Luottamusmiesten työssä onnistuminen vaatii laajapohjaista yhteistyötä

Luottamusmiehet tarvitsevat työssään liiton ja henkilöstön tukea. Lisäksi tarvitaan luottamukselliset ja faktoihin keskittyvät välit työnantajan kanssa. Yhteistyön tarpeet ja haasteet näkyvät selvästi STTK:n vuoden 2021 Henkilöstön edustaja -barometrin tuloksissa.

Luottamusmiehillä on laaja tehtäväkenttä. Keskeisimpiä tehtäviä ovat työ- ja virkaehtosopimuksiin liittyvä asiantuntijatyö (TES-/VES-työ), paikallinen sopiminen, työpaikan olosuhteiden analysointi ja kehittämistarpeiden tunnistaminen, henkilöstö- ja työnantajayhteistyö, jäsenhankinta, yhteydenpito liittoon sekä yhteistyö työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Luottamustehtävään käytettävissä oleva aika on rajallinen. Aika pitää käyttää niin, että luottamusmies ehtii panostamaan sekä päivittäin eteen tuleviin kiireisiin tehtäviin että pidemmän aikavälin kehittämistyöhön. Ajan hallinta on tärkeä osa luottamusmiehen oman työn osaamista, organisointia ja johtamista.

STTK:n Henkilöstön edustaja -barometrin analyysit osoittavat selvästi, että TES-/VES-työ on luottamusmiesten ydintehtävä. Tutkimusaineiston perusteella TES-/VES-työhön pitää panostaa erityisen paljon, koska se luo pohjan koko ay-toiminnalle. Asiaa mutkistaa kuitenkin se, että luottamusmiehillä on paljon muitakin tärkeitä tehtäviä, joita ei voi korvata pelkästään TES-/VES-työhön panostamalla.

Vain harva STTK:laisista luottamusmiehistä on päätoiminen ja voi keskittyä täysipainoisesti luottamustyön laajaan kokonaisuuteen. Tutkimusaineisto osoittaakin, että panostuksen lisääminen TES-/VES-työhön vähentää erityisesti panostusta työpaikan yhteistyösuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen.

Yhteistyösuhteisiin järkevässä määrässä panostaminen kuitenkin lisää TES-/VES-työssä onnistumisen todennäköisyyttä. Kun työpaikalla vallitsevat toimivat ja luottamukselliset yhteistyösuhteet, TES-/VES-tavoitteisiin päästään vähemmällä vaivalla ja aikaa vapautuu kaikkia hyödyttävään kehittämistyöhön. Tutkimusaineisto antaa vahvan perusteen sille, että yhteistyösuhteisiin käytetystä ajasta oikeasti seuraa työpaikan yhteistoimintakulttuurin parantumista.

Liiton suora ja epäsuora yhteistyö työnantajapuolen kanssa helpottaa luottamusmiesten työtä. Liitto voi olla suoraan yhteydessä työnantajiin ja työpaikkoihin esimerkiksi keskustelemalla ja neuvottelemalla yritysten ja muiden työorganisaatioiden johdon ja asiantuntijoiden kanssa. Liitto voi myös epäsuoremmin tehdään yhteistyötä työnantajaliiton kanssa muun muassa järjestämällä yhteisiä seminaareja, joissa vaihdetaan näkemyksiä, ja joilla myös rakennetaan työpaikkatason yhteistoimintakulttuuria.

Luottamusmiehet tarvitsevat työssään henkilöstön luottamusta ja tukea

Luottamusmiehet tarvitsevat työssään henkilöstön luottamusta ja tukea. Parhaiten tämä saavutetaan, kun henkilöstöllä on selkeä kuva luottamusmiehen työstä ja työpaikan yhteistoiminnasta, ja luottamusmiehet puolestaan ovat tietoisia työpaikan kehittämistarpeista. Suuri ajankäyttö henkilöstöä osallistavaan yhteistyöhön on kuitenkin ongelmallista, koska se vähentää panostusta tärkeään ja vaativaan TES-/VES-työhön. Onneksi tässä hankalassa aikayhtälössä liitto toimii luottamusmiehen työtä tehostavana taustatukena. Tutkimustulosten valossa liitto palvelee luottamusmiehiä hyödyllisen tiedon lisäämisessä ja neuvoo ongelmatilanteissa, muun muassa tarjoamalla koulutusta TES-/VES-asioihin, työhyvinvointiin ja muuttuvan työelämän haasteisiin.

Liitto palvelee luottamusmiehiä hyödyllisen tiedon lisäämisessä ja neuvoo ongelmatilanteissa.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työnkuvia ei voida jyrkästi erottaa toisistaan. Palkkaukseen ja työnkuviin liittyvät TES-/VES-ongelmat aiheuttavat myös työhyvinvointiongelmia. Työyhteisöön syntyy kitkaa ja epäoikeudenmukaisesta kohtelusta seuraa turhaa henkistä pahoinvointia ja sairaspoissaoloja. Kyse on luottamustyön kokonaisuudesta, jonka osia voidaan vain tiettyyn rajaan saakka käsitellä toisistaan irrallisina.

STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri kertoo mielenkiintoisella tavalla luottamusmiesten yhteistyösuhteiden riippuvaisuuksista. Barometriin voi tutustua osoitteessa: http://env-5066696.paas.datacenter.fi/Tutkimus/sttk_hedbaro_2021.html.

Add accordion items from block settings or by switching to edit mode.

Kirjoittajat:

Petri Palmu, vastaava tutkija, Ammattiliitto Pro

Erkki Auvinen, työelämäasiantuntija, STTK

Ajankohtaista

23.4.2024

SuPer vaatii valtakunnallisia kielikokeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

Lue
22.4.2024

Suomen työmarkkinatilanne herättää kansainvälistä huomiota

Lue
22.4.2024

Yksityisen opetusalan työriidan sovintoesitys hylättiin – lakko useissa oppilaitoksissa 23.–24.4.

Lue
22.4.2024

Simpukkapatoja ja työelämän lainsäädäntöä

Lue
19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue
17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue