Ennakkoluulottomuutta harjoitellaan simulaattorilla Ranskassa

mies- ja naishahmot vr-lasit päässä

Ranskassa kokeillaan, voiko virtuaalitodellisuus auttaa kohti monimuotoisempaa ja suvaitsevaisempaa työyhteisöä. Tietokonepelisukupolven rekrytoijat ja kouluttajat eivät epäröi tarkastella työyhteisön tilannetta virtuaalikypärä päässä. 

Ranskalainen rekrytoija on valikoiva. Vaikka kansakunta vanhenee, ranskalaisista 60-64-vuotiaista vain 30 prosenttia on enää työelämässä.  

Ikäsyrjinnän lisäksi useimmat työhönottajat välttävät ylipainoisten ja liikunta- tai aistirajoitteisten rekrytoimista. Yritysten kuuden prosentin vammaiskiintiöstä huolimatta esteellisten työttömyysprosentti on kaksi kertaa suurempi kuin valtaväestön. Vaikka ikään, sukupuoleen, etniseen alkuperään, seksuaaliseen suuntautumiseen, fyysiseen rajoittuneisuuteen tai ulkoiseen olemukseen perustuva syrjintä työhönotossa tai työpaikalla on lailla kielletty, harva sen kohteeksi joutunut tekee asiasta ilmoituksen viranomaisille. 

Ranskan työministeriö on testannut yritysten työhönottoa keksityillä hakemuksilla jo vuodesta 2018.

Paris 1 Panthéon –yliopiston syrjinnän tutkija Jean-François Amadieun mukaan työhönottajat suosivat alitajuisesti terveitä, nuoria ja kauniita työnhakijoita. Ulkoiseen olemukseen perustuva syrjintä koskee kipeimmin naishakijoita. 
– Ylipainoinen työnhakija saa puolet vähemmän haastattelukutsuja kuin hoikka. Messujen, seminaarien ja muiden tilaisuuksien edustushenkilöstöä rekrytoivat toimistot pyytävät työnhakijoita lähettämään itsestään kokovartalokuvan ja mitat. Useissa palvelualan yrityksissä naisten työasun suurin koko on 42, Amadieu luettelee rekrytoinnin epäkohtia.  

Henkilön fyysiseen ulkoasuun perustuvaa syrjintää selvitettiin lähettämällä yrityksiin valokuvalla varustettuja testihakemuksia. 

Syrjivät yritykset kuriin 

Ranskan työministeriö on testannut yritysten työhönottoa keksityillä hakemuksilla jo vuodesta 2018. Haaviin jää joka vuosi kymmenkunta yli 50 henkilöä työllistävää firmaa, joiden henkilöstöhallinnon edustajien on osallistuttava päivän kestävään seminaariin, jossa heille opetetaan ennakkoluulottoman rekrytoinnin periaatteita. 

Uusin yritys kitkeä ennakkoluuloja on virtuaalitodellisuus, joka on siirtymässä tietokonepelipuolelta henkilöstöhallintoon

Uusin yritys kitkeä ennakkoluuloja on virtuaalitodellisuus, joka on siirtymässä tietokonepelipuolelta henkilöstöhallintoon. Aiemmin vain ajoneuvojen ja koneiden käytön opetuksessa käytetyt simulaattorit ovat tulleet osaksi jo monen rekrytoijan arkea. Työhönottaja voi virtuaalikypärä päässä asettua esimerkiksi iäkkään, liikuntaesteisen tai aistirajoitteisen työnhakijan asemaan ja käydä virtuaalisesti läpi erilaisia työtilanteita sekä yrityksensä toimitilojen soveltuvuutta tästä uudesta näkökulmasta. 

– Työyhteisön rikkaus on eri sukupuolia, sukupolvia ja kulttuureita edustavien ihmisten kirjo. Olivat he sitten esteellisiä tai esteettömiä, jokaisella on muista poikkeava fyysinen olemus ja persoonallisuus, jotka antavat mausteensa organisaatioon, henkilöstöhallinnon simulaattorisovellutusten kehittäneen startupin, 5Discoveryn toimitusjohtaja Sofia Rufin sanoo. 

Hänen mielestään simulointi on ainutlaatuinen keino kokea toisen ihmisen odotuksia ja tunnetiloja. 
– Parhaimmillaan virtuaalitodellisuus hälventää ennakkoluuloja ja ohjaa entistä eettisempään henkilöstöpolitiikkaan. 

Simulaattoreita käytetään paitsi rekrytoinnissa, myös yritysten sisäisessä koulutuksessa. Koulutusta on annettu esimerkiksi hoitohenkilökunnalle, joka haluaa oppia entistä paremmin ymmärtämään vakavasti sairaiden tai aisti- ja liikuntarajoitteisten potilaiden tarpeita. Viimeisin sovellus on kehitetty työyhteisöille, joissa halutaan ehkäistä tai poistaa seksuaalista häirintää.  

– Vaikka animaatiohahmot ovat virtuaalisia, simulaattorissa koetut tunteet ovat hyvin todellisia, Rufin sanoo. 
– Perinteisen koulutuksen sisällöstä 70 prosenttia unohtuu alle kolmessa kuukaudessa. Virtuaalitodellisuudessa tapahtuvan oppiminen on tehokkaampaa, koska sen pohjana on paitsi uusin teknologia, myös käyttäytymis- ja neurotieteen metodit. 

Teksti: Virpi Latva 

Ajankohtaista

24.6.2024

Lausunto arviomuistiosta välimiesmenettelylain uudistamiseksi

Lue
24.6.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leipomotyölain 5 §:n kumoamisesta ja siihen liittyväksi laiksi

Lue
24.6.2024

Yhdenvertaisuus ja rauha näyttävät suunnan työpaikan toimijuudelle

Lue
24.6.2024

Korvattavat taksimatkat vuodelle 2025

Lue
24.6.2024

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Työkanava Oy-nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta

Lue
20.6.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Yhteistyössä yksityistä varhaiskasvatusalaa kehittämässä – alalle oma työehtosopimus

Lue
20.6.2024

Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Lue
20.6.2024

Kesäduunari, toimi näin, jos työnantaja peruu vuorosi

Lue