SuPerin Paavola: Hoitajapula vie koko soten kaaokseen

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan hoitajapulaan on mahdollista löytää ratkaisu. Se vaatii poliittisten päättäjien todellista tahtoa sekä lisärahoitusta. Kauniit puheet ja hyvät aikomukset eivät ongelmaa ratkaise.

Viime viikkoina ovat tiedotusvälineet kertoneet terveydenhuollon päivystysyksikköjen kaaoksesta, jonka aiheuttajaksi on esitetty jopa vanhuspalvelulain henkilöstömitoituksia koskevia säädöksiä. Useat työnantajien edustajat ovat vaatineet lainsäädännön muuttamista ja henkilöstömitoituksien pienentämistä tai lain määräysten soveltamiseen lykkäysaikoja. Puheenjohtaja Paavolan mukaan asian kommentoijat eivät näytä muistavan sitä, miksi henkilöstömitoituksista oli laissa säädettävä.

Vuonna 2013 voimaan tulleessa vanhuspalvelulaissa määrättiin, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut. Puheenjohtaja Paavolan mukaan säädöksiä ei riittävästi noudatettu ja vanhusten oikeuksia rikottiin törkeästi.

Vanhustenhuollon kriisi nostettiin voimakkaammin julkisuuteen vuonna 2018 alan työntekijöiden ja vanhusten omaisten runsaiden yhteydenottojen jälkeen. – Eduskunta teki kohun jälkeen oikean ratkaisun lisätessään vanhuspalvelulakiin säädökset henkilöstön määrästä vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa, sanoo puheenjohtaja Paavola.

Vanhustenhoidon henkilöstöpula sekä vanhuksille sopivien hoitopaikkojen puute aiheuttavat koko sotessa vakavan häiriötilan. Jos tätä ei tiedosteta, niin tulevina vuosina sairaaloiden sekä sote-keskusten päivystykset sekä vuodeosastot tulevat olemaan nykyistäkin ruuhkaisempia. Tilannetta pahentavat vielä voimakkaasti lisääntyvä vanhusten palvelutarpeiden kasvu sekä hoitoalan vetovoiman puute.

– Vetovoimaan pystytään vaikuttamaan huolehtimalla hoitohenkilöstön riittävästä määrästä sekä asianmukaisista työoloista sekä palkkauksesta. Ne eivät ratkea itsestään, vaan niihin tarvitaan ihan oikeaa rahaa sekä poliittisten päättäjien todellista tahtotilaa, toteaa puheenjohtaja Paavola.

SuPeriin kuuluu noin 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085

Ajankohtaista

5.12.2023

Kauas karkaa koulutuksen tasa-arvo

Lue
5.12.2023

Lausunto työrauhalainsäädännön kehittämisestä

Lue
5.12.2023

SAK, AKAVA ja STTK: Muutokset työtaisteluoikeuteen horjuttavat työmarkkinoiden tasapainoa entisestään

Lue
5.12.2023

Työtaisteluoikeuksien rajoittamiselle ei ole oikeudellisesti hyväksyttäviä syitä, toteaa Ammattiliitto Jyty lausunnossaan

Lue
4.12.2023

Vammaiset ihmiset kohtaavat edelleen paljon syrjintää

Lue
4.12.2023

Tehy: Hallituksen esitysluonnos työrauhalainsäädännön muutoksista viittaa kintaalla perusoikeuksille

Lue
2.12.2023

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä 

Lue
2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue