Lausunto: Kasvutyöryhmä

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle

Millä konkreettisilla toimenpiteillä voitaisiin vauhdittaa talouskasvua kestävällä ja julkista taloutta vahvistavalla tavalla? Esitelkää kolme vaikuttavinta toimenpidettä.

  • Aktiivinen finanssipolitiikka ja etenkin taantumissa elvyttäminen vaikuttaa myös pitkän aikavälin talouskasvuun merkittävästi.
  • TKI-panostusten lisääminen 4 %:iin BKT:stä.
  • Jatkuvan oppimisen tarjonnan lisääminen työikäisen väestön koulutus- ja osaamistasoa nostamiseksi.

Mahdollisuuksien mukaan kuvatkaa arvio toimenpiteiden vaikutuksista talouskasvuun ja julkiseen talouteen sekä näiden arvioiden taustalla olevat (tutkimus)lähteet.

Aktiivisella finanssipolitiikalla pyritään ehkäisemään taantumissa esiintyvää hystereesi-ilmiötä eli tuotannon ja työllisyyden jäämistä pysyvästi aiempaa uraa alhaisemmalle tasolle. Esimerkiksi koronakriisissä harjoitetun elvytyksen ansiosta BKT jäi rakenteellisesti 5 % ja työllisyysaste lähes 2 %-yksikköä korkeammalle tasolle kuin ilman elvytystä olisi saavutettu (Lainà, Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2021, s. 248–260).
Vaikka hystereesivaikutuksen laskemiseen liittyy paljon epävarmuutta, sen taloudellinen merkitsevyys on suuri.

TKI-panostusten kasvattaminen vauhdittaa tuottavuuskasvua noin prosenttiyksiköllä (Hetemäki, muistio parlamentaariselle tki-työryhmälle, 25.11.2021). Vaikka julkiset tki-panostukset maksavat ja niidenkin vaikuttavuuden arviointiin liittyy epävarmuutta, tki-lisäpanostusten kokonaisvaikutus on todennäköisesti merkittävästi julkista taloutta vahvistava.

Jatkuva oppiminen vastaa vihreän siirtymän aiheuttamiin osaamishaasteisiin. Työpaikkoja synty- ja häviämisaste kiihtyy vihreän siirtymän vuoksi, mikä edellyttää myös työmarkkinoilla jo olevien palkansaajien osaamisen aktiivista päivittämistä. Vihreän siirtymän toteuttaminen hävittää ja luo noin miljoona työpaikkaa, mikä vastaa
noin 40 %:a nykyisten työllisten lukumäärästä (BIOS-tutkimusyksikkö, Kojelauta 2020).

Patrizio Lainá
STTK ry

Ajankohtaista

30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue
28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue
28.11.2023

Tehyn kysely: Hoitajien työhyvinvointi hieman parantunut, silti yli 90 % nuorista hoitajista harkitsee alanvaihtoa

Lue
27.11.2023

Työelämäheikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Lue
25.11.2023

Minä en pienestä hätkähdä, mutta…

Lue