Jyty: Naispalkkaerän sisällyttävä sopimuspakettiin

Oikeudenmukainen palkkaus ja palkkatasa-arvo

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtajan Maija Pihlajamäen mukaan Jyty ei niele työnantajapuolen vaatimusta ns. äärimaltillisesta palkkalinjasta syksyn neuvottelukierroksella.

”Vientialojen sopimuksista neuvottelut alkavat ensi viikolla työantajan Teknologiateollisuuden ja työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton johdolla. Jytyn sopimusaloilla seurataan ao. neuvotteluja suurella mielenkiinnolla. Suuresti epäilen naisvaltaisten alojen palkkatasa-arvonäkökulman jäävän sivurooliin, jos sopimuskierrosta yritetään viedä laajemmalti vientiteollisuuden palkkamallin mukaisesti.”

Koska julkinen sektori on naisvaltainen, on sen kilpailukykyinen palkkaus edellytys tasa-arvoisen  palkkauksen aikaansaamisessa.

Pihlajamäki muistuttaa, että kun nykyistä sopimusta sorvattiin vuoden 2018 alkupuolella, päätettiin pidempiaikaisen palkkaselvityksen tekemisestä. Sovittiin, että sopimuskauden aikana selvitetään kunta-alan palkka- ja työvoimakustannusten sekä muiden palvelussuhteen ehtojen tasoa ja muutosta verrattuna yleisiin työmarkkinoihin. Mm. mies- ja naisvaltaisten sektoreiden ansiokehitys niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla sisältyy selvitykseen. Pihlajamäki korostaa, että koska julkinen sektori on vahvasti naisvaltainen, juuri sen kilpailukykyinen palkkaus on olennainen edellytys tasa-arvoisen ja sukupuolineutraalin palkkauksen aikaansaamisessa.

”Edellisen hallituksen vaatimaan kilpailukykysopimukseen kikyyn sisällytetty julkisen sektorin lomarahojen määräaikaisen kolmen vuoden leikkauksen viimeinen vuosi oli kuluva vuosi.” Pihlajamäki tähdentää, että Jyty ja muut kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat ilmoittaneet, että kiky-sopimukseen kuulunutta työajan 24 tunnin vuosittaista pidennystä ilman korvausta ei tule jatkaa.

Jytyn sopimuspöydällä on tällä kertaa pitkälti toistakymmentä sopimusta niin kunta- kuin yksityissektorilla. Ja kaikilla niillä tavoitellaan palkankorotuksia, jotka tarkoittaisivat joko euromääräistä tai ns. sekalinjaa. Lisäksi sopimukseen tulee sisältyä matalapalkkaerä sekä naispalkkaohjelma. Pihlajamäki painottaa, että palkankorotusmalli on kuitenkin tällä hetkellä vielä pääosin auki.

Pelkästään prosenttiperusteinen korotus ei ole hyväksyttävissä

”Pelkästään prosenttiperusteinen korotus ei ole kuitenkaan Jytyn hyväksyttävissä. Naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla prosenttikorotukset vain lisäävät jo muutenkin kasvamaan päin olleita palkkaeroja.”

”Liittokierroksilla on usein sovittu yleiskorotuksista, jonka saavat kaikki sopimuksen piirissä olevat. Toinen mahdollisuus, ja viime vuosina yhä useammin käytetty malli on ollut, että korotuksesta osa jätetään paikallisella tasolla sovittavaksi. Tällöin mukana on oltava ns. perälauta eli jos sopuun paikallisesti sovittavista korotuksista ei päästä, korotukset ovat ns. yleiskorotuksia.”

Työhyvinvoinnin edistämisen oltava osa sopimuspakettia

Jytyn puheenjohtaja korostaa, että työhyvinvoinnin edistämisen tulee olla yksi merkittävä osa sopimuspakettia. ”Henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutus, perehdytys sekä osatyökykyisten ammatillinen kuntoutus ovat mm. sopimuspöydällä olevia kokonaisuuden tärkeitä paloja.”
”Henkilöstönedustajat ovat nykyisessä työpaikkojen muutostilanteissa tärkeässä osassa ja heidän asemansa parantaminen mm. tiedonsaannin, ajankäytön ja korvausten osalta ovat tärkeällä sijalla sopimuslistallamme.”

Lisätietoja: pj. Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi
* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.

***

Jytyn jäsenistö vaatii palkankorotuksia naisten matalapalkka-aloille

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue