SuPerin hallitus: Koulutetun hoitohenkilöstön saatavuus on turvattava

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin hallitus vaatii, että hoitohenkilöstön saatavuus, toimeentulo ja jaksaminen turvataan. Tämä on keskeistä, jotta kansalaiset saavat riittävät peruspalvelut ja sote-uudistus voidaan toteuttaa onnistuneesti. SuPerin hallitus on huolissaan kevään työehtosopimusneuvotteluista, sillä työnantajat eivät näytä ymmärtävän hoitoalan erittäin raskasta tilannetta. Työoloja ja palkkausta on parannettava merkittävästi, jotta hoitoalan tulevaisuus saadaan pelastettua.

Korona-aika ja kriisiytynyt työvoimapula ovat kuormittaneet hoitohenkilökuntaa, vaikka tilanne on ollut raskas jo pitkään. Sote-sektori ja varhaiskasvatus ovat toimineet jo kauan hoitajien joustamisen ja ylitöiden varassa, eikä tilanne voi jatkua näin. SuPerin hallitus on erittäin huolissaan siitä, ettei hoitotyö saa konkreettista arvostusta.

Palvelujen saatavuuden turvaamisessa ja hoitajapulan ratkaisemisessa yhtenä ongelmana on kuntien sote-palveluiden alibudjetointi. Talousarvioita laadittaessa on huolehdittava siitä, että esimerkiksi vanhustenhoidon ja varhaiskasvatuksen tehtäviin varataan riittävät määrärahat. Valtion on tuettava riittävästi sote-palveluiden tuottamista.

Kunnat ovat jo vuosia hakeneet säästöjä ulkoistamalla palveluita. Palveluiden laatu ei kuitenkaan ole ollut odotettua ja esimerkiksi hoivakotien toiminnassa on ollut monin paikoin erittäin suuria ongelmia. Useissa tapauksissa asiakasturvallisuus on vaarantunut liian pienen henkilöstömäärän vuoksi ja henkilökuntaa on kielletty kertomasta epäkohdista. Työsuojeluorganisaatio on ohitettu eikä lakeja ole noudatettu muiltakaan osin.

Yksityisellä sektorilla yritysten voiton maksimointi on heikentänyt merkittävästi hoitajien työoloja. Voitot jaetaan osinkoina, työntekijöiden hyvinvointiin ja joustamisesta palkitsemiseen niistä ei riitä. Paikallisen sopimisen perään on haikailtu työnantajapuolella jo vuosia, mutta nyt kun paikallisilla toimilla voitaisiin palkita työntekijöitä, halukkuutta ei löydy. Paikallista sopimista halutaan vain hyödyttämään työnantajien tarpeita. Yritykset haluavat entistä tiukemmin yksipuolisesti määrätä työsuhteeseen liittyvistä asioista. Työntekijän asema on heikko, kun sopimuskulttuuria murennetaan. Sanelupolitiikalla ja työntekijöiden entistä ahtaammalle ajamisella ei ainakaan helpoteta työvoiman saatavuuteen ja alan pitovoimaan liittyviä haasteita.

Hoitoalan yritystoiminnan tulee olla eettisesti kestävällä pohjalla. Esimerkiksi vanhustenhoidossa ja varhaiskasvatuksessa toimivien yritysten johdon ja omistajien palkitseminen on tehty pääasiassa verorahoilla. Jos yrityksen tulos on tehty voimakkaasti henkilöstöä vähentämällä ja työntekijöiden etuja heikentämällä sekä hoidon tasoa laskemalla, on aiheellista miettiä johdon ja omistajien palkitsemisen perusteita uudelleen.

SuPerin hallitus keskusteli hoitoalan tilanteesta kaksipäiväisessä kokouksessaan 23.-24.syyskuuta.

SuPeriin kuuluu noin 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätiedot: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue