STTK:n tavoitteet hallitusohjelmaan 2019

STTK:n hallitusohjelmatavoitteet 2019

Suomessa järjestettiin eduskuntavaalit 14.4.2019. STTK vaikuttaa ennen eduskuntavaaleja puolueiden ohjelmavalmisteluun, eduskuntavaaliehdokkaisiin sekä vaalien jälkeen muodostettavan hallituksen ohjelmaan.

STTK tavoitteet on koottu ohjelmaan, jonka nimi on Kestävä työelämä, Kestävä talous, Kestävä osaaminen. STTK:n tavoitteena on, että suomalainen työelämä olisi Euroopan parasta, Suomen työllisyysaste nousee vähintään 75 prosenttiin ja työikäisille suomalaisille luodaan joustavat mahdollisuuden päivittää osaamistaan. Korkea työllisyysaste on välttämättömyys hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseksi. Se on mahdollinen vain, jos työelämä on hyvää ja työikäisten osaaminen on ajan tasalla.

STTK haluaa myös uudistaa työelämän lainsäädäntöä vastaamaan työmarkkinoiden, yritysrakenteiden, teknologian sekä työnteon muotojen muutokseen. Haluamme uudistaa perhevapaita ja sosiaaliturvaa sekä pidentää oppivelvollisuutta ja varmistaa toisen asteen tutkinnon kaikille.  Talouden rakenteiden uudistaminen on välttämätöntä, jotta pidemme Suomen kilpailukyvystä huolta ja suomalaisille riittää työtä tulevaisuudessakin. Se vaatii aktiivisia panostuksia tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, palvelujen digitalisaatioon sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan. Suomalainen hyvinvointi tarvitsee tekijöitä. Väestörakenteemme ja aseman turvaaminen pienenä avoimena kansantaloutena edellyttää kasvavaa työperäistä maahanmuuttoa. Tästä syystä seuraavaan hallitusohjelmaan tarvitaan maahanmuuton kokonaisohjelma.


KESTÄVÄ TYÖELÄMÄ

KESTÄVÄ TALOUS

KESTÄVÄ OSAAMINEN

STTK:n tavoitteet hallitusohjelmaan 2019


STTK:n kymmenen teesiä seuraavaan hallitusohjelmaan

  1. Työelämän lainsäädäntöä pitää uudistaa vastaamaan työmarkkinoiden, yritysrakenteiden, teknologian sekä työnteon muotojen muutokseen. Yhteistoimintalain tilalle tarvitaan kokonaan uusi laki työpaikan toiminnan kehittämisestä.
  2. Perhevapaajärjestelmä pitää uudistaa 6+6+6-mallin mukaisesti.
  3. Sosiaaliturvajärjestelmää tulee uudistaa työllistymiseen ja yhteiskuntaan osallistamiseen kannustavaksi.
  4. Talouden rakenteita pitää uudistaa, osaamista vahvistaa ja investointien määrää lisätä, jotta tuleva kasvupotentiaali voidaan hyödyntää täysimääräisesti.
  5. Hyvinvointivaltion kestävä rahoitus edellyttää vahvaa veropohjaa.
  6. Työn verotuksen tulee tukea työn tekemistä ja teettämistä. Pieni- ja keskituloisten palkansaajien ansiotuloverotus ei saa estää osaamisen lisäämistä tai vaativampien työtehtävien vastaanottamista.
  7. Suomi tarvitsee selkeän strategian vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseksi. Kiertotaloutta ja kestävää kehitystä tulisi edistää riittävin kannustein ja velvoittein.
  8. Seuraavaan hallitusohjelmaan tarvitaan työperäisen maahanmuuton lisäämiseen tähtäävä kokonaisohjelma. Kotouttamiseen panostaminen maksaisi itsensä takaisin parempana työllisyytenä.
  9. Seuraavalla hallituskaudella tulee käynnistää kaikki koulutussektorit kattava aikuisille suunnatun koulutuksen kokonaistarkastelu ja mahdollistaa osaamisen päivittäminen joustavasti työn ohessa.
  10. Kaikkien peruskoulun päättäneiden tulisi suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto. Toisen asteen tulisi olla maksuton.


STTK edustaa työtä tekeviä yhteiskunnan vastuunkantajia, joiden työ vaikuttaa suomalaisten elämässä joka päivä, kaikissa elämän vaiheissa. STTK:laisten menestys syntyy arjen hallinnasta, aktiivisuudesta, kehittymisestä ja onnistumisen ilosta. 
STTK on työtä tekevän puolella ja haluamme kaikille riittävän toimeentulon, mutta huolehdimme myös työn ulkopuolella olevista. Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ohjaa työtämme. Haluamme, että Suomi on hyvä maa kaikille täällä asuville ja työelämämme perustuu reiluun talouteen, osaamiseen ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin myös tulevaisuudessa.

Ajankohtaista

29.9.2022

Juristi, hae meille töihin

Lue
29.9.2022

Tehy tyrmää vanhuspalvelulain mitoituksen lykkäämisen  

Lue
28.9.2022

SuPerin Paavola: Vanhuksilla ja heidän hoitajillaan ei ole aikaa odottaa – hoitajamitoitusta ei saa lykätä

Lue
27.9.2022

Sannamari Mäkelä on STTK:n Vuoden työsuojeluvaltuutettu

Lue
27.9.2022

Pro hakee sopimusasiantuntijaa Helsinkiin ja Lahteen

Lue
26.9.2022

Työn tulevaisuus -tapahtuma Tennispalatsissa

Lue
23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue