Jyty tuomitsee yhä laajenevan palkkojen halpuuttamisen

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on huolestunut työehtosopimusshoppailun eli palkkojen halpuuttamisen yleistymisestä. Jyty Kainuun 80-vuotisjuhlassa Kajaanissa lauantaina 16.11. puhunut Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki sanoo olevansa erityisen huolissaan meneillään olevasta kehityksestä, jossa jopa hyvää tulosta tekevät yritykset ja nyt yhä useammin myös julkisen sektorin työnantajat harrastavat tätä sopimusshoppailua heikentämällä nimenomaan pienipalkkaisimpien ja muutenkin heikoimmassa asemassa olevan henkilöstön työehtoja.

”Miettikää sopimusshoppailua omalle kohdallenne. Miten reagoisitte, jos työnantaja ilmoittaisi pienentävänsä palkkaanne sadoilla euroilla. Heikennetyt työehdot ja merkittävästi alennetut palkat näkyvät heti suoraan ihmisen arkipäivän elämässä ja Kelan luukulla. Arjen pakolliset elämiseen liittyvät kulut eivät mihinkään katoa sen seurauksena, että palkka laskee. Palkkojen halpuuttaminen johtaa useimmiten siihen, että pakon sanelemana yhteiskunnalta haettavien tukieurojen tarve kasvaa.”

Ammattijärjestö PAM kertoo palkkaköyhyyttä käsittelevässä ravintola- ja kiinteistöpalvelualoja käsittelevässä julkaisussa, että esimerkiksi siivoojille maksettujen sosiaalisten tulonsiirtojen yhteiskunnallinen hintalappu oli Suomessa vuonna 2017 karkeasti laskien 20 miljoonaa euroa. Kaikkiaan palkkaköyhyydestä seuranneiden tulonsiirtojen on laskettu olleen vuonna 2017 Suomessa noin 500 miljoonaa euroa.

Pihlajamäki sanoo sopimusshoppailun alkavan muistuttaa tilannetta, jossa ihmisten työpanoksesta on ryhdytty väkisin tekemään aletavaraa.

Pihlajamäki sanoo sopimusshoppailun alkavan muistuttaa tilannetta, jossa ihmisten työpanoksesta on ryhdytty väkisin tekemään aletavaraa. ”Ja valitettavasti viime aikoina on yhä useammin otettu käytännöksi, että työnantajalta tulee härskeimmillään kilpailuetua ja kustannussäästöjä tavoiteltaessa vain yksipuolinen ilmoitus työehtojen vaihtamisesta ns. aleversioon”.

Pihlajamäki korostaa työnantajien yksipuolisen työehtosopimusshoppailun olevan kaikin puolin ongelmallista. ”Siksi nyt jos koskaan tarvittaisiin selkeitä yhteisiä pelisääntöjä tällaiseen sopimuskikkailun tyrehdyttämiseksi.”

Mikään ei tunnu riittävän

Jyty on törmännyt konkreettisesti tähän tes-shoppailuun Turun kaupungin 98-prosenttisesti omistaman Kiinteistö- ja ruokapalveluyhtiön Arkean ilmoitettua yksipuolisesti yhtiön tuhannen työntekijän työehtosopimusten vaihtamisesta halvempiin Matkailu- ja ravintolapalvelujen MaRa:n ja Kiinteistötyönantajien KITA:n yleissitovien sopimusten piiriin.

”Tämä vielä tilanteessa, jossa Arkea on tehnyt useita vuosia miljoonien eurojen voittoa ja sama voitollinen linja on jatkunut myös kuluvana vuonna. Mutta mikään ei tunnu riittävän. Entisestään pienipalkkaisen henkilöstön kokonaisansiot tulisivat olemaan tämän palkkojen halpuuttamisen seurauksena jopa 15-30 prosenttia pienemmät riippuen työtehtävistä, työsuhteen kestosta ja työajoista. On lisäksi hyvä muistaa, että työehtosopimuksessa sovitaan paitsi palkoista myös mm. ylityökorvauksista, lomista ja muista eduista.”

”Työnantaja on väittänyt, että kyseessä ei ole sopimusshoppailu. Se ei pidä paikkaansa. Nimenomaan AVAINTES on ollut kuntien omistamien yhtiöiden tes. Nyt Turun kaupunki Arkean omistajana pyrkii röyhkeästi murtamaan tämän käytännön tavoitteena vain ja ainoastaan leikata rankalla kädellä työntekijöiden palkkakustannuksia. Siis palkkoja, joissa peruspalkat ovat vuoden 2018 tilaston mukaan olleet AVAINTES:n mukaan esimerkiksi siivoojilla 1838 euroa, ruokapalvelutyöntekijöillä 1818 euroa ja laitoshuoltajilla 1852 euroa kuukaudessa.”

Jyty on työtaistelutoimilla vastustanut Arkean päätöstä. ”Emme tule katsomaan sivusta palkkojen polkemista emmekä hyväksy jatkossakaan tällaista työehtojen halpuuttamista edustamillamme aloilla ilman järjestöllisiä toimenpiteitä”, Maija Pihlajamäki painottaa.

Lisätietoja: puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK:n jäsenliitto.

***

Työehtosopimus-shoppailu kuriin pelisäännöillä

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue