STTK painottaa työelämän monimuotoisuuden edistämistä sekä syrjinnän ja rasismin vastaiseen työhön sitoutumista

mies ja pride-kaulanauha

Edistämällä työelämän monimuotoisuutta voidaan vähentää ennakkoluuloja yhteiskunnassa myös laajemmin. Työelämässä tapahtuva syrjintä voi usein olla tiedostamatonta ja tahatonta, mutta työnantajalla on aina vastuu poistaa syrjintää ja toimia ennaltaehkäisevästi. Se vaatii tietoisuuden ja ymmärryksen lisäämistä työpaikoilla.

STTK painotti työelämän kehittämisen näkökulmaa ollessaan kuultavana työryhmässä, joka valmistelee valtioneuvoston tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

STTK on jo aiemmin esittänyt, että työpaikkojen yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisvelvoitteen henkilöstöraja (vähintään 30 hlöä työllistävä työpaikka) tulisi laskea 10 henkilöön. Työnantajalle tulisi myös säätää velvoite suunnitelman säännöllisestä päivittämisestä.

Tietoisuuden lisääminen on konkreettinen toimi alkuperään liittyvän segregaation purkamiseksi, kuten henkilöiden työelämäänpääsyyn tai koulutusta vastaavaan työhön työllistymisen helpottamiseksi. STTK on myös esittänyt erityistä maahan muuttaneiden naisten työllisyysohjelmaa.

Konkreettinen keino yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseen ja rakenteellisen eriarvoisuuden ehkäisemiseen olisi lainsäädäntöhankkeiden yhdenvertaisuusvaikutuksien arviointi ja havaittujen puutteiden korjaaminen.

Yhdenvertaisuus on ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien lähtökohta, jonka tulisi näkyä kaikkialla yhteiskunnassa myös aktiivisena rasismin vastaiseen työhön sitoutumisena niin toimeenpano- ja lainsäädäntövaltaa käyttävien henkilöiden kuin julkisyhteisöjen toiminnassa.

Lue STTK:n lausunto valtioneuvoston tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa valmistelevalle työryhmälle.

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue