STTK painottaa työelämän monimuotoisuuden edistämistä sekä syrjinnän ja rasismin vastaiseen työhön sitoutumista

mies ja pride-kaulanauha

Edistämällä työelämän monimuotoisuutta voidaan vähentää ennakkoluuloja yhteiskunnassa myös laajemmin. Työelämässä tapahtuva syrjintä voi usein olla tiedostamatonta ja tahatonta, mutta työnantajalla on aina vastuu poistaa syrjintää ja toimia ennaltaehkäisevästi. Se vaatii tietoisuuden ja ymmärryksen lisäämistä työpaikoilla.

STTK painotti työelämän kehittämisen näkökulmaa ollessaan kuultavana työryhmässä, joka valmistelee valtioneuvoston tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

STTK on jo aiemmin esittänyt, että työpaikkojen yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisvelvoitteen henkilöstöraja (vähintään 30 hlöä työllistävä työpaikka) tulisi laskea 10 henkilöön. Työnantajalle tulisi myös säätää velvoite suunnitelman säännöllisestä päivittämisestä.

Tietoisuuden lisääminen on konkreettinen toimi alkuperään liittyvän segregaation purkamiseksi, kuten henkilöiden työelämäänpääsyyn tai koulutusta vastaavaan työhön työllistymisen helpottamiseksi. STTK on myös esittänyt erityistä maahan muuttaneiden naisten työllisyysohjelmaa.

Konkreettinen keino yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseen ja rakenteellisen eriarvoisuuden ehkäisemiseen olisi lainsäädäntöhankkeiden yhdenvertaisuusvaikutuksien arviointi ja havaittujen puutteiden korjaaminen.

Yhdenvertaisuus on ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien lähtökohta, jonka tulisi näkyä kaikkialla yhteiskunnassa myös aktiivisena rasismin vastaiseen työhön sitoutumisena niin toimeenpano- ja lainsäädäntövaltaa käyttävien henkilöiden kuin julkisyhteisöjen toiminnassa.

Lue STTK:n lausunto valtioneuvoston tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa valmistelevalle työryhmälle.

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue