Lausunto: Kasvutyöryhmä

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle

Millä konkreettisilla toimenpiteillä voitaisiin vauhdittaa talouskasvua kestävällä ja julkista taloutta vahvistavalla tavalla? Esitelkää kolme vaikuttavinta toimenpidettä.

  • Aktiivinen finanssipolitiikka ja etenkin taantumissa elvyttäminen vaikuttaa myös pitkän aikavälin talouskasvuun merkittävästi.
  • TKI-panostusten lisääminen 4 %:iin BKT:stä.
  • Jatkuvan oppimisen tarjonnan lisääminen työikäisen väestön koulutus- ja osaamistasoa nostamiseksi.

Mahdollisuuksien mukaan kuvatkaa arvio toimenpiteiden vaikutuksista talouskasvuun ja julkiseen talouteen sekä näiden arvioiden taustalla olevat (tutkimus)lähteet.

Aktiivisella finanssipolitiikalla pyritään ehkäisemään taantumissa esiintyvää hystereesi-ilmiötä eli tuotannon ja työllisyyden jäämistä pysyvästi aiempaa uraa alhaisemmalle tasolle. Esimerkiksi koronakriisissä harjoitetun elvytyksen ansiosta BKT jäi rakenteellisesti 5 % ja työllisyysaste lähes 2 %-yksikköä korkeammalle tasolle kuin ilman elvytystä olisi saavutettu (Lainà, Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2021, s. 248–260).
Vaikka hystereesivaikutuksen laskemiseen liittyy paljon epävarmuutta, sen taloudellinen merkitsevyys on suuri.

TKI-panostusten kasvattaminen vauhdittaa tuottavuuskasvua noin prosenttiyksiköllä (Hetemäki, muistio parlamentaariselle tki-työryhmälle, 25.11.2021). Vaikka julkiset tki-panostukset maksavat ja niidenkin vaikuttavuuden arviointiin liittyy epävarmuutta, tki-lisäpanostusten kokonaisvaikutus on todennäköisesti merkittävästi julkista taloutta vahvistava.

Jatkuva oppiminen vastaa vihreän siirtymän aiheuttamiin osaamishaasteisiin. Työpaikkoja synty- ja häviämisaste kiihtyy vihreän siirtymän vuoksi, mikä edellyttää myös työmarkkinoilla jo olevien palkansaajien osaamisen aktiivista päivittämistä. Vihreän siirtymän toteuttaminen hävittää ja luo noin miljoona työpaikkaa, mikä vastaa
noin 40 %:a nykyisten työllisten lukumäärästä (BIOS-tutkimusyksikkö, Kojelauta 2020).

Patrizio Lainá
STTK ry

Ajankohtaista

25.4.2024

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestöiltä yhteinen kannanotto ministeri Anna-Kaisa Ikoselle – sotealan työntekijöiden vaalikelpoisuus palautettava

Lue
24.4.2024

SuPerin Paavola: Asiakkaalle suunniteltu kotihoito jää usein toteutumatta

Lue
23.4.2024

SuPer vaatii valtakunnallisia kielikokeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

Lue
22.4.2024

Suomen työmarkkinatilanne herättää kansainvälistä huomiota

Lue
22.4.2024

Yksityisen opetusalan työriidan sovintoesitys hylättiin – lakko useissa oppilaitoksissa 23.–24.4.

Lue
22.4.2024

Simpukkapatoja ja työelämän lainsäädäntöä

Lue
19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue