Tekoäly muuttaa toimintatapoja

– Työntekijöiltä vaaditaan entistä suurempaa vastuullisuutta, uusia valmiuksia ja kykyä toimia tekoälyn työparina, tekoälystä vastaava johtaja Meeri Haataja OPsta sanoo.

Työpaikoilla joudutaan tekoälyn myötä miettimään uudelleen toimintatavat ja arvot, joiden mukaan työskennellään. OPn tekoälystä vastaava johtaja Meeri Haataja sanoo, että eettiset pelisäännöt tekoälyn kehittämisessä ja hyödyntämissä pitää arvioida herkästi ja tarkasti.

– Eettistä keskustelua on hyvä käydä, sillä esiin nousee kokonaan uudenlaisia kysymyksiä. Tekoälyn ja analytiikan myötä saadaan entistä enemmän tietoa, jolla on merkitystä ihmisille ja joka vaikuttaa heihin. Haataja painottaa, että tietoa täytyy käyttää vastuullisesti. OPssa linjaukset on tehty yhtiön arvojen pohjalta.

– Meillä tekemistä ohjaavat vastuullisuus ja ihmislähtöisyys. Asiakkaamme voivat luottaa, että tekoälyllä halutaan parantaa heidän hyvinvointiaan. Tekoälyssä keskeistä on myös läpinäkyvyys. On voitava todentaa, että toimimme arvojemme mukaisesti.

Myös henkilöstön ja projektien ulkopuolelta tulevien ihmisten on tunnettava vastuunsa.

– Ylätason keskustelu jää pinnalliseksi, jos arvot eivät realisoidu työntekijöiden arjessa. He vaikuttavat omalla toiminnallaan siihen, miten tekoälyä käytetään, sovelletaan ja miten sitä kehitetään. Työntekijät tekevät arvoista totta, Haataja sanoo.

Osaaminen pitää päivittää

Tekoälyn tutkijoiden ja kehittäjien mukaan rutiininomaiset, tylsät ja raskaat työt vähenevät tekoälyn myötä. OPn Haataja ei lähde arvioimaan, paljonko sellaisia tehtäviä on rahoitus- ja vakuutusalalla. Hän vertaa tekoälyä internetin tuloon. Mikään toimiala ei välty tekoälyltä.

– Iso joukko ihmisiä tulee tekemään töitä tekoälyn kanssa. Tarvitaan valmiuksia oppia uutta ja toimia työparina tekoälyn kanssa.

Tekoälyn perusteet on ymmärrettävä, jotta näkisi sen mahdollisuudet ja oppisi hyödyntämään sitä. OPn henkilöstöä houkutellaan sekä Helsingin yliopiston ja Reaktorin ilmaiselle tekoälykurssille että OPn omaan koulutukseen.

– Isossa muutoksessa jokaisen yksilön on syytä varmistaa oma osaamisensa, ylläpitää ja kehittää sitä. Olen yrittänyt omalta osaltani rohkaista jokaista päivittämään osaamistaan.

Kun tekoäly kehittyy ja sen sovellusalueet laajenevat, syntyy myös uudenlaista työtä. Lisäksi nykyiset työt muuttuvat melkoisesti.

– Tässä aukeaa mahdollisuus sekä tehdä nykyistä työtä täysin eri tavalla että aivan uudenlaisille työrooleille.

Toisaalta tarvitaan matemaattisia taitoja tekoälyn kanssa ja toisaalta vuorovaikutustaitoja, koska rutiinitöiltä jää enemmän aikaa asiakkaiden kanssa työskentelyyn.

– Kun koneella pystyy hoitamaan esimerkiksi lainahakemuksen nopeasti päätökseen asti, työntekijät voivat keskittyä vaativimpiin kysymyksiin, Haataja sanoo.

Eettisistä periaatteista pitää puhua

Eri aloilla tekoälyllä tarkoitetaan eri asioita. Yhteistä ovat koneoppimiseen liittyvät algoritmit.

– Tekoälyllä hyödynnetään tiettyyn ongelmaan liittyvää dataa. Sen avulla saadaan esimerkiksi tietoa päätöksenteon tueksi, Haataja luonnehtii.

Tekoälyn hyödyntämisen eettiset linjaukset hyväksyttiin OP-ryhmässä maaliskuussa: ihmisläheisyys, läpinäkyvyys ja avoimuus, vaikutusten arviointi, omistajuus ja yksityisyyden suoja.

– Olennaista on, että nämä näkökulmat otetaan huomioon, kun työntekijät ja projektiin ulkopuolelta tulevat kehittävät tekoälyä. Meillä on yhteinen kieli, jolla toimitaan käytännön tekemisessä, Haataja sanoo.

Teksti: Birgitta Suorsa, UP-uutispalvelu

Kuva: OP/Aleksi Humalainen

Linkki: Helsingin yliopiston ja Reaktorin projekti:

Ajankohtaista

5.3.2024

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävät maksut

Lue
5.3.2024

Ammattiliitto Jyty: Kolmasosa henkilöstöstä jätettiin ammattikorkeakouluja koskevan työehtosopimuksen ulkopuolelle

Lue
5.3.2024

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli

Lue
5.3.2024

Yliopistojen rahoitusmalli

Lue
4.3.2024

Tehy: Paikallisesta sopimisesta ei saa tulla vain uusi keino heikentää työehtoja

Lue
4.3.2024

SAK, Akava ja STTK: Työuralla tapahtuva opiskelu vaatii tukea

Lue
1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue