SuPerin Paavola hallitusohjelmasta: Turvattomuus työelämässä lisääntyy

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on huolissaan hallitusohjelman kirjauksista, jotka luovat turvattomuutta ja epävarmuutta työelämään. – Olen hämmästynyt siitä, että hallitusohjelmassa ei ole tartuttu hoitoalan ja varhaiskasvatuksen veto- ja pitovoiman parantamiseen, vaan monilla ratkaisuilla heikennetään entisestään koulutetun työvoiman saatavuutta. Hallitusohjelma keskittyy kannusteiden ja terveen työelämän sijaan luomaan työelämään epävarmuutta, mikä heikentää myös työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Määräaikaisia työsopimuksia voidaan hallitusohjelman mukaan tehdä jatkossa ilman erityistä perustetta vuodeksi. Tämä tulee johtamaan määräaikaisten työsuhteiden lisääntymiseen todennäköisesti myös niissä tilanteissa, joissa muutoin käytettäisiin toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita. Myös raskaussyrjinnän lisääntymisen riski on ilmeinen, jos perusteet löyhenevät. – Perusteettomat pätkätyöt ja raskauteen perustuva syrjintä ovat olleet jo tähän saakka suuri ongelma nimenomaan hoitotyössä – onko tarkoitus vain kasvattaa tätä ongelmaa, Paavola kysyy.

Sairausajan palkkaa koskeva ensimmäinen omavastuupäivä olisi hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa ongelmallinen. Muutoksia tähän kohtaan ei kuitenkaan ole tulossa pelkällä lainsäädäntömuutoksella. – Tulevien TES-ratkaisujen yhteydessä SuPerin tavoitteena on tietysti se, ettei tämä sairausajan omavastuupäivää koskeva muutos tule koskemaan hoitoalaa, vaan määräykset säilyisivät tältä osin nykyisellään myös tulevaisuudessa, Paavola kertoo. 

Työsopimusten irtisanomista halutaan hallitusohjelmassa myös helpottaa. Henkilöstä riippuvaksi irtisanomisperusteeksi riittäisi jatkossa vain ”asiallinen syy”.  Yksittäisen työntekijän kannalta on valtava heikennys, mikäli mikä tahansa ”asiallinen syy” riittäisi jatkossa irtisanomiseen.

Vientivetoisen palkankorotusmallin säätäminen lakiin on täysin sopimusvapauteen perustuvan järjestelmämme vastainen. Se tarkoittaa käytännössä, että esimerkiksi naisvaltaiset alat eivät ikinä tulisi saamaan miesvaltaisia aloja palkkakehityksessä kiinni. – Palkkaerot jäävät pysyviksi tällaisella mallilla, puheenjohtaja Paavola sanoo. – Tällainen linjaus on pahassa ristiriidassa samassa hallitusohjelmassa olevan kirjauksen kanssa, jossa tuleva hallitus haluaa jatkaa samapalkkaohjelman toteuttamista.

Oikeus työtaisteluun on turvattava jatkossakin eikä sitä voi rajoittaa yhdeltä henkilöstöryhmältä. – Poliittisia työtaisteluja on todella harvoin, samoin laittomia työtaisteluita, joten työrauhaa koskevilla kiristyksillä halutaan pelotella työntekijöitä, etteivät ihmiset käyttäisi oikeuksiaan, Paavola moittii. – Työtaisteluoikeus on ammatilliseen järjestäytymisvapauteen liittyvä perusoikeus, eikä työtaisteluoikeuden käyttämistä tule rajoittaa lainsäädännöllä.

Hallitusohjelmassa kaavaillaan hoitajamitoituksen voimaantulon siirtämistä vuoteen 2028. Puheenjohtaja Paavolan mukaan tämä leikkaisi alan veto- ja pitovoimaa entisestään. – Riittävä hoitajamitoitus on turvattava hyvän hoidon ja julkisten palvelujen toteuttamiseksi.

SuPer tulee vaikuttamaan erityisesti sosiaali- ja terveysalalla sekä varhaiskasvatuksessa työskentelevää jäsenistöään koskevaan lainsäädäntövalmisteluun.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 5275 085

Ajankohtaista

22.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 26. syyskuuta

Lue
22.9.2023

Huoli toimeentulosta on opiskelijan stressi

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro valmistautuu mielenilmauksiin

Lue
21.9.2023

Onko meillä osaajia, kun suhdanne joskus kääntyy?

Lue
21.9.2023

SuPerin Paavola: Vammaispalvelulain voimaantuloa ei saa lykätä

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro: Orpon hallitus ottaa työntekijöiltä ja antaa työnantajille

Lue
20.9.2023

Ammattiliitto Jyty on pettynyt budjettiriihen lopputulokseen – ”Historiallisen epäoikeudenmukainen budjettiesitys”

Lue
19.9.2023

STTK: Budjetin talouden sopeuttamiskeinot epäoikeudenmukaisia ja tehottomia

Lue