AVAINTES-sopimuksessa yleisen linjan mukaiset palkankorotukset ja kiky-tunnit poistuvat

AVAINTES:n neuvottelutulos on hyväksytty kaikkien sopijaosapuolten hallinnoissa, joten alalle on syntynyt sopimusratkaisu tänään perjantaina 29.5. Sopimuksessa saatiin neuvottelutulos eilen torstaina 28.5. ja Jytyn liittovaltuusto hyväksyi sen kokouksessaan samana päivänä.

”Ratkaisun löytyminen oli helpotus. On tärkeää, että myös AVAINTES:n soveltamisalalla jytyläisille on nyt turvattu kiky-tuntien poistuminen ja yleisen linjan mukaiset palkantarkistukset. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että yhteistyö sopijaosapuolten kesken on ollut hyvää”, toteaa Jytyä neuvotteluissa edustanut johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima.

Sopijaosapuolet (Jytyn lisäksi JHL, JUKO, OAJ, KTN sekä työnantajaa edustava AVAINTA) saavuttivat yhteisen näkemyksen sopimusratkaisun sisällöstä 15.5. Alakohtaisten neuvotteluiden päätyttyä neuvottelutulos voitiin vihdoin torstaina 28.5. kuitata ja antaa osapuolten hallintojen käsiteltäväksi. Ala oli tätä ennen sopimuksettomassa tilassa huhtikuun alusta alkaen.

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimusta (AVAINTES) noudatetaan kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa oleviin osakeyhtiöihin ja säätiöihin sekä kuntien palveluita tuottaviin yksityisiin yhtiöihin, yhdistyksiin, osuuskuntiin ja säätiöihin. AVAINTES:n soveltamisala kattaa mm. hallinto- ja toimistohenkilöstön, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä teknisen henkilöstön.

Palkat nousevat

Uusi sopimus on voimassa 1.4.2020 – 28.2.2022 ja se on yleisen linjan mukainen.

Palkkoja tarkistetaan sopimuskauden aikana seuraavasti:

  • 1.8.2020 yleiskorotus 26 euroa tai vähintään 1,22 %
  • 1.4.2021 yleiskorotus 1,0 %
  • 1.4.2021 paikallinen järjestelyerä 0,8 %

Järjestelyerän jakamisen perusteista on neuvoteltava luottamusmiehen kanssa 31.1.2021 mennessä. Jos näin ei toimita, erä jaetaan yleiskorotuksena.

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.8.2020 3,04 %.

Kiky-tunnit poistuvat

Kiky-tunnit poistuvat 17.8.2020, jolloin viikoittainen työaika lyhenee 30 minuuttia.

Sopimukseen tuodaan 1.9.2020 alkaen uusi elementti: osaamisen kehittämisen edistämiseksi sekä tuottavuuden parantamiseksi tehtävä lisätyö. Työnantajalla mahdollisuus tarjota työntekijälle säännöllisen työajan lisäksi tehtävää muuta työtä enintään 6 tuntia ja osoittaa osaamisen kehittämiseen liittyvää lisätyötä enintään 6 tuntia. Vuonna 2020 käytettävissä on 3 h + 3 h.

Em. tunneista maksetaan yksinkertainen tuntipalkka ja epämukavan työajan korvaukset. Niiden tekemisestä on myös aina mahdollisuus kieltäytyä.

Muut muutokset

Sopimukseen tehtiin jonkin verran muita sisällöllisiä muutoksia, joista alla tärkeimmät:

  • Työnantajan määräämä koulutus on aina työaikaa.
  • Työmatkaksi katsotaan työnantajan määräyksestä tehty matka.
  • Henkilöstön edustajien toimintaedellytyksiä parannettiin mm. antamalla luottamusmiehelle jälkisuoja irtisanomista vastaan ja täsmentämällä alle viittä jäsentä edustavan luottamusmiehen ajankäyttökirjauksia.

Lisätietoja medialle: Jytyn johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK:n jäsenliitto.

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue