Tästä päivästä vuoden loppuun naiset ilman palkkaa?

Kirjoittaja:

Anja Lahermaa

juristi, työlainsäädäntö

Profiili
Puinen naisen euro

Olisiko sinusta reilua joutua työskentelemään loppuvuosi ilman, että sinulle maksettaisiin palkkaa työstäsi?

STTK on jo vuodesta 2011 viettänyt Naisten palkkapäivää. Sillä haluamme muistuttaa suomalaisen työelämän yhdestä sitkeimmästä ongelmasta – naisten ja miesten välisestä perusteettomasta palkkaerosta. Naisten palkkapäivällä konkretisoidaan naisten ja miesten välistä keskimääräistä palkkaeroa. STTK laskee vuosittain Tilastokeskuksen toisen vuosineljänneksen ansiotasoindeksin perusteella, milloin naisten palkanmaksun voidaan katsoa päättyvän. Se päivä oli tänä vuonna eilen, sunnuntaina 3.11.2019. Symbolisesti ajatellen suomalaiset naiset työskentelevät tämän jälkeen loppuvuoden ilman palkkaa.

Samapalkkatavoite on selkeä: samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava samaa palkkaa.

Viime vuonna STTK:n Naisten palkkapäivä oli 2.11.2018. Koska palkkapäivä on tänä vuonna päivä myöhemmin, se merkitsee, että naisten palkat ovat saavuttaneet vuoden aikana miesten palkkoja 0,3 %. Näin hidasta edistymistä sukupuolten välisen palkkaeron umpeen kuromisessa ei voi pitää suurena saavutuksena – päinvastoin.

Samapalkkatavoite on selkeä: samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava samaa palkkaa. Palkkatasa-arvo on ihmisoikeus- ja perusoikeuskysymys, johon velvoittavat niin kansainvälinen kuin kansallinenkin lainsäädäntö ja sopimukset. Palkkatasa-arvo ei kuitenkaan ole edennyt olennaisesti vuosien eikä vuosikymmenienkään kuluessa.

Palkkatasa-arvon edistäminen edellyttää useita eri keinoja

Palkkatasa-arvon edistyminen edellyttäisi useiden eri keinojen käyttämistä samanaikaisesti. Kansallinen lainsäädäntö on yksi keino. Onkin ollut ilo huomata maan nykyisen hallituksen kirjanneen ohjelmaansa useampiakin toimenpiteitä palkkatasa-arvon edistämiseksi.

Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Tässä tarkoituksessa hallitus aikoo muun muassa edistää palkka-avoimuutta, jatkaa kolmikantaista samapalkkaisuusohjelmaa sekä toteuttaa perhevapaauudistuksen. Hallitus aikoo lisätä palkka-avoimuutta lainsäädännön keinoin edistääkseen perusteettomien palkkaerojen ja palkkasyrjinnän poistamista. Perusteettomiin naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin puututaan nykyistä tiukemmin. Lisäksi hallitus aikoo lisätä tasa-arvolakiin henkilöstön, henkilöstönedustajien ja yksittäisten työntekijöiden oikeuksia ja tosiasiallisia mahdollisuuksia lisätä palkkatietoutta ja puuttua tehokkaammin palkkasyrjintään.

Perhevapaauudistuksen yksi keskeinen tavoite on perhevapaiden ja hoitovastuun jakautuminen perheissä tasaisesti, mikä osaltaan vaikuttaisi myös sukupuolten välisen palkkaeron pienenemiseen.

Hallitus aikoo edistää palkkatasa-arvoa jatkamalla samapalkkaisuusohjelmaa, jonka on oltava aiempaa kunnianhimoisempi ja vaikuttavampi. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on hallituksen, työnantajien ja työntekijöitä edustavien järjestöjen sitoutuminen toimenpiteisiin työn vaativuuden arvioimiseksi, samapalkkaisuuden ja palkka-avoimuuden edistämiseksi sekä työelämän segregaation purkamiseksi. Perhevapaauudistuksen yksi keskeinen tavoite on perhevapaiden ja hoitovastuun jakautuminen perheissä tasaisesti, mikä osaltaan vaikuttaisi myös sukupuolten välisen palkkaeron pienenemiseen.

Hallituksen tavoitteet ja suunnitellut toimenpiteet ovat kannatettavia. Mutta hallitusohjelmakirjauksista pitäisi mahdollisimman pian päästä käytännön valmistelutyöhön ja toteutukseen. Vain perhevapaauudistusta koskeva valmistelutyö on vireillä. STTK katsookin, että hallituksen on välittömästi käynnistettävä kolmikantainen lakimuutosten valmistelu muissakin asioissa. Vain konkreettisilla toimenpiteillä asiat saadaan edistymään. Tavoitteena on oltava, että jatkossa STTK:n Naisten palkkapäivän laskenta osoittaisi, että naisten palkanmaksu jatkuu jokaisena vuonna vuoden viimeiseen päivään asti. Kenenkään ei pidä joutua työskentelemään päivääkään ilman palkkaa.

Anja Lahermaa
STTK:n tasa-arvoasioista vastaava lakimies

……………………………………..

Tilastokeskuksen II vuosineljännes ansiotasoindeksi:

miesten keskiansiot (eur/kk) 3840
naisten keskiansiot (eur/kk) 3232

naisten ansiot %-miesten ansioista (3232)/3840)*100 = 84,2 %
kun kerrotaan 365*0,842 = 307

vuoden 307. päivänä naisten ”palkanmaksu päättyy” (sunnuntai 3.11.2019)

Laskelman on tehnyt STTK:n ekonomisti Seppo Nevalainen

Ajankohtaista

31.7.2022

Hae meille töihin!

Lue
15.7.2022

STTK:n työelämän monikulttuurisuutta käsittelevä tietopankki on julkaistu

Lue
7.7.2022

Tehy teki rikosilmoituksen Helsingin kaupungin maksamattomista palkoista

Lue
1.7.2022

Näin työn murros otetaan haltuun – Antti Palola SuomiAreenan keskustelussa torstaina 14.7.

Lue
30.6.2022

Tehy, SuPer ja ERTO: Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimus hyväksyttiin

Lue
30.6.2022

SuPer, Tehy ja ERTO: Yksityisen sosiaalipalvelualan vetovoimaa parannetaan palkkaratkaisulla

Lue
30.6.2022

Onnettomuuspaikoilta leviävät kuvat eivät huoleta vain ammattilaisia – valtaosa suomalaisista pitää onnettomuuspaikkakuvien jakamista sosiaalisessa mediassa paheksuttavana

Lue
29.6.2022

Katso Oikeus olla oma itsensä työpaikalla – SAK:n, Akavan ja STTK:n Helsinki Pride -tapahtuman tallenne

Lue