SuPer: Sairaaloiden vuodenosastojen on varauduttava vastaanottamaan vanhuksia lakkojen aikana

SuPer on antanut lakkovaroituksia yksityiselle sosiaalipalvelualalle ympärivuorokautiseen palveluasumiseen, varhaiskasvatukseen ja lastensuojeluun. Lakkojen piirissä ovat aikaisemmin ilmoitetut yritykset ja toimipisteet. Ensimmäiset lakot ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja varhaiskasvatuksessa alkavat 23.5. klo 00:01, jos ratkaisuun ei päästä. Työnantajan tulee varautua turvaamaan asiakas- ja potilasturvallisuus lakkojen aikana. Lakkojen aikana asiakkaat on viime kädessä siirrettävä hyvinvointialueen hoidettavaksi.

– Vastuu asiakas- ja potilasturvallisuudesta työtaistelun aikana on työnantajalla ja viime kädessä julkisella vallalla eli hyvinvointialueilla ja kunnilla, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola ja sopimusneuvottelija Jukka Parkkola muistuttavat.

– Lainsäädännössä palveluntuottajille asetettuja velvoitteita koskien esimerkiksi henkilöstömitoitusta tulee noudattaa myös työtaistelun aikana.

Vanhuspalveluiden järjestämisvastuussa olevan hyvinvointialueen ja yksityisen työnantajan, jonka tuotettavaksi palvelut on siirretty, on tullut etukäteen varautua häiriötilanteisiin, kuten työtaisteluihin. Osapuolten on tullut sopia palvelusopimuksessa häiriötilanteisiin varautumisesta.

– Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa palveluja tuottavan yksikön johto ja hyvinvointialueen vanhustyön johtavat viranhaltijat ovat vastuussa asiakasturvallisuudesta. Hoidettavat on viime kädessä siirrettävä sairaaloiden vuodeosastoille, jos työtaisteluun ei ole varauduttu ajoissa. Aika päätösten tekemiseen juoksee nyt kuin hiekka tiimalasissa. Ellei neuvotteluratkaisua osapuolten kesken synny, hoitoa tarvitsevien vanhusten siirron toteutus on aloitettava hyvin nopeasti, Paavola sanoo.

Viime kädessä asiakkaat on siirrettävä hyvinvointialueen hoidettavaksi

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (8 § 2 mom.) edellyttää, että hyvinvointialueella on oltava riittävä osaaminen, toimintakyky ja valmius vastata sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Sen on huolehdittava asukkaidensa palvelutarpeen mukaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuudesta kaikissa tilanteissa.

Myös valvontaviranomaisilla on kaikissa tilanteissa velvollisuus varmistaa asiakkaiden säädösten mukaisen hoidon toteutuminen ja tarvittaessa puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin.

SuPer asetti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko yksityiselle sosiaalipalvelualalle 2.5.2023 ja ilmoitti 16.5. kiellon jatkumisesta kahdella viikolla. SuPer on antanut 4.5. lakkovaroitukset yksityiselle sosiaalipalvelualalle ympärivuorokautiseen palveluasumiseen ja varhaiskasvatukseen sekä 16.5. varhaiskasvatukseen ja lastensuojeluun. SuPer on tänään antanut toisen lakkovaroituksen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Lakkojen piirissä ovat ilmoitetut työpaikat ja yritykset. Ensimmäisten lakkojen on ilmoitettu alkavan 23.5.2023 klo 00:01.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola, p. 050 569 8710
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 5275 085

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue