Koronasta kohti työelämäläheisempää lukiota

Kirjoittaja:

Toni Ahva

Koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen lukiolaisten liitto

Toni Ahva

Korona pisti kaiken uusiksi. Kaikkien elämä muuttui. Myös lukiolaisten. 

Keväällä tehtiin historian nopein digiloikka lähiopetuksesta etäopetukseen. Suurella osalla lukiolaisista opintojen työmäärä kasvoi selvästi. Valmistautuminen pääsykokeisiin ja ylioppilaskirjoituksiin menivät ihan sekaisin, eikä vaihtoon ulkomaille ollut asiaa. Harrastukset menivät uusiksi ja ystäviä näki yhä harvemmin. Lisäksi henkinen jaksaminen on ollut koetuksella, eikä vähiten siksi, että perheiden taloudellinen epävarmuus on kasvanut hetkessä. 

STTK:n kysely avaa kattavasti nuorten ajatuksia koronasta ja sen vaikutuksesta työhön ja opiskeluun.  Nuorten huolet liittyvät erityisesti läheisten toimeentuloon ja hyvinvointiin. Noin kolmannes nuorista on huolestunut koronan vaikutuksista omaan työuraan. 

Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys on jo yli kaksinkertaistunut vuodessa.

Koronakriisillä on ollut merkittäviä vaikutuksia nuorten työelämään pääsyyn. Tämä näkyy myös lukiolaisten keskuudessa, jossa monilla kesätyöpaikat ja TET-jaksot peruuntuivat. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys on jo yli kaksinkertaistunut vuodessa. Koronakriisi on vaikuttanut työllisyyteen erityisesti palvelualoilla, joilla työskentelee paljon nuoria. Palvelualoilla moni nuori saa ensikosketuksen työelämään, ja niitä pidetäänkin monien nuorten porttina työmarkkinoille. Niin – yritä siinä sitten hankkia paljon puhuttua CV:seen tarvittavaa työkokemusta, kun työpaikkoja on yhä vähemmän.  

Ei ole mitään väärää siinä, jos tilanne harmittaa. Pikemminkin se on täysin ymmärrettävää.  

Tällä kaikella on hyvin kiinnostava seuraus: koppi työelämätaitojen opiskelusta siirtyy yhä enemmän oppilaitosten vastuulle. Nyt on juuri oikea hetki treenata työhakemuksen ja CV:n laatimista, selata läpi erilaisia alavaihtoehtoja ja hakea korkeakouluun. Kun koronahässäkkä päättyy, maailma on jälleen auki upeille mahdollisuuksille.  

Nyt jos koskaan työelämätaitojen kehittäminen on tärkeää. Mutta kiinnostaako työelämä lukiolaisia?  

Kyllä, kovasti. Yli 80 prosenttia lukiolaisista haluaisi lukioon enemmän mahdollisuuksia tutustua työelämään. Tämä selvisi Lukiolaisten Liiton syyskuussa 2020 tekemästä kyselystä. 

Yli 80 prosenttia lukiolaisista haluaisi lukioon enemmän mahdollisuuksia tutustua työelämään.

Lukio on elämän parasta aikaa. Näin sanoo moni. Se on myös aikaa, jolloin tekee tulevaisuuden suunnitelmansa ja alavalinnan. Siksi sillä, millaisia valmiuksia ja taitoja lukiossa opetetaan, on todella suuri merkitys.  

Lukio voisi olla vielä parempi, jos mahdollisuudet tutustua työelämään olisivat laajemmat ja ohjaus olisi parempaa. STTK:n kyselystä käy ilmi, että vain noin puolet nuorista on saanut riittävästi ohjausta opiskelupaikan ja ammatin valintaan. Sama näkyi viime vuoden Lukiolaisbarometrissä, jonka mukaan vain noin joka kolmas lukiolainen koki saavansa riittävästi tietoa opettajiltaan työelämästä. Ohjauksen kehittämisen tarve ei ole toki vain lukiokoulutuksessa, vaan itse asiassa yliopistoissa opiskelevat ovat vieläkin tyytymättömimpiä ohjaukseen. Ohjauksen parantaminen on siis suuri haaste, joista päätöksentekijöiden kannattaa ottaa koppi. 

Lukiolaiset ovat siis kiinnostuneita työelämästä, mutta samalla on havaittu, että vain harva lukiolainen on tietoinen lukionsa opintomahdollisuuksista, joita järjestetään työelämän kanssa. Mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä ja suorittaa TET-jakso vaihtelee lukiokohtaisesti. Kyse on myös yhdenvertaisuudesta: tästä etuoikeudesta tulisi tehdä jokaisen lukiolaisen perusoikeus.  

Myös Lukiolaisten Liitto on tehnyt parhaansa sen eteen, että lukiokoulutuksessa olisi yhä enemmän työelämä- ja yrittäjyysyhteistyötä. Aloitimme keväällä työelämähankkeen, jossa lukiolaisjohtoisesti ja yhdessä STTK:n ja 20 muun yhteistyökumppanin kanssa ideoimme, miten lukioiden työelämätaitoja voitaisiin kehittää. 

Lukiolaisilla on työelämään liittyen valtavasti ajatuksia, joita tulemme loppusyksyn aikana julkaisemaan. Työelämäläheisempi lukio on yhteinen haasteemme, jota haluamme ratkaista yhdessä mahdollisimman laajalla rintamalla. 

Toni Ahva, Koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen Lukiolaisten Liitto 

Ajankohtaista

30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue
28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue
28.11.2023

Tehyn kysely: Hoitajien työhyvinvointi hieman parantunut, silti yli 90 % nuorista hoitajista harkitsee alanvaihtoa

Lue
27.11.2023

Työelämäheikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Lue
25.11.2023

Minä en pienestä hätkähdä, mutta…

Lue