STTK painottaa työelämän monimuotoisuuden edistämistä sekä syrjinnän ja rasismin vastaiseen työhön sitoutumista

mies ja pride-kaulanauha

Edistämällä työelämän monimuotoisuutta voidaan vähentää ennakkoluuloja yhteiskunnassa myös laajemmin. Työelämässä tapahtuva syrjintä voi usein olla tiedostamatonta ja tahatonta, mutta työnantajalla on aina vastuu poistaa syrjintää ja toimia ennaltaehkäisevästi. Se vaatii tietoisuuden ja ymmärryksen lisäämistä työpaikoilla.

STTK painotti työelämän kehittämisen näkökulmaa ollessaan kuultavana työryhmässä, joka valmistelee valtioneuvoston tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

STTK on jo aiemmin esittänyt, että työpaikkojen yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisvelvoitteen henkilöstöraja (vähintään 30 hlöä työllistävä työpaikka) tulisi laskea 10 henkilöön. Työnantajalle tulisi myös säätää velvoite suunnitelman säännöllisestä päivittämisestä.

Tietoisuuden lisääminen on konkreettinen toimi alkuperään liittyvän segregaation purkamiseksi, kuten henkilöiden työelämäänpääsyyn tai koulutusta vastaavaan työhön työllistymisen helpottamiseksi. STTK on myös esittänyt erityistä maahan muuttaneiden naisten työllisyysohjelmaa.

Konkreettinen keino yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseen ja rakenteellisen eriarvoisuuden ehkäisemiseen olisi lainsäädäntöhankkeiden yhdenvertaisuusvaikutuksien arviointi ja havaittujen puutteiden korjaaminen.

Yhdenvertaisuus on ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien lähtökohta, jonka tulisi näkyä kaikkialla yhteiskunnassa myös aktiivisena rasismin vastaiseen työhön sitoutumisena niin toimeenpano- ja lainsäädäntövaltaa käyttävien henkilöiden kuin julkisyhteisöjen toiminnassa.

Lue STTK:n lausunto valtioneuvoston tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa valmistelevalle työryhmälle.

Ajankohtaista

29.9.2023

Ammattiliitto Jyty: Metsäkeskuksen rahoituksesta ja henkilöstöstä ei saa leikata

Lue
29.9.2023

Anoppi ja sinä

Lue
29.9.2023

SuPer nostaa järjestöllistä valmiuttaan

Lue
29.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 3. lokakuuta

Lue
27.9.2023

Haemme joukkoomme juristia

Lue
27.9.2023

Työmarkkinajohtajat tapasivat Orpon

Lue
27.9.2023

Hallituksen työelätoimet voivat lisätä syrjintää

Lue
25.9.2023

Kestävän kehityksen tavoitteet liukumassa tavoittamattomiin

Lue