Nyt eletään haastavia aikoja, mutta osaajien tarve ei katoa rakennusalalla

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut omat haasteensa rakennusalalle. Rakennusteollisuuden kyselyn mukaan kustannustaso on noussut materiaalien, polttonesteiden ja energian hintojen noustessa. Toimiketjuissa ja logistiikassa on ollut häiriöitä.

─ Tilanne on kuitenkin kaiken kaikkiaan varsin hyvä, eivätkä vaikeudet ole toistaiseksi näkyneet liittomme jäsenten työmarkkinatilanteessa. Töitä on yhä riittänyt, toteaa RIAn puheenjohtaja Tommi Luukkonen.

Hintojen yleinen nousuvauhti kurittaa yrityksiä ja työntekijöitä. Inflaatio on ollut lähes yhtä nopeaa viimeksi 13 vuotta sitten. Palkansaajien ostovoima jäänee vuonna 2022 viime vuoden tapaan negatiiviseksi. Sovitut palkankorotukset työehtosopimusneuvotteluissa eivät yritysten omien korotusten kanssa riitä pitämään palkansaajien ostovoimaa plussalla.

─ Vähän kauemmas katsottuna tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisammalta. Osaajien tarve ei ole kadonnut rakennusalalla. Vastikään julkaistussa Työ- ja elinkeinoministeriön Kestävä talouskasvu ja hyvinvoinnin tulevaisuus -loppuraportissa korostetaan korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämistä kohdentavasti. Aloituspaikat on kohdennettava kestävän kasvun kannalta keskeisille aloille ja alueille. Rakennusala on tällainen ala, Luukkonen muistuttaa.

Uusien osaamistarpeiden lisäksi alalla on viime vuosina ollut pula työvoimasta, erityisesti vaativimmissa tehtävissä ja pienemmillä paikkakunnilla, vaikka yliopistot ovat lisänneet arkkitehtikoulutuksen aloituspaikkoja ja ammattikorkeakoulujen rakennusarkkitehtikoulutus on käynnistetty uudestaan vuonna 2014. Arkkitehtuurin alan koulutuksen ja työvoiman tarve tulisikin perusteellisesti selvittää tulevaisuutta varten.

Suunnittelu- ja konsultointialalla on kasvava osaajavaje, joka syvenee jatkuvasti. Nyt tarvitaan pikaisia koulutus- ja työvoimapoliittisia toimia tilanteen korjaamiseksi, Luukkonen sanoo.

Koulutuksen ja työvoiman selvitystarve on selkeästi esillä valtioneuvoston tammikuussa julkaisemassa Suomen uudessa valtakunnallisessa arkkitehtuuripoliittisessa Kohti kestävää arkkitehtuuria -ohjelmassa.

RIA on ohjelman johdosta käynnistänyt yhdessä Suomen arkkitehtiliitto SAFAn kanssa hankkeen Selvitys arkkitehtuurin alan ammattilaisten osaamisesta, työvoimatarpeesta ja tulevaisuuden haasteista, jossa selvitetään laajalla yhteistyöllä arkkitehtuurin alan ammattilaisten osaamista, työvoimatarvetta ja tulevaisuuden haasteita. Tavoitteena on etsiä osaajapulaan ratkaisuja. Selvitystyö on tarkoitus saada päätökseen kuluvan vuoden loppuun mennessä.

 Lisätietoja: RIAn liittohallituksen puheenjohtaja Tommi Luukkonen, 040-579 5633 

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry on ammattikorkeakouluista ja teknillisistä oppilaitoksista valmistuneiden rakennusalan toimihenkilöiden valtakunnallinen keskusliitto, jonka tavoitteena on parantaa edustamiensa ammattikuntien toimintaedellytyksiä niin työ- kuin yhteiskuntaelämässä.

Ajankohtaista

28.9.2022

SuPerin Paavola: Vanhuksilla ja heidän hoitajillaan ei ole aikaa odottaa – hoitajamitoitusta ei saa lykätä

Lue
27.9.2022

Sannamari Mäkelä on STTK:n Vuoden työsuojeluvaltuutettu

Lue
27.9.2022

Pro hakee sopimusasiantuntijaa Helsinkiin ja Lahteen

Lue
26.9.2022

Työn tulevaisuus -tapahtuma Tennispalatsissa

Lue
23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue
21.9.2022

SuPerin Paavola: Valtion on tuettava myös lähihoitajien osaamisen varmistamista ja korvattava työelämässä oppimisen kustannukset työpaikoille

Lue
20.9.2022

SuPerin Paavola: Pakkolaki ei poista hoitajapulaa mutta teki päättäjille selväksi miten tärkeää työtä hoitajat tekevät

Lue