Järjestöt: Hallituksen vietävä palkka-avoimuusesitys maaliin

erikokoiset kolikkopinot

Naisjärjestöjen Keskusliitto, palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK, ammattijärjestö Specia ja Mothers in Business (MiB) vaativat hallitusta osoittamaan johtajuutta ja varmistamaan sovun palkka-avoimuuden edistämisessä.

Järjestöt vetoavat yhdessä hallitukseen, jotta valmistelua palkka-avoimuuden lisäämiseksi jatketaan ja suunniteltu lakiesitys viedään eduskuntaan ennen hallituskauden loppua.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi elokuussa, että palkka-avoimuusesityksen valmistelu keskeytettiin hallituspuolueiden erimielisyyden takia. Neuvotteluja on kuitenkin sittemmin jatkettu.

Palkkasyrjintä työelämässä on huomattava ongelma. Sukupuolten välinen palkkaero on 16 prosenttia ja sen kaventuminen on ollut erittäin hidasta. Palkka-avoimuuden edistäminen on keskeinen keino sukupuolten välisen selittämättömän palkkaeron kaventamiseksi.

─ Palkka-avoimuutta on valmisteltu kolmikantaisesti jo kaksi hallituskautta. Nyt on viimein päästävä maaliin. Vaadimme hallitukselta johtajuutta, jotta asiassa löydetään ratkaisu hallitusohjelman mukaisesti.

Ehdotetut lakimuutokset parantaisivat työntekijöiden mahdollisuutta tunnistaa mahdollisia perusteettomia palkkaeroja ja ryhtyä toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi työpaikalla. Se ei kuitenkaan tarkoittaisi palkkojen julkisuutta. Lakimuutokset eivät tekisi palkkatietoja julkisiksi millään tavoin, ei yksilön eikä yhteisön osalta.

─ Palkkauksen läpinäkyvyys, palkka-avoimuus ja työntekijöiden palkkaosaaminen ovat tärkeitä keinoja lisätä sukupuolten tasa-arvoa ja samapalkkaisuutta työpaikoilla. Palkka-avoimuuslainsäädäntö edistäisi näitä kaikkia, järjestöt toteavat.

Suomi on saanut huomautuksia palkkaerojen hitaasta kapenemisesta kansainvälisiltä ihmisoikeustoimielimiltä. Hallituksella on kansainvälisiin sopimuksiin ja perustuslakiin pohjaava velvollisuus palkkaerojen kaventamiseen.

Järjestöt vaativat hallitusta pitämään kiinni omasta hallitusohjelmakirjauksestaan eli palkka-avoimuuden lisäämisestä lainsäädännöllä.

Saara-Sofia Sirén, puheenjohtaja, Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbundry

Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, SAK

Pekka Piispanen, johtaja, Akava

Antti Palola, puheenjohtaja, STTK

Saara Paavola, toiminnanjohtaja, Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt ry

Annica Moore, toiminnanjohtaja, Mothers in Business MiB ry

Lisätietoja:

Terhi Heinilä, pääsihteeri, Naisjärjestöjen Keskusliitto, terhi.heinila@naisjarjestot.fi, puh. 0405305544
Merja Kähkönen, vaikuttamisen ja kansainvälisten asioiden asiantuntija, Naisjärjestöjen Keskusliitto, merja.kahkonen@naisjarjestot.fi, puh. 0505466688

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue