ei edellytetä erityistä perustetta, voidaan siis puhua vuoden mittaisesta koeajasta. Tämä iskisi erityisesti nuoriin, lisäisi riskiä työsopimusten ketjuttamiseen ja heikentäisi työssäkäyvien uskoa tulevaisuuteen. Perheen ja kodin perustajalle määräaikaiset työsuhteet ovat erittäin haastavia myös taloudellisesti, muistuttaa METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Stefan Borgman.

– Metsäasiantuntijat ovat käyttäneet säännöllisesti vuorotteluvapaata, mikä auttaa jaksamaan vaativassa asiantuntijatyössä. En näe vuorotteluvapaan poistosta saatavaa hyötyä, kun samalla tavoitteena ovat entistä pidemmät työurat.

Meto ei voi hyväksyä työelämää, työttömyysturvaa, neuvottelujärjestelmää ja työuran aikaista oppimista kohtaan esitettyjä heikennyksiä, toteaa Borgman.

Lisätietoja:
Stefan Borgman, puheenjohtaja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry stefan.borgman@luva.fi, puh. 040 158 8815

Ajankohtaista

24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue
21.5.2024

Tehyyn tulee paljon yhteydenottoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
21.5.2024

Yksinkertaistamisen sijaan EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt monimutkaistuvat 

Lue
20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue