Arvonnousuvero tiivistäisi veropohjaa ja ehkäisi veronkiertoa

Kirjoittaja:

Patrizio Lainà

pääekonomisti

Profiili
Arvonnousuvero

Arvonnousuvero tunnetaan myös maastapoistumisverona tai exit-verona. Sen tarkoitus on verottaa maassa asumisen aikana syntynyttä arvonnousua myyntivoitoista, lahjoista ja perinnöistä.

Toisin kuin on välillä virheellisesti esitetty arvonnousuveroa ei makseta heti muutettaessa vaan silloin, kun varallisuuserä realisoidaan. Arvonnousuvero ei estä tai hankaloita muuttamista, vaan takaa sen, että verot ylipäätään maksetaan ja ne maksetaan oikeaan osoitteeseen.

Valtiovarainministeriö julkaisi tänään selvityksen yksityishenkilöiden arvonnousuverosta. Selvityksen mukaan arvonnousuvero tai vastaava verotusjärjestely on käytössä peräti 13 maassa vertailussa olleista 16 maasta. Kaikissa Pohjoismaissa on käytössä yksityishenkilöiden arvonnousuvero jossakin muodossa (Islanti ei ollut mukana vertailussa), mutta Suomesta se edelleen puuttuu.

Ei vaikutusta kilpailukykyyn

Yrityksille arvonnousuvero tuli jo vuodenvaihteessa EU-direktiivin myötä. Yritykset eivät voi enää harjoittaa verosuunnittelua hyödyntäen eri maiden erilaisia verotuskäytäntöjä. Yksityishenkilöille verosuunnittelu on edelleen mahdollista Suomessa. Jos arvonnousuvero on voitu toteuttaa yrityksille, toteuttamisen ei pitäisi olla ylivoimaisen vaikeaa yksityishenkilöillekään.

Yksityishenkilöiden arvonnousuvero estäisi sellaista veronkiertoa, jossa asuinkirjat siirretään veroparatiisiin, joka ei juurikaan verota myyntivoittoja, lahjoja tai perintöä.

Yksityishenkilöiden arvonnousuvero estäisi sellaista veronkiertoa, jossa asuinkirjat siirretään veroparatiisiin, joka ei juurikaan verota myyntivoittoja, lahjoja tai perintöä. Yksityishenkilöiden arvonnousuvero ei liity yritystoimintaan. Onkin erikoista, että valtiovarainministeriö vastustaa yksityishenkilöiden arvonnousuveroa kilpailukyvyn nimissä, vaikka verolla ei ole siihen mitään vaikutusta. Lisäksi yksityishenkilöiden arvonnousuvero vahvistaisi valtiovarainministeriön selvityksen mukaan julkista taloutta jopa 50 miljoonalla eurolla vuodessa.

 Vero vahvistaisi luottamusta vapaaseen liikkuvuuteen

Arvonnousuvero ei tarkoita, että muuttaja joutuu maksamaan tavallista enemmän veroja myyntivoitoista, lahjoista tai perinnöistä. Se tarkoittaa, että maksaa veroja yhtä paljon kuin henkilö, joka ei muuta Suomesta pois. YLE:n uutisen mukaan valtiovarainministeriö pelkää, että arvonnousuvero koettaisiin epäoikeudenmukaiseksi. Mutta eikö epäoikeudenmukaisempaa ole se, että maassa pysyvät joutuvat maksamaan veroja, mutta muuttajat voivat välttää verot myös siltä ajalta, kun ovat asuneet maassa?

Britannian päätös erota EU:sta kumpusi paljolti vapaan liikkuvuuden kyseenalaistamisesta. Vapaa liikkuvuus on erinomainen asia, mutta se ei voi tarkoittaa vapautta velvoitteista. Asuinkirjojen siirtely veronkiertotarkoituksessa murentaa vapaan liikkuvuuden oikeutusta. Vaikka arvonnousuvero on vain pieni osa kokonaisuutta, se vahvistaisi kansalaisten uskoa vapaaseen liikkuvuuteen korjaamalla yhden ammottavan veroreiän.

Patrizio Lainà, pääekonomisti

VM: Selvitys ei puolla luonnollisten henkilöiden maastapoistumisveron käyttöönottoa

Ajankohtaista

26.5.2023

Vapaan sivistystyön leikkaukset pahentaisivat osaajapulaa

Lue
26.5.2023

SuPer: Henkilöstömitoitus on yksi ratkaisu hoitajapulaan

Lue
26.5.2023

SuPer: Työnantajan toimet siirtävät lakon vaikutukset muihin kuin lakossa oleviin yksiköihin

Lue
26.5.2023

ETUC teki henkilövalintoja

Lue
26.5.2023

Jäsenkysely: Kolme neljästä yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelevistä pohtii työpaikan vaihtamista julkiselle puolelle, jos sektoreiden välinen palkkaero ei häviä

Lue
25.5.2023

STTK:n Palola ETUC:n kongressissa: Hybridikokoukset luovat laajat osallistumismahdollisuudet Euroopan ay-väelle

Lue
25.5.2023

Miksi ETUC on tärkeä STTK:laisille palkansaajille?

Lue
24.5.2023

STTK:n puheenjohtaja ETUC:n kongressissa: Vihreä siirtymä onnistuu, jos se koetaan oikeudenmukaiseksi

Lue