Nollatoleranssi häirinnälle toimii

Nollatoleranssi häirinnälle toimii

Tasa-arvo ja syrjimättömyys pysyvät kansainvälisten yritysten työpaikkojen käytäntöinä, vaikka joissakin toimintamaissa näitä arvoja ei muuten vaalittaisi.
– Yritysten mukaan tärkeintä on pitää huolta hyvästä rekrytoinnista ja rohkaista henkilöstöä ilmoittamaan epäkohdista.

Monessa yrityksessä seksuaaliselle häirinnälle on nollatoleranssi. Näin on esimerkiksi Wärtsilä Oy:ssä, jossa mahdollisten tapausten ilmoittamiseksi ja selvittämiseksi on selkeä prosessi.

Metoo-kampanja näkyi Wärtsilässä henkilöstöjohtaja Päivi Castrénin mukaan lähinnä lounaskeskusteluissa.

– Tarkastelimme asiaa myös sisäisesti, jos kampanja olisi tuonut esiin uusia seikkoja. Lisätoimenpiteitä ei tarvittu, Castrén kertoo.

– Wärtsilä edellyttää työpaikoilla normaalia hyvää käytöstä eikä hyväksy minkäänlaista huonoa kohtelua, kiusaamista, sukupuolista häirintää, ahdistelua tai työsyrjintää.

KONE Oy:ssä eettisistä periaatteista viestitään ja keskustellaan työpaikoilla säännöllisesti, kertoo henkilöstöjohtaja Susanne Skippari.

– Metoo-kampanjan herättämä keskustelu on tarjonnut hyvän pohjan KONEen sisäisen keskustelun jatkamiselle siitä, miten jokainen meistä voi vaikuttaa hyvän ja positiivisen työympäristön vaalimiseen. Keskustelua on käyty muun muassa osana eettisiin periaatteisiin liittyviä koulutuksia.

Matala ilmoittamiskynnys suojaa

Finnairilla henkilökuntaa ja esimiehiä valmennetaan huomaamaan häirintä- ja syrjintätapaukset. Yhtiöllä on häirintää koskeva ohjeistus. Henkilöstöjohtaja Eija Hakakarin mukaan metoo-kampanja korosti asian tärkeyttä entisestään.

– Meillä noudatetaan matalan kynnyksen politiikkaa. Häirinnästä voi puhua, ja epäkohdat voi nostaa esille. Jos työntekijä havaitsee epäasiallista käytöstä tai kokee jonkin tilanteen häiritseväksi tai uhkaavaksi, hän ilmoittaa siitä heti esimiehelle.

Useimmiten ongelma hoituu esimiehen ja asianosaisten kesken kahvipöytäkeskustelussa. Vakavammissa tapauksissa seuraamukset voivat olla rankkojakin, mutta tällaiset ovat Hakakarin mukaan äärimmäisen harvinaisia.

Koko työyhteisön tiedossa on, että jokaiseen tapaukseen puututaan. Tämä luo Hakakarin mukaan työntekijälle suojamuurin, jonka rikkomiseen ei niin vain ryhdytä.

Kaikki ilmoitukset käsitellään

F-Securessa epäasialliselle käytökselle on nollatoleranssi. Henkilöstö tietää, kuinka toimia, jos häirintää ilmenee.

– Asiasta voi raportoida joko omalla nimellään tai anonyymisti. Kaikki ilmoitukset käsitellään, HR director Sari Holopainen kertoo.

F-Secure toimii globaalisti 25 maassa. Eri maiden erilaisista kulttuureista huolimatta globaalissa yrityksessä noudatetaan yhtenäisiä periaatteita, code of conduct’ia. Jokainen työntekijä perehtyy yhtiön code of conduct’iin, ja yleiset yhteiset pelisäännöt käydään läpi esimiehen kanssa, jotta käytännöt ymmärretään yhdenmukaisesti maasta riippumatta.

– Lisäksi esimiestyö ja tasa-arvosuunnitelma auttavat takaamaan, että työntekijät kohtelevat toisiaan tasa-arvoisesti. Arvomme ja toimintaperiaatteemme on määritelty käyttäytymisen tasolla. Jokainen tietää, millaista käytöstä häneltä odotetaan, Holopainen sanoo.

Jokaisen työntekijän vuosittaista suoriutumista arvioitaessa otetaan huomioon, kuinka hän on toiminut yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta edistävien arvojen ja toimintaperiaatteiden edistämiseksi.

Samat periaatteet kaikille

Finnairin Hakakari painottaa, että yhtiössä noudatetaan yhdenvertaisuusperiaatetta, olipa kyse sukupuolesta, seksuaalista suuntautumista, ihonväristä tai kulttuuritaustasta. Samoja periaatteita noudatetaan kaikissa toimintamaissa.

– Kulttuurit vaihtelevat aika paljon eri maissa, mutta yrityksen sisällä meillä on yhteneväinen kulttuuri. Kaikki Finnairilla työskentelevät ovat sitoutuneet noudattamaan yhdenvertaisuusperiaatetta, code of conduct’ia, Hakakari sanoo.

– Yhtiön ohjeet ja käytännöt ovat samanlaiset kaikissa toimintamaissa. Eli se, miten rekrytoimme ihmisiä tai miten prosessit toimivat tai miten pitää toimia kiusaamis- tai häirintätapauksissa.

Hakakarin mukaan miehiin ja naisiin suhtautumisessa ei juuri huomaa kulttuurieroja, sillä jo rekrytointitilanteessa hakijoista valikoituvat ne, jotka haluavat työskennellä tasa-arvoisesti työyhteisössä. Tasa-arvoa halutaan edistää myös työnkuvilla.

– Esimerkiksi matkustamohenkilöstöllä on samanlaiset työnkuvat – olivatpa ihmiset Suomesta tai vaikkapa Aasian maasta, olivatpa he miehiä tai naisia. Työssä suoriutuminen ei riipu henkilön taustasta, vaan hyvästä asiakaspalvelusta.

Teksti: Birgitta Suorsa, UP-uutispalvelu

***

Epäasiallinen kohtelu ja häirintä kuriin

STTK selvitti: Seksuaalisesta häirinnästä vaietaan, työpaikoille tarvitaan selkeät säännöt häirinnän estämiseen

Kuinka toimit, jos joudut seksuaalisen häirinnän kohteeksi

Ajankohtaista

22.2.2024

SuPerin Paavola: Hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa on oltava mahdollisuus kilpailla palkoilla työvoiman saatavuudesta

Lue
21.2.2024

Hallituksen leikkaukset alentavat toimeentuloa jopa noin 20 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille

Lue
21.2.2024

Lausunto syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Lue
20.2.2024

Neuvottelutulos Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä

Lue
19.2.2024

Lausunto ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Lue
19.2.2024

Lausunto yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Lue
16.2.2024

Medianomi Miro Friman vahvistaa STTK:n viestinnän tiimiä

Lue
16.2.2024

Kansainvälisenä naistenpäivänä keskustellaan raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue