STTK:n tavoitteet hallitusohjelmaan: Kestävä osaaminen

STTK:n hallitusohjelmatavoitteet 2019

Suomessa järjestetään eduskuntavaalit 14.4.2019. STTK vaikuttaa ennen eduskuntavaaleja puolueiden ohjelmavalmisteluun, eduskuntavaaliehdokkaisiin sekä vaalien jälkeen muodostettavan hallituksen hallitusohjelmaan.

STTK tavoitteet on koottu ohjelmaan, jonka nimi on Kestävä työelämä, Kestävä talous, Kestävä osaaminen (alla).

STTK:n hallitusohjelmatavoitteet (pdf)

Kestävä osaaminen

Arviolta miljoonan työikäisen suomalaisen osaaminen vaatii päivittämistä. Osaaminen on paras vastaus myös ilmastonmuutoksen ja teknologian kehityksen aikaansaamaan työn murrokseen. Yhä useampi suomalainen myös haluaa kouluttautua ja vaihtaa uraa työuran aikana. Seuraavalla hallituskaudella tulee käynnistää aikuisille suunnatun koulutuksen kokonaistarkastelu, joka huomioi kaikki koulutussektorit. Koulutetuille aikuisille tulee tarjota mahdollisuuksia päivittää osaamistaan tai suorittaa korkeakoulututkinto työn ohessa tai oppisopimuksena. Parhaita tuloksia työelämälähtöisten koulutuskokonaisuuksien kehittämisessä saadaan tiiviissä yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa.

Laajempi osallistuminen tutkinnon jälkeiseen koulutukseen työuran aikana vauhdittaisi osaamisen kehittämistä työpaikoilla. Kynnystä hakeutua koulutukseen pitää madaltaa. Kaikille ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneille pitää ottaa käyttöön enintään 600 euron arvoinen täydennyskoulutusseteli. Setelin käyttäminen edellyttäisi 20 prosentin omavastuuosuuden maksamista. Setelillä henkilö voisi ostaa itselleen ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta tai tutkintoon johtavaa koulutusta, joko julkisen tai yksityisen järjestäjän tarjoamana. Seteli tavoittaisi myös ryhmiä, jotka eivät nyt hakeudu aikuiskoulutukseen tai päivitä osaamistaan.

Kaikkien peruskoulun päättäneiden tulisi suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto ja sen tulisi olla maksuton. Ratkaisu olisi oppivelvollisuusiän pidentäminen. Uudistus maksaisi itsensä takaisin korkeampana työllisyytenä ja vähäisempänä syrjäytymisenä. Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneiden työllisyysaste on vain 43,6 prosenttia. Oppivelvollisuuden pidentäminen parantaisi erityisesti miesten tasa-arvoa, koska pojat jäävät jälkeen oppimistuloksissa jo peruskoulussa. Joka viides 20-24 -vuotias mies ei ole missään koulutuksessa tai työssä.


KESTÄVÄ TYÖELÄMÄ

KESTÄVÄ TALOUS

KESTÄVÄ OSAAMINEN

STTK:n kymmenen teesiä seuraavaan hallitusohjelmaan

  1. Työelämän lainsäädäntöä pitää uudistaa vastaamaan työmarkkinoiden, yritysrakenteiden, teknologian sekä työnteon muotojen muutokseen. Yhteistoimintalain tilalle tarvitaan kokonaan uusi laki työpaikan toiminnan kehittämisestä.
  2. Perhevapaajärjestelmä pitää uudistaa 6+6+6-mallin mukaisesti.
  3. Sosiaaliturvajärjestelmää tulee uudistaa työllistymiseen ja yhteiskuntaan osallistamiseen kannustavaksi.
  4. Talouden rakenteita pitää uudistaa, osaamista vahvistaa ja investointien määrää lisätä, jotta tuleva kasvupotentiaali voidaan hyödyntää täysimääräisesti.
  5. Hyvinvointivaltion kestävä rahoitus edellyttää vahvaa veropohjaa.
  6. Työn verotuksen tulee tukea työn tekemistä ja teettämistä. Pieni- ja keskituloisten palkansaajien ansiotuloverotus ei saa estää osaamisen lisäämistä tai vaativampien työtehtävien vastaanottamista.
  7. Suomi tarvitsee selkeän strategian vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseksi. Kiertotaloutta ja kestävää kehitystä tulisi edistää riittävin kannustein ja velvoittein.
  8. Seuraavaan hallitusohjelmaan tarvitaan työperäisen maahanmuuton lisäämiseen tähtäävä kokonaisohjelma. Kotouttamiseen panostaminen maksaisi itsensä takaisin parempana työllisyytenä.
  9. Seuraavalla hallituskaudella tulee käynnistää kaikki koulutussektorit kattava aikuisille suunnatun koulutuksen kokonaistarkastelu ja mahdollistaa osaamisen päivittäminen joustavasti työn ohessa.
  10. Kaikkien peruskoulun päättäneiden tulisi suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto. Toisen asteen tulisi olla maksuton.

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue