STTK:n tavoitteet hallitusohjelmaan 2019

STTK:n hallitusohjelmatavoitteet 2019

Suomessa järjestettiin eduskuntavaalit 14.4.2019. STTK vaikuttaa ennen eduskuntavaaleja puolueiden ohjelmavalmisteluun, eduskuntavaaliehdokkaisiin sekä vaalien jälkeen muodostettavan hallituksen ohjelmaan.

STTK tavoitteet on koottu ohjelmaan, jonka nimi on Kestävä työelämä, Kestävä talous, Kestävä osaaminen. STTK:n tavoitteena on, että suomalainen työelämä olisi Euroopan parasta, Suomen työllisyysaste nousee vähintään 75 prosenttiin ja työikäisille suomalaisille luodaan joustavat mahdollisuuden päivittää osaamistaan. Korkea työllisyysaste on välttämättömyys hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseksi. Se on mahdollinen vain, jos työelämä on hyvää ja työikäisten osaaminen on ajan tasalla.

STTK haluaa myös uudistaa työelämän lainsäädäntöä vastaamaan työmarkkinoiden, yritysrakenteiden, teknologian sekä työnteon muotojen muutokseen. Haluamme uudistaa perhevapaita ja sosiaaliturvaa sekä pidentää oppivelvollisuutta ja varmistaa toisen asteen tutkinnon kaikille.  Talouden rakenteiden uudistaminen on välttämätöntä, jotta pidemme Suomen kilpailukyvystä huolta ja suomalaisille riittää työtä tulevaisuudessakin. Se vaatii aktiivisia panostuksia tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, palvelujen digitalisaatioon sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan. Suomalainen hyvinvointi tarvitsee tekijöitä. Väestörakenteemme ja aseman turvaaminen pienenä avoimena kansantaloutena edellyttää kasvavaa työperäistä maahanmuuttoa. Tästä syystä seuraavaan hallitusohjelmaan tarvitaan maahanmuuton kokonaisohjelma.


KESTÄVÄ TYÖELÄMÄ

KESTÄVÄ TALOUS

KESTÄVÄ OSAAMINEN

STTK:n tavoitteet hallitusohjelmaan 2019


STTK:n kymmenen teesiä seuraavaan hallitusohjelmaan

  1. Työelämän lainsäädäntöä pitää uudistaa vastaamaan työmarkkinoiden, yritysrakenteiden, teknologian sekä työnteon muotojen muutokseen. Yhteistoimintalain tilalle tarvitaan kokonaan uusi laki työpaikan toiminnan kehittämisestä.
  2. Perhevapaajärjestelmä pitää uudistaa 6+6+6-mallin mukaisesti.
  3. Sosiaaliturvajärjestelmää tulee uudistaa työllistymiseen ja yhteiskuntaan osallistamiseen kannustavaksi.
  4. Talouden rakenteita pitää uudistaa, osaamista vahvistaa ja investointien määrää lisätä, jotta tuleva kasvupotentiaali voidaan hyödyntää täysimääräisesti.
  5. Hyvinvointivaltion kestävä rahoitus edellyttää vahvaa veropohjaa.
  6. Työn verotuksen tulee tukea työn tekemistä ja teettämistä. Pieni- ja keskituloisten palkansaajien ansiotuloverotus ei saa estää osaamisen lisäämistä tai vaativampien työtehtävien vastaanottamista.
  7. Suomi tarvitsee selkeän strategian vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseksi. Kiertotaloutta ja kestävää kehitystä tulisi edistää riittävin kannustein ja velvoittein.
  8. Seuraavaan hallitusohjelmaan tarvitaan työperäisen maahanmuuton lisäämiseen tähtäävä kokonaisohjelma. Kotouttamiseen panostaminen maksaisi itsensä takaisin parempana työllisyytenä.
  9. Seuraavalla hallituskaudella tulee käynnistää kaikki koulutussektorit kattava aikuisille suunnatun koulutuksen kokonaistarkastelu ja mahdollistaa osaamisen päivittäminen joustavasti työn ohessa.
  10. Kaikkien peruskoulun päättäneiden tulisi suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto. Toisen asteen tulisi olla maksuton.


STTK edustaa työtä tekeviä yhteiskunnan vastuunkantajia, joiden työ vaikuttaa suomalaisten elämässä joka päivä, kaikissa elämän vaiheissa. STTK:laisten menestys syntyy arjen hallinnasta, aktiivisuudesta, kehittymisestä ja onnistumisen ilosta. 
STTK on työtä tekevän puolella ja haluamme kaikille riittävän toimeentulon, mutta huolehdimme myös työn ulkopuolella olevista. Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ohjaa työtämme. Haluamme, että Suomi on hyvä maa kaikille täällä asuville ja työelämämme perustuu reiluun talouteen, osaamiseen ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin myös tulevaisuudessa.

Ajankohtaista

12.4.2024

Ammattiliitto Jytyn mielestä lakiesitys paikallisesta sopimisesta voi johtaa työsuhteen ehtojen polkumyyntiin

Lue
12.4.2024

SuPerin Paavola: Varhaiskasvatuksen työskentelyolot saatava kuntoon

Lue
12.4.2024

Paikallisen sopimisen edistäminen hallituksen tavalla ei paranna sopimisen edellytyksiä työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Tehy: Lakiesitys paikallisesta sopimisesta johtaisi umpikujaan työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen korvaamista pohtineen työryhmän loppuraportti on pettymys

Lue
12.4.2024

Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentää toimeentuloa jopa 70 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille 

Lue
11.4.2024

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia  

Lue