Nesteen henkilöstöryhmät: ”Työnantaja hukkasi mahdollisuuden kehittämiseen”

Nesteen yhteistoimintaneuvotteluissa mukana olleet henkilöstöedustajat pitävät yhtiössä käytyjä neuvotteluja ongelmallisina muutoksen suuruuteen nähden, jopa näennäisinä. Vaarana on menettää välttämätöntä osaamista ja tuotannon käytettävyys sekä turvallisuus.

Öljy-yhtiö Nesteen johto ja henkilöstöryhmät kokoontuivat torstaina 19.11. viimeiseen, kymmenenteen yt-neuvotteluistuntoon. Neuvotteluesitys annettiin 14.9. Yhtiö ilmoittaa päätökset lähiviikkoina.

Nesteen henkilöstöedustajat kuvattiin Porvoossa 17. marraskuuta. Takarivissä Petri Lehtinen, Sami Ryynänen, Risto Kalliojärvi, Heikki Harju, Harri Järvelin sekä eturivissä Timo Roivas, Kimmo Aho, Annika Rintamäki, Jussi Pasala, Pirjo Saikkonen ja reunimmaisena Pirkko Takkinen. Kuvasta puuttuu Naantalin toimihenkilöiden pääluottamusmies Marko Mathlin. Kuvaaja: Janne Luotola

Neuvottelujen piirissä oli lähes 1 500 henkilön työtehtävät. Vähennystarpeeksi työnantaja ilmoitti yt-neuvottelujen alkaessa 470 henkilöä. Asialistalla olivat muun muassa Naantalin öljynjalostustoiminnan lakkauttaminen ja henkilöstövähennykset sekä tehtävämuutokset operatiivisen toimintamallin muuttuessa Porvoossa.

Työnantaja jätti käyttämättä mahdollisuuden kehittää yhdessä yrityksen toimintaa. Tämä on kaikkien henkilöstöryhmien yhteinen näkemys.

– Työnantaja käytti neuvotteluajan asioiden käsittelemiseen niin yleisellä tasolla, että henkilöstöryhmien oli vaikea saada suunnitelluista muutoksista kokonaiskuvaa.

– Toisaalta työnantaja toi neuvottelupöytään paljon sinne kuulumattomia asioita, kuten Nesteellä tehdyt lukuisat paikalliset sopimukset. Sopimukset käytiin vain läpi, itse ratkaisut ja uusien asioiden sopiminen tehdään vasta ensi vuonna. Arvokasta aikaa käytettiin muuhun kuin tulevaisuuden öljytuoteliiketoiminnan suunnitteluun.

– Olemme yhtä mieltä siitä, että meillä ei ollut riittävästi tietoa eikä aikaa tai edes mahdollisuutta vaihtoehtoisten ratkaisujen valmistelemiseen, henkilöstön edustajat sanovat.

Nesteellä on aiemmin käyty vain kahdet näin laajamuotoiset toiminnan muuttamiseen ja henkilöstön vähentämiseen tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut. Nyt päättyneisiin neuvotteluihin osallistuneista henkilöstöedustajista moni on kokenut myös edelliset yt-neuvottelukierrokset.

– Aikaisemmissa neuvotteluissa asioita käsiteltiin yksityiskohtaisesti vaihtoehtoja etsien, henkilöstön näkemyksiä kuunnellen ja esimerkiksi työryhmätyöskentelyä soveltaen. Nyt tällaista menettelytapaa noudatettiin hyvin niukasti, eikä ratkaisuja haettu yhdessä. Työnantaja antoi paljon tietoa viime tipassa ja vain yhteen asiaan kerrallaan eikä asian käsittelyyn ollut riittävästi aikaa. Kokonaiskuvan muodostuminen jäi siten hämäräksi. Vielä yhdeksännessä neuvottelussa tuli esiin uusia henkilöstövaikutuksia.

– Neuvottelut käytiin vain pääryhmätasolla, eivätkä yksityiskohdat nousseet esille. Muodostui kuva, että neuvottelujen lopputulos oli etukäteen määritelty.
Henkilöstöryhmät ovat toiminnan alasajon lisäksi huolissaan osaamisen vähentymisestä tai sen ulkoistuksesta Nesteellä.

– Kun yrityksen käytettävissä oleva osaaminen, jopa sitoutuminen, vähentyy, laitosten käytettävyys heikentyy. Se vie pohjaa tuloksentekokyvyltä.

– Toisaalta vahva osaaminen on turvallisuuden tae. Porvoon Kilpilahden jalostamolla on tulossa Suomen historian suurin huoltoseisokki ensi keväänä. Yt-neuvottelujen ajoitus ennen seisokkia on huonosti harkittu.

Neste tavoittelee kaavailemillaan vähennyksillä 50 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä. Henkilöstökulujen osuus Nesteen liiketoiminnan kokonaiskustannuksista on 2,5 prosenttia.

– Henkilöstökuluilla tätä peliä ei ratkaista. Kilpailukyvyn turvaamiseksi tarvitaan muita keinoja. Hyvällä johtamisella ja halulla kehittää toimintaa saadaan toiminta sellaiseksi kuin halutaan. Tällainen johtaminen toiminnastamme vain puuttuu tällä hetkellä.

– Uutta Nestettä on vaikeaa rakentaa ilman luottamusta. Siksi liiketoimintaa pitää kehittää johdon ja henkilöstöryhmien yhteistyöllä. Henkilöstöllä on syventävää tietoa siitä, miten tuotantoa pyöritetään arjessa ja kuinka sitä voidaan kehittää.

– Henkilöstö on tarjonnut kehitysideoita ja tarjoutunut auttamaan tai sparraamaan asioiden valmistelussa, mutta apu ei ole kelvannut. Meillä on kokemuksia siitä, kuinka työnantaja on tuonut pöytään valmiin esityksen, ajanut sen läpi ja tavoiteltu uudistus on mennyt metsään.

Vuoropuhelu toimii henkilöstöryhmien arvion mukaan Nesteellä huonosti.
– Yhteistyö paranisi esimerkiksi sillä, että henkilöstön edustajat otettaisiin takaisin Nesteen johtoryhmätyöskentelyyn. Eurooppalaisissa yrityksissä on ollut käytäntönä, että henkilöstön edustajat ovat mukana yrityksen johtoryhmässä. Näin on Nesteelläkin aikaisemmin toimittu.

– Päivittäisessä yhteydenpidossa on myös paljon parannettavaa. Asioita hoidetaan enemmän yrityksellä ja erehdyksellä kuin yhteistyöllä.
Henkilöstöryhmät ovat huolissaan neuvottelupäätöksen vaikutuksesta ihmisten ja jalostamon tulevaisuuteen. Neuvottelujen päätyttyäkin on edelleen epäselvää, mitä edustettavien työsuhteille ja -tehtäville tapahtuu.

– Nähtäväksi siis jää työnantajan päätös, henkilöstöryhmien edustajat sanovat.
Yhteistoimintaneuvotteluissa Nesteen henkilöstöä edusti 12 luottamushenkilöä.

Lisätietoja:
Naantalin työntekijöiden pääluottamusmies Kimmo Aho +358504580736
Naantalin toimihenkilöiden pääluottamusmies Marko Mathlin +358504586250
Naantalin ylempien toimihenkilöiden luottamushenkilö Annika Rintamäki +358504586243
Porvoon työntekijöiden pääluottamusmies Sami Ryynänen +358504582218
Porvoon toimihenkilöiden pääluottamusmies Jussi Pasala +358504580475
Porvoon ylempien toimihenkilöiden luottamushenkilö Risto Kalliojärvi +358504587267
ja sähköpostit etunimi.sukunimi@neste.com

Ajankohtaista

27.5.2024

Tehy, SuPer ja Erto: Yksityiselle terveyspalvelualalle uusia lakkovaroituksia sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Lue
27.5.2024

Sateenkaari-ihmisten ääni kuuluviin työpaikoilla

Lue
27.5.2024

Järjestöjohtajat: ”EU-vaaleissa paljon pelissä – ilmastotavoitteista pidettävä kiinni”

Lue
27.5.2024

Keskitettyä, hajautettua, koordinoitua vai koordinoimatonta työmarkkinaa? 

Lue
24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue