Taksialan ammattilaiset esittävät korjauspakettia epäonnistuneeseen uudistukseen

Lähes jokainen taksivälityskeskusten liikenteenohjaajista pitää taksiuudistusta epäonnistuneena. Noin vuosi sitten voimaan tullut uudistus on tuonut ammattilaisten mukaan ongelmia esimerkiksi luotettavuuteen ja saatavuuteen. Liikenteenohjaajat esittävät ongelmiin konkreettisia korjauksia.

91 prosenttia välityskeskusten liikenteenohjaajista pitää taksiuudistusta epäonnistuneena. Noin vuosi sitten voimaan tulleen uudistuksen ongelmat voi ammattilaisten mukaan jakaa kolmeen ongelmakohtaan: luottamus, saatavuus ja ammattitaito.

Tämä tuli esiin elokuussa Toimihenkilöliitto ERTOn jäsenyhdistys Logistiikan toimihenkilöt ry:n liikenteenohjaajille tehdyssä kyselyssä, johon vastasi 68 alan noin 400 ammattilaisesta.
-Taksien välityskeskuksissa on paras tieto alan jokapäiväisistä haasteista ja toiminnallisuuksista. Niissä tiedettiin jo etukäteen, että uudistuksesta tulee susi. Nykyistä pieleen mennyttä järjestelmää on pakko uudistaa, ja tällä kerralla pitää kuunnella alan ammattilaisia, sanoo Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

54 prosenttia vastaajista sanoo, että taksien saatavuus on huonontunut vastaajan omalla alueella, 23 prosenttia sanoo saatavuuden parantuneen. 99 prosentin mielestä taksien saatavuus on huonontunut erityisesti pienillä paikkakunnilla. Noin puolet vastaajista on sitä mieltä, että sote-kyytien järjestäminen on vaikeutunut.

Lisäksi lähes 90 prosentin mielestä asiakkaiden luottamus taksipalveluihin on heikentynyt. Noin 75 prosenttia sanoo, että omalla alueella ammattitaidottomien taksinkuljettajien, pimeiden taksien ja negatiivisten asiakaspalautteiden määrä on kasvanut. Taksipalvelujen hintataso on omalla alueella noussut 68 prosentin mielestä.

Konkreettisia korjausehdotuksia

Jotta valvojat ja asiakkaat tunnistavat taksiajoon oikeutetut autot, takseille pitäisi ottaa käyttöön väritunnisteinen, esimerkiksi oranssinvärinen rekisterikilven kehys. Tällainen on jo lain mukaan pakollinen liikenneluvan haltijoille.

Lisäksi taksi- ja ajoluvan saamisen edellytyksenä olevia ammattipätevyysvaatimuksia tulisi lisätä, keskiöön pitäisi ottaa liikenneturvallisuus ja asiakaspalvelu.

-Ainakin sote- ja KELA-kyytejä ajavilla tulisi ammattipätevyysvaatimuksiin kuulua osaaminen huomioida erilaisten asiakasryhmien erityistarpeita, sanovat liikenteenohjaajat Marjut Herranen Tampereelta ja Sisko Sundström Helsingistä.

Liikenteenhoitajat haluavat antaa taksikeskuksille oikeuden määritellä päivystysvuorot. He haluavat myös palauttaa takseihin pakolliset taksamittarit tai vastaavan järjestelyn.

-Taksamittarit tai vastaavat parantavat taksien luotettavuutta sekä vähentävät harmaata taloutta. Myös taksiajojen hinnasto pitäisi olla selkeästi esillä, sanoo Logistiikan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja Marko Nurmi.

Nurmen mukaan myös selkeä kaikille yhteinen hinnoittelurakenne antaisi asiakkaille nykyistä paremman mahdollisuuden ennustaa ja vertailla ajojen hintoja.

Liikenteenhoitajat haluavat KELA-kyydit houkuttelevimmiksi. Tämä onnistuisi esimerkiksi palauttamalla luokseajolisän KELA-hinnoitteluun. Luokseajolisä tarkoittaa, ettei auton tarvitse ajaa pitkää matkaa asiakkaan luo ilman korvausta.

-Luokseajolisä turvaisi autojen saatavuutta erityisesti haja-asutusalueilla. Lisäksi pitäisi automaattisesti sallia paluumatka samalla autolla, jos asiakkaan hoito tapahtuu autoilijan paareilla tai pyörätuolissa, sanovat liikenteenohjaajat.

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue