Nyt eletään haastavia aikoja, mutta osaajien tarve ei katoa rakennusalalla

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut omat haasteensa rakennusalalle. Rakennusteollisuuden kyselyn mukaan kustannustaso on noussut materiaalien, polttonesteiden ja energian hintojen noustessa. Toimiketjuissa ja logistiikassa on ollut häiriöitä.

─ Tilanne on kuitenkin kaiken kaikkiaan varsin hyvä, eivätkä vaikeudet ole toistaiseksi näkyneet liittomme jäsenten työmarkkinatilanteessa. Töitä on yhä riittänyt, toteaa RIAn puheenjohtaja Tommi Luukkonen.

Hintojen yleinen nousuvauhti kurittaa yrityksiä ja työntekijöitä. Inflaatio on ollut lähes yhtä nopeaa viimeksi 13 vuotta sitten. Palkansaajien ostovoima jäänee vuonna 2022 viime vuoden tapaan negatiiviseksi. Sovitut palkankorotukset työehtosopimusneuvotteluissa eivät yritysten omien korotusten kanssa riitä pitämään palkansaajien ostovoimaa plussalla.

─ Vähän kauemmas katsottuna tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisammalta. Osaajien tarve ei ole kadonnut rakennusalalla. Vastikään julkaistussa Työ- ja elinkeinoministeriön Kestävä talouskasvu ja hyvinvoinnin tulevaisuus -loppuraportissa korostetaan korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämistä kohdentavasti. Aloituspaikat on kohdennettava kestävän kasvun kannalta keskeisille aloille ja alueille. Rakennusala on tällainen ala, Luukkonen muistuttaa.

Uusien osaamistarpeiden lisäksi alalla on viime vuosina ollut pula työvoimasta, erityisesti vaativimmissa tehtävissä ja pienemmillä paikkakunnilla, vaikka yliopistot ovat lisänneet arkkitehtikoulutuksen aloituspaikkoja ja ammattikorkeakoulujen rakennusarkkitehtikoulutus on käynnistetty uudestaan vuonna 2014. Arkkitehtuurin alan koulutuksen ja työvoiman tarve tulisikin perusteellisesti selvittää tulevaisuutta varten.

Suunnittelu- ja konsultointialalla on kasvava osaajavaje, joka syvenee jatkuvasti. Nyt tarvitaan pikaisia koulutus- ja työvoimapoliittisia toimia tilanteen korjaamiseksi, Luukkonen sanoo.

Koulutuksen ja työvoiman selvitystarve on selkeästi esillä valtioneuvoston tammikuussa julkaisemassa Suomen uudessa valtakunnallisessa arkkitehtuuripoliittisessa Kohti kestävää arkkitehtuuria -ohjelmassa.

RIA on ohjelman johdosta käynnistänyt yhdessä Suomen arkkitehtiliitto SAFAn kanssa hankkeen Selvitys arkkitehtuurin alan ammattilaisten osaamisesta, työvoimatarpeesta ja tulevaisuuden haasteista, jossa selvitetään laajalla yhteistyöllä arkkitehtuurin alan ammattilaisten osaamista, työvoimatarvetta ja tulevaisuuden haasteita. Tavoitteena on etsiä osaajapulaan ratkaisuja. Selvitystyö on tarkoitus saada päätökseen kuluvan vuoden loppuun mennessä.

 Lisätietoja: RIAn liittohallituksen puheenjohtaja Tommi Luukkonen, 040-579 5633 

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry on ammattikorkeakouluista ja teknillisistä oppilaitoksista valmistuneiden rakennusalan toimihenkilöiden valtakunnallinen keskusliitto, jonka tavoitteena on parantaa edustamiensa ammattikuntien toimintaedellytyksiä niin työ- kuin yhteiskuntaelämässä.

Ajankohtaista

8.2.2023

Minun viikkoni: sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntijan viikkoon mahtuu monenlaista

Lue
8.2.2023

Ammattiliitto Pro: toimihenkilöiden ansiokehityksen huomiotta jättäminen heikentää Suomen houkuttelevuutta

Lue
7.2.2023

Kestävä energia

Lue
6.2.2023

Haemme työsuhdeneuvojaa Kesäduunari-infoon

Lue
6.2.2023

Juri Aaltonen valittiin jatkamaan ERTOn puheenjohtajana

Lue
6.2.2023

Yksin- ja kevytyrittäjien tärkeimmät palvelut saman katon alle – ProSoolo ja UKKO.fi yhteistyöhön

Lue
2.2.2023

Tehy: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava, työmarkkinaosapuolet tehokkaammin mukaan

Lue
2.2.2023

Jyty: Palkkatasa-arvoa on edistettävä työehtosopimuksilla

Lue