Nyt eletään haastavia aikoja, mutta osaajien tarve ei katoa rakennusalalla

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut omat haasteensa rakennusalalle. Rakennusteollisuuden kyselyn mukaan kustannustaso on noussut materiaalien, polttonesteiden ja energian hintojen noustessa. Toimiketjuissa ja logistiikassa on ollut häiriöitä.

─ Tilanne on kuitenkin kaiken kaikkiaan varsin hyvä, eivätkä vaikeudet ole toistaiseksi näkyneet liittomme jäsenten työmarkkinatilanteessa. Töitä on yhä riittänyt, toteaa RIAn puheenjohtaja Tommi Luukkonen.

Hintojen yleinen nousuvauhti kurittaa yrityksiä ja työntekijöitä. Inflaatio on ollut lähes yhtä nopeaa viimeksi 13 vuotta sitten. Palkansaajien ostovoima jäänee vuonna 2022 viime vuoden tapaan negatiiviseksi. Sovitut palkankorotukset työehtosopimusneuvotteluissa eivät yritysten omien korotusten kanssa riitä pitämään palkansaajien ostovoimaa plussalla.

─ Vähän kauemmas katsottuna tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisammalta. Osaajien tarve ei ole kadonnut rakennusalalla. Vastikään julkaistussa Työ- ja elinkeinoministeriön Kestävä talouskasvu ja hyvinvoinnin tulevaisuus -loppuraportissa korostetaan korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämistä kohdentavasti. Aloituspaikat on kohdennettava kestävän kasvun kannalta keskeisille aloille ja alueille. Rakennusala on tällainen ala, Luukkonen muistuttaa.

Uusien osaamistarpeiden lisäksi alalla on viime vuosina ollut pula työvoimasta, erityisesti vaativimmissa tehtävissä ja pienemmillä paikkakunnilla, vaikka yliopistot ovat lisänneet arkkitehtikoulutuksen aloituspaikkoja ja ammattikorkeakoulujen rakennusarkkitehtikoulutus on käynnistetty uudestaan vuonna 2014. Arkkitehtuurin alan koulutuksen ja työvoiman tarve tulisikin perusteellisesti selvittää tulevaisuutta varten.

Suunnittelu- ja konsultointialalla on kasvava osaajavaje, joka syvenee jatkuvasti. Nyt tarvitaan pikaisia koulutus- ja työvoimapoliittisia toimia tilanteen korjaamiseksi, Luukkonen sanoo.

Koulutuksen ja työvoiman selvitystarve on selkeästi esillä valtioneuvoston tammikuussa julkaisemassa Suomen uudessa valtakunnallisessa arkkitehtuuripoliittisessa Kohti kestävää arkkitehtuuria -ohjelmassa.

RIA on ohjelman johdosta käynnistänyt yhdessä Suomen arkkitehtiliitto SAFAn kanssa hankkeen Selvitys arkkitehtuurin alan ammattilaisten osaamisesta, työvoimatarpeesta ja tulevaisuuden haasteista, jossa selvitetään laajalla yhteistyöllä arkkitehtuurin alan ammattilaisten osaamista, työvoimatarvetta ja tulevaisuuden haasteita. Tavoitteena on etsiä osaajapulaan ratkaisuja. Selvitystyö on tarkoitus saada päätökseen kuluvan vuoden loppuun mennessä.

 Lisätietoja: RIAn liittohallituksen puheenjohtaja Tommi Luukkonen, 040-579 5633 

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry on ammattikorkeakouluista ja teknillisistä oppilaitoksista valmistuneiden rakennusalan toimihenkilöiden valtakunnallinen keskusliitto, jonka tavoitteena on parantaa edustamiensa ammattikuntien toimintaedellytyksiä niin työ- kuin yhteiskuntaelämässä.

Ajankohtaista

21.2.2024

Hallituksen leikkaukset alentavat toimeentuloa jopa noin 20 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille

Lue
21.2.2024

Lausunto syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Lue
20.2.2024

Neuvottelutulos Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä

Lue
19.2.2024

Lausunto ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Lue
19.2.2024

Lausunto yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Lue
16.2.2024

Medianomi Miro Friman vahvistaa STTK:n viestinnän tiimiä

Lue
16.2.2024

Kansainvälisenä naistenpäivänä keskustellaan raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
16.2.2024

Työnseisaus 1.3. Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä

Lue