Euroopalta toivotaan tukea Filippiinien ay-oikeuksiin

Ammattiliiton aktiivit saavat Filippiineillä edelleen tappouhkauksia ja heidät erotetaan helposti. Vastoinkäymisistä huolimatta ay-liike on saanut aikaan parannuksia, esimerkiksi äitiysloman ja erottamiskiellon sen aikana.

Työpaikan seinään oli kiinnitetty paperiarkkeja, jossa oli yhteensä kuuden työntekijän kuvat ja nimet sekä niiden yläpuolella teksti ”Wanted”. Työnantaja halusi ilmoittaa näin, että ammattiliiton toimia tarkkaillaan eikä aktiivien henki ole enää paljon arvoinen.

– Saimme nämä ilmoitukset poistettua, ammattiliittojen keskusjärjestö SENTROn pääsihteeri Joshua Mata kertoo.

Kyseiset naiset ovat SENTROn kouluttamia ay-aktiiveja, jotka aktivoivat ihmisiä ammattiliittoon. Kun riittävän moni on liitossa, työpaikalla äänestetään, onko edustus kattava. Jos liitto saa työpaikalla vähintään 35 prosentin kannatuksen, se voi neuvotella työehtosopimuksen.

Pelottelua, erottamisia ja yritysten alasajoja

Matan mukaan työnantajat tekevät kaikkensa sopimusten välttämiseksi. Pienillä työpaikoilla riittää erottaminen, pelottelu tai yrityksen alasajo. Korvaava yritys perustetaan muualle.

– Valtaosa, noin 90 prosenttia, työpaikoista on pieniä. Liitot keskittyvät suuriin työpaikkoihin, vaikka niissä on vaikea saada riittävää tukea.

Isoilla työpaikoilla toiset ammattiliitot voivat kaapata sopimuksen itselleen. Mata on kuitenkin luottavainen. Sadan tuhannen jäsenen SENTRO on ammattiliitto, joka ajaa parannuksia työntekijöiden asemaan myös valtiotasolla. SASKin tukemalla kampanjalla on saatu muun muassa äitiysvapaa 105 arkipäivään ja työntekijän erottaminen äitiysvapaan takia kiellettyä.

ILO vaatii selvityksiä

Ay-liike sai Filippiinit ratifioimaan ensimmäisenä Aasian maana kansainvälisen työjärjestö ILOn julkisen alan järjestäytymis- ja neuvotteluoikeutta koskevan yleissopimuksen vuonna 2017.
Sittemmin on otettu rajusti takapakkia. Filippiineistä on kanneltu viimeksi viime vuonna ILOon. Kantelussa todetaan muun muassa, että yhdistymisvapautta on rikottu eikä maan hallitus ole tehnyt mitään ay-aktiivien murhien selvittämiseksi. Pohjoismaat ovat tukeneet Filippiinien ay-liikettä sen kantelussa.

Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte vastasi kanteluun, että maa tukee työntekijöidensä voimistumista sekä neuvotteluyhteyksiä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa.
ILOn viimekesäinen konferenssi käsitteli asiaa ja päätti vaatia Dutertelta yksityiskohtaisemmat tiedot neuvotteluoikeuksien noudattamisesta, työntekijöiden järjestäytymisoikeuksista ja ay-johtajien murhien selvittämisestä.

Saavutuksia ja vastoinkäymisiä

Suomalainen ay-liike on tukenut filippiiniläistä ay-liikettä pitkään. STTK ja SAK ovat tukeneet SENTROa sen perustamisesta saakka.

Joshua Mata toivoo Euroopasta laajempaa tukea maansa ay-liikkeelle. Euroopan unioni on iso kauppa-alue Filippiineillä sijaitseville kansainvälisille valmistajille. Monet näiden nimekkäiden yritysten tehtaista sijaitsevat vapaakauppa-alueilla, jolloin työntekijöiden oikeudet ovat tavallistakin heikommat. Työpaikalle pitää kulkea monen turvaportin läpi, ja siksi ay-liikkeen vaikuttaminen on hankalaa.

Tuotannossa ei noudateta aina ihmisoikeuksia.

Vapaakauppa-alueilla ay-liikkeen toiminta on Matan mukaan tehty todella vaikeaksi. Usein työntekijöitä pystyy tapaamaan vain ennalta sovitussa paikassa salaa. Kukaan aktiiveista ei halua mahdollisten ilmiantajien saavan selville heidän asuinpaikkaansa.

Mata muistuttaa, että Euroopan unioniin tuodaan Filippiineiltä muun muassa tonnikalaa, vaatteita ja kenkiä. Tuotannossa ei noudateta aina ihmisoikeuksia eikä kansainvälisen työjärjestön ILOn säännöksiä.

SENTROssa toivotaan, että eurooppalaiset kuluttajat ryhtyisivät peräämään tuotteiden eettistä alkuperää, eli kuinka ihmis- ja ammattiyhdistysoikeuksia on noudatettu tuotannossa.
– Selvitämme paraikaa, kuinka isoissa firmoissa noudatetaan kansainvälisiä säännöksiä, Mata sanoo ja lupaa kertoa vuoden mittaan tuloksista.

SENTRO

  • Ammattiliittojen keskusjärjestö, johon kuuluu 100 000 ihmistä.
  • SENTRO perustettiin 2013. Siihen kuuluu mm. metallialan, palvelu- ja julkisen sektorin liittoja.
  • Pääsihteeriksi valittiin Joshua Mata vuonna 2015.
  • STTK on tukenut SASKin kautta alusta pitäen SENTROn toimintaa.

Teksti: UP/Birgitta Suorsa
Kuvat: Pekka Sipola

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue