Yksinyrittäjille oikeus reiluun sosiaaliturvaan

Vanhojen yhteiskunnallisten rakenteiden varaan rakennettu sosiaaliturva vaatii uudistamista. Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltosen mielestä itsensä työllistäjien pitäisi voida vakuuttaa itsensä työntekijän eläkevakuutuksessa ja palkansaajan työttömyyskassassa.

Sosiaaliturva kohtelee yksinyrittäjiä epäreilusti

Perinteisen palkkatyön varaan rakennetun yhteiskunnan sosiaaliturva kohtelee yksinyrittäjiä epäreilusti palkansaajiin verrattuna. Ongelman merkitys on kasvanut yksinyrittäjien määrän lisäännyttyä nykyiseen noin 160 000:een.

-Sosiaaliturvaa pitää muuttaa niin, että kaikilla työtä tekevillä on mahdollisuus yhdenmukaiseen ja reiluun eläke- ja työttömyysturvaan työn tekemisen muodosta riippumatta, sanoo Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Voimassa olevat työttömyysturvalaki ja työntekijän eläkelaki edellyttävät turvan saamiseksi työsuhdetta eivätkä siten mahdollista yksinyrittäjän vakuuttamista.

– Samanaikainen palkkatyö ja yrittäjyys eli niin sanottu monityö yleistyy koko ajan. Näissä tilanteissa työttömyysturvan toimivuus on ensisijaisen tärkeää. Jotta monityön tekijät tietäisivät oman työttömyysturvansa tilanteen, tulisi heillä olla mahdollisuus vakuuttaa yrittäjätulonsa palkansaajan työttömyyskassassa palkkatulon rinnalla, Aaltonen sanoo.

Aaltosen mukaan itsensä työllistäjän sosiaaliturva tulisi rakentaa kokonaisuutena. Yrittäjä voisi valita haluaako vakuuttaa ei-työsuhteisen tulonsa kuten palkansaaja vai kuten yrittäjä.

-Käytännössä tämä tarkoittaisi, että halutessaan palkansaajan turvan pitäisi hänen liittyä palkansaajan työttömyyskassaan ja vakuuttaa tulonsa työeläkejärjestelmässä. Hänen pitäisi myös maksaa kaikki palkan niin sanotut sivukulut.

Se saa, joka maksaa

Juri Aaltonen korostaa, että itsensä työllistäjien sosiaaliturvan kustannuksia ei ole tarkoitus siirtää työsuhteisten tai valtion verovaroin maksettavaksi. Työsuhteisen palkansaajan työeläkemaksu on tällä hetkellä noin 25 prosenttia, josta työntekijä maksaa itse 6 prosenttia ja työnantaja 19 prosenttia.

-Jos itsensä työllistäjä voisi saada palkansaajan eläketurvan palkasta vähennettävällä kuuden prosentin eläkevakuutusmaksulla, saisi hän sen 19 prosenttiyksikköä halvemmalla kuin palkansaaja. Tällainen eläkejärjestely suosisi itsensä työllistäjien käyttöä työsuhteisen sijasta, eikä olisi reilua omat eläkkeensä maksaville työsuhteisille.

Aaltonen muistuttaa, ettei itsensä työllistäjien osalta ole mahdollisuutta esimerkiksi maatalousyrittäjien eläkejärjestelmän kaltaiseen järjestelyyn. Maatalousyrittäjien eläkelain mukaisista eläkkeistä valtion rahoitusosuus oli noin 80 prosenttia vuonna 2016. Palkansaajien eläkkeitä valtio ei rahoita.

Eläketurvakeskus kielsi vakuuttamisen

Osa itsensä työllistäjistä on jo ollut valmiita ja halukkaita maksamaan itse eläkemaksuja koko 25 prosentin osuuden ansioistaan. Eläketurvakeskus kuitenkin kielsi tällaisen vakuuttamisen keväällä 2017 linjaamalla, että työntekijän eläkevakuutuksessa voi olla vakuutettuna vain työsuhteessa työtä tekevä.

-Kun itsensä työllistäjät eivät tee työtä työsuhteessa, eivät he voi vakuuttaa itseään työntekijän eläkevakuutuksessa.Tähän pitää saada muutos, ERTOn Juri Aaltonen sanoo.

Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen kirjoittaa aiheesta 25.5.2018 ilmestyvässä kirjassa Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta. Kirja käsittelee muuttuneen työelämän vaikutuksia turvarakenteisiin, kuten sosiaali- ja eläketurvaan, kollektiiviseen neuvotteluoikeuteen, ay-liikkeen olemassaoloon ja koulutukseen. Kirjan muita kirjoittajia ovat muun muassa Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto, Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, Teollisuusliiton tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila ja Kelan johtava tutkija Pertti Honkanen.

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue