Tehy: Raskaana olevan työntekijän suojaa kohennettava

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Raskaana olevaa työntekijää suojeleva kansallinen lainsäädäntö on jäänyt jälkeen suomalaisen työelämän muutoksessa.

Tehy edellyttää, että lainsäädäntö päivitetään vastaamaan EU-raskausdirektiivin tasoa, jolloin lait torjuisivat nykyisen työelämän uhkia. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijän mahdollisuutta saada erityisäitiysrahaa pitää madaltaa.

Raskaana olevan työntekijän suojelusta säädetään työsopimuslaissa, työturvallisuuslaissa sekä sairausvakuutuslaissa.

EU:n raskausdirektiivi ottaa huomioon riskit, joita työ voi raskaana olevalle työntekijälle aiheuttaa. Direktiivi mainitsee esimerkiksi taakkojen käsittelyn, tupakansavun ja fyysisesti raskaan työn. Direktiivin mukaan raskaana olevaa on suojeltava, jos työpaikalla havaitaan työntekijöiden turvallisuutta tai terveyttä uhkaava vaara.

Suomessa työn aiheuttamaa riskiä raskaudelle ja sikiölle vähennetään usein siten, että raskaana oleva työntekijä jää lääkärin määräämälle sairauslomalle.

Sairauspäivärahaa ei pitäisi käyttää erityisäitiysrahan korvikkeena

Erityisäitiysrahan myöntäminen olisi kuitenkin kestävämpi ratkaisu tilanteessa, jossa työntekijä on raskaana, mutta ei sairas.
– Sairauspäivärahaa ei pitäisi käyttää erityisäitiysrahan korvikkeena. Etuuksien korvattavuus- ja myöntämisperusteet lähtevät eri lähtökohdista, Tehyn työympäristöasiantuntija Anna Kukka sanoo.

Väkivallan uhka sosiaali- ja terveydenhuollossa on tutkimusten mukaan lisääntynyt voimakkaasti esimerkiksi ensihoidossa ja päivystyspoliklinikoilla. Myös fyysisesti raskasta työtä tehdään sosiaali- ja terveydenhuollossa paljon.

– Väkivallan uhkaa ei ole nykyisen lainsäädännön mukaan mahdollista ottaa huomioon, kun Kela arvioi erityisäitiysrahan myöntämisen edellytyksiä, Tehyn lakimies Laura-Maria Poikela sanoo.
Joillakin työpaikoilla on mahdollista sijoittaa työntekijä toisiin tehtäviin raskauden ajaksi, mutta tätä mahdollisuutta ei ole kaikilla työpaikoilla eikä kaikissa työtehtävissä.

– Palveluja viedään nykyään entistä enemmän asiakkaiden ja potilaiden koteihin, joten työntekijät voivat altistua passiiviselle tupakoinnille, väkivallan uhalle tai työ on fyysisesti raskasta, Kukka sanoo.

Erityisäitiysrahan myöntämisen edellytyksenä on työterveyslääkärin lausunto. Lääkärit eivät kuitenkaan aina tunnista kattavasti kaikkia vaaroja, jotka uhkaavat raskaana olevaa.
– Työterveyslääkärit tarvitsevat lisää koulutusta, jotta he tunnistaisivat sekä arvioisivat työn vaaratekijät nykyistä yksilöllisemmin.

Lisätietoja:
Tehyn työympäristöasiantuntija Anna Kukka, p. 040 167 7201
Tehyn lakimies Laura-Maria Poikela, p. 050 440 9162

Ajankohtaista

22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue
21.5.2024

Tehyyn tulee paljon yhteydenottoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
21.5.2024

Yksinkertaistamisen sijaan EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt monimutkaistuvat 

Lue
20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue
17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue