Ilmastotoimia nopeutettava ja riippuvuutta fossiilisista polttoaineista vähennettävä

autot kuormittavat ilmastoa

– Tukea pienituloisille ja muille hinnannoususta erityisesti kärsiville tarvitaan, mutta tukitoimet pitää kohdentaa ja valita niin, etteivät ne hidasta vihreää siirtymää. Nykyisen geopoliittisen tilanteen luoma epävarmuus energiamarkkinoihin ja energiaturvallisuuteemme edellyttää riippuvuuden vähentämistä fossiilisista polttoaineista, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola korostaa.

Avoin kirje Euroopan Unionin ja jäsenmaiden poliittisille päättäjille

Arvoisat poliittiset päättäjät,

Tämän kirjeen allekirjoittajat pitävät tärkeänä, että EU:n komission esittämä 55-valmiuspaketti (Fit for 55) hyväksytään mahdollisimman nopeasti heikentämättä sen kunnianhimon tasoa. Valmiuspaketin mukainen lainsäädäntö tulisi myös panna toimeen mahdollisimman nopeasti, jotta myös fossiilisen energian käyttöön liittyvät riskit vähenevät.

Menneen vuoden aikana polttoaineiden ja päästöoikeuden hinnat ovat nousseet huomattavan korkeiksi Euroopassa. Vuoden takaiseen verrattuna kaasun hinta on viisinkertaistunut ja päästöoikeuden hinta tuplaantunut. Eurooppalaisten sähkömarkkinoiden vahva riippuvuus maakaasusta on johtanut myös sähkön kuluttajahintojen huomattavaan nousuun.

Kuluttajiin energian kohonnut hintataso heijastuu useilla eri tavoilla. Liikenteen, lämmityksen ja teollisuuden kustannukset ovat nousseet. Hintavaikutusten kompensoimiseksi on esitetty näkemyksiä, että ilmastotoimien toimeenpanoa tulisi hidastaa esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden kuluttajahintoja alentavilla veroratkaisuilla.

Allekirjoittajat pitävät tärkeänä, että siirtymää kohti vähähiilisyyttä vauhditetaan sen sijaan että sitä hidastettaisiin tällaisilla ratkaisuilla. Tukea pienituloisille ja muille hinnannoususta erityisesti kärsiville tarvitaan, mutta tukitoimet pitää kohdentaa ja valita niin, etteivät ne hidasta vihreää siirtymää. Nykyisen geopoliittisen tilanteen luoma epävarmuus energiamarkkinoihin ja energiaturvallisuuteemme edellyttää riippuvuuden vähentämistä fossiilisista polttoaineista.

Ilmastonmuutoksen eteneminen nopeutuu ja tulee aiheuttamaan yhä vakavampia ongelmia vuosi toisensa jälkeen. Laaja-alaiset vaikutukset ekosysteemeihin, ihmisryhmiin, yhteisöihin ja infrastruktuuriin ovat yleistyneet lisääntyneiden ja voimakkuudeltaan kasvaneiden sään ääri-ilmiöiden myötä (IPCC 28.2.2022). Haitallisten vaikutusten minimoiminen edellyttää nopeita ja päättäväisiä toimenpiteitä.  

Riippuvuus fossiilisista polttoaineista heikentää energiaturvallisuuttamme. Kuluneen talven aikana fossiilisen energian hintataso on noussut huomattavasti (The New York Times) ja vihreän siirtymän edetessä voimakkaat hintavaihtelut tulevat yleistymään. Tässä tilanteessa EU:n tulisi hyödyntää kaikki vähähiiliset ratkaisut eurooppalaisen energiaomavaraisuuden ja -turvallisuuden vahvistamiseksi.

Jotta kaikki pysyvät murroksessa mukana ja ilmastotoimien hyväksyttävyys voidaan varmistaa, siirtymä on toteutettava taloudellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Monet vähähiiliset ratkaisut, jotka vähentävät myös riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja materiaaleista, ovat jo nykyisin kilpailukykyisiä ja niiden kilpailukyky tulee paranemaan edelleen.

Tuuli- ja aurinkovoima ovat nykyisin edullisimpia tapoja rakentaa uutta sähköntuotantokapasiteettia. Uusien hankkeiden kustannustaso alittaa olemassa olevien hiili- ja kaasulaitosten tuotantokustannukset ja tulee laskemaan edelleen, kun taas olemassa olevien fossiilisia polttoaineita käyttävien laitosten kustannustaso tullee nousemaan selvästi jo vuoteen 2030 mennessä (Fraunhofer).

Sähköinen maatieliikenne tulee vuosikymmenen puoleen väliin mennessä olemaan edullisempaa sekä käyttää että omistaa kuin polttomoottorikäyttöiset ajoneuvot (BEUC, The European Consumer Organization).

Energiatehokkuustoimien toimeenpanoa tulisi nopeuttaa. Esimerkiksi lämpöpumput ovat rakennusten erillislämmityksessä kustannustehokkain ratkaisu pitkällä aikavälillä (IEA).

Lisäksi olemassa olevat uusiutuvien polttoaineiden ratkaisut sekä nopeassa kehitysvaiheessa olevat päästöttömät vedyn tuotannon ratkaisut mahdollistavat fossiilisten polttoaineiden, kemikaalien ja raaka-aineiden korvaamisen.

Jotta kaikki pysyvät murroksessa mukana ja ilmastotoimien hyväksyttävyys voidaan varmistaa, siirtymä on toteutettava taloudellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla oikeudenmukaisen siirtymän periaatteita noudattaen ja huoltovarmuus priorisoiden.

Ystävällisin terveisin

Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, SAK

Sture Fjäder, puheenjohtaja, Akava

Jyri Häkämies, toimitusjohtaja, EK

Liisa Laakso, hallituksen puheenjohtaja, Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo

Juha Marttila, puheenjohtaja, MTK

Antti Palola, puheenjohtaja, STTK

Karl-Henrik Sundström, hallituksen puheenjohtaja, Climate Leadership Coalition

Lisätietoja

Anni Toiviainen, ilmastoasiantuntija, SAK, anni.toiviainen@sak.fi, +358 45 120 3650

Nora Elers, viestintäjohtaja, EK, nora.elers@ek.fi, +358 50 5746977

Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi, +358 50 4534881

Leila Kurki, asiantuntija, STTK, leila.kurki@sttk.fi, +358 400 798959

Liisa Pietola, ympäristöjohtaja, MTK, liisa.pietola@mtk.fi, +358 50 4384014

Piia Rekilä, yhteiskunta-asioiden päällikkö, Akava, piia.rekila@akava.fi, +358 44 3009484

Emilia Runeberg, ilmastotyön asiantuntija, Fingo, emilia.runeberg@fingo.fi +358 50 317 6686

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue