Vastuullista eläkepolitiikkaa

Joukkuepeli

Työmarkkinakeskusjärjestöillä on ollut jo vuosikymmeniä merkittävä rooli työeläkejärjestelmän ja eläkepolitiikan valmistelijoina, vaikuttajina, sopijoina ja kehittäjinä. Keskusjärjestöt ovat neuvotelleet useaan otteeseen vastuullisesti työeläkejärjestelmää koskevista uudistuksista. Näin on saavutettu pitkäjänteisiä, ennustettavia ja vakauttavia ratkaisuja, jotka eivät ole olleet riippuvaisia poliittisista suhdanteista.

Työmarkkinajärjestöjen asiantuntemus eläkepoliittisessa valmistelussa on kiistaton. Käymme säännöllisesti keskustelua työeläkejärjestelmän tilasta ja kehittämistarpeista keskusjärjestöjen kesken, mutta myös muiden eläkealan asiantuntijaorganisaatioiden kuten Telan, Eläketurvakeskuksen, työeläkeyhtiöiden, Kevan sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Teemme vaikuttamistyötä sekä arvioimme järjestelmän tilaa ja kehittämistarpeita jatkuvasti myös neuvottelupöytien ulkopuolella.

Suomalainen työeläkejärjestelmä on luotettava ja läpinäkyvä

Suomalainen työeläkejärjestelmä on arvioitu vuonna 2018 kansainvälisessä Mercer Global Pension Index -vertailussa kolmanneksi parhaaksi.

Suomalainen työeläkejärjestelmä on arvioitu vuonna 2018 kansainvälisessä Mercer Global Pension Index -vertailussa kolmanneksi parhaaksi. Järjestelmämme oli ykkössijalla jo viidettä kertaa peräkkäin hallinnon luotettavuuden ja läpinäkyvyyden osalta. Tyytyväisyyden tilaan ei saa kuitenkaan pysähtyä.

Lakisääteisten työeläkkeiden rahoitusvastuu on työntekijöillä ja työnantajilla. Vuotuinen eläkemeno katetaan osittain työnantajien ja työntekijöiden vakuutusmaksuilla, mutta osa rahastoidaan tulevia eläkkeitä varten. Eläkemenon kasvu väestön ikääntymisen myötä tulee haastamaan järjestelmän rahoituksellista kestävyyttä, samoin kuin syntyvyyden laskutrendi. Mitä korkeampi työllisyysaste on, sitä isompi on palkkasumma, mikä kasvattaa eläketuloa.

Väestön ikääntyminen ja syntyvyyden laskutrendi vaikuttavat huoltosuhteeseen ja työllisten määrään. Ennen pitkää näillä tekijöillä on vaikutuksia myös työeläkejärjestelmän rahoitukselliseen kestävyyteen etenkin, jos sijoitustuotot eivät ole pitkällä aikavälillä riittävät.

Nuorten eläkelupauksesta on pidettävä kiinn

Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on tärkeä kulmakivi jatkossakin. Nuorten eläkelupauksesta on pidettävä kiinni, mikä tarkoittaa entistä vastuullisempaa ja analyyttisempaa eläkepolitiikkaa. Työllisyysasteen on Suomessa noustava, mikä puolestaan merkitsee, että meidän on edistettävä myönteistä perhepolitiikkaa ja lisättävä työperäistä maahanmuuttoa.

Suomessa on merkittävä ja laaja joukko osatyökykyisiä, pitkäaikaistyöttömiä, syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja muita vaikeasti työllistyviä, jotka olisivat kykeneviä, motivoituneita, osaavia ja halukkaita tekemään työtä. Kuitenkin heidän työhön pääsynsä, työhön paluunsa ja työssä pysymisensä on huomattavasti vaikeampaa kuin sen pitäisi olla. Pelkästään työllisyysasteen noston kannalta kenenkään ei pitäisi jäädä työelämän ja yhteiskunnan ulkopuolelle – puhumattakaan inhimillisistä seikoista.

Työmarkkinakeskusjärjestöt tuntevat vastuunsa eläkepoliittisessa valmistelussa ja päätöksenteossa. Eläkejärjestelmä ei saa olla lyhytnäköisten, hätiköityjen ja perusteettomien lupausten kohteena eikä vaaliaseena poliittisella rintamalla. Me haluamme pitää kiinni siitä, että järjestelmä on kestävä ja työnteolla ansaitut lakisääteiset eläkkeet ovat turvattuja pitkälle tulevaisuuteen.

Katarina Murto
johtaja, edunvalvonta

Ajankohtaista

4.10.2022

Sähkötuet eivät opiskelijaa tue 

Lue
4.10.2022

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen hoitajajärjestöjen sopuun

Lue
4.10.2022

SuPer ja Tehy hyväksyivät sovintoehdotuksen: Sote-sopimukseen oma palkkaohjelma, koronakorvaus ja useita parannuksia työoloihin

Lue
3.10.2022

Uusin podcast jakso käsittelee ruskean kokemuksia työelämässä

Lue
3.10.2022

Tehy ja SuPer: Valtakunnansovittelija on antanut sovintoehdotuksen

Lue
30.9.2022

Jytyn kysely: Koulunkäynninohjaajien asemaa parannettava – ”Inkluusio ei toimi, jos ammattilaisista ei huolehdita

Lue
29.9.2022

Juristi, hae meille töihin

Lue
29.9.2022

Tehy tyrmää vanhuspalvelulain mitoituksen lykkäämisen  

Lue