Kunta-alalle yleisen linjan mukaiset palkankorotukset ja kiky-tunnit pois – Jyty hyväksyi neuvottelutuloksen

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n liittovaltuusto hyväksyi kunta-alan neuvottelutuloksen torstaina 28.5. Kunta-alan sopimus koskee yli 400 000 työntekijää ja on voimassa 1.4.2020–28.2.2022 (23 kk). Neuvottelussa saavutettiin yleisen linjan mukaiset korotukset ja mm. ns. kiky-tunnit poistuvat.

”Jytyn suurimman neuvoteltavan alan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) neuvottelutulos on kriisit huomioiden vähintäänkin hyvä, kun otetaan huomioon koronatilanne, joka on ravistellut koko suomalaista yhteiskuntaa ennennäkemättömällä tavalla”, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki korostaa.

”Sopimusneuvottelut olivat kaikkea muuta kuin helpot. Kukapa olisi uskonut, kun viime vuoden loppupuolella neuvottelukierrosta käynnistelimme, että mitä oli tulossa kevään kuukausina. Usko meinasi loppua Sote ry:n hylättyä valtakunnansovittelijan esityksen, mutta pitkän ja sitkeän puurtamisen jälkeen pääsimme lopulta maaliin”, Pihlajamäki palaa neuvotteluprosessiin.

”Neuvotteluja varjostivat erityisesti koronaepidemia ja siitä seurannut Suomen ehkä pahin talouskriisi sitten 90-luvun. Ne ovat johtaneet massiivisiin säästötoimiin yt-neuvotteluineen sekä lomautuksiin ja palkanmaksun keskeytyksiin monilla eri paikkakunnilla ja työpaikoilla”, Pihlajamäki huomauttaa.

”Tässä tilanteessa tärkeää oli, että saavutimme neuvotteluissa yleisen linjan mukaiset korotukset paljon puhuttujen kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomien kiky-tuntien poistumisten ohella”, Jytyn edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa sanoo.

Yleiskorotuksia on kaksi: 1.8.2020 korotus on 26 €, kuitenkin vähintään 1,22 %. 1.4.2021 korotus on 1 %. Paikallinen järjestelyerä on 0,8 %, joka tulee jakaa mahdollisimman tasapuolisesti palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Kiky-työajanpidennys poistuu jo 30.8.2020, jolloin toimistotyössä viikkotyöaika on 36 t 15 min ja yleistyöajassa 38 t 15 min.

”Neuvottelutuloksessa hyvää on, että tavoitteisiin päästiin mahdollisimman suurilla yleiskorotuksilla. Lisäksi euromääräisellä palkankorotuksella parannetaan erityisesti pienipalkkaisten alojen asemaa. Vähimmäispalkkoihin tulee myös korotus”, Lounasmaa kertoo.

Sote-sopimus sovittiin erilliseksi sopimusalaksi, joka on voimassa 1.9.2021–28.2.2022. Jytyn ammattinimikkeistä osastonsihteerit ja terveydenhuollonsihteerit sekä laitoshuoltajat siirtyvät sote-sopimukseen. Jyty on sote-sopimuksessa sopijaosapuolena. Palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan KVTES:n ehtoja 31.12.2022 saakka, elleivät osapuolet ole sopineet asiasta muuta. Teknisten sopimus (TS) ja tuntipalkkaisia koskeva sopimus (TTes) nivotaan yhdeksi teknistä alaa koskevaksi sopimukseksi 1.3.2022 alkaen. Varhaiskasvatuksen opettajat ja esimiehet siirtyvät OVTESiin 1.9.2021 alkaen.

Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäen mukaan sopimusratkaisulla saadaan työrauha kuntakentälle, ja tuleviin kuukausiin voidaan katsoa aiempaa luottavaisemmin. Kunta-alan sopimusratkaisulla on lisäksi vaikutus muihin Jytyn neuvottelemiin julkisten ja yksityisten alojen avoinna oleviin sopimuksiin, jotka toivon mukaan saadaan pian maaliin.

”Jäsenkentälle lähteekin tässä samalla kiitos tekemästänne työstä lukuisilla perus- ja hyvinvointipalvelujen sektoreilla ja ammattialoilla eri puolilla Suomea. Kaikki se työ on yhtä arvokasta riippumatta ammattinimikkeestä. Ja vain yhteen hiileen puhaltamalla Suomi saadaan taas nousuun ja kriisistä selvitään.”

Samaa vastuullisuutta odotetaan myös maan hallitukselta, kun kuntien elvytyksestä päätetään. Hallituksen neljäs lisäbudjetti on tarkoitus antaa eduskunnalle kesäkuun alussa. Koronakriisin myötä kuntien talous on kriisiytymässä, mikäli hallitus ei ryhdy voimakkaisiin tukitoimiin.

Lisätietoa sopimuksen sisällöstä on kerrottu Jytyn nettisivuilla www.jytyliitto.fi/

Lisätietoja medialle:
Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi
Jytyn edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa, puh. 040 594 5872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK:n jäsenliitto.

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue