Nousu: Nordea aloittaa pikavähennykset Suomessa irtisanomalla lähes 500 henkeä, lisävähennyksiä tulossa

Nordea on käynnistänyt yhteistoimintaneuvottelut, jotka voivat johtaa lähes 500 henkilön työn päättymiseen Suomessa. Vähennykset kohdistuvat konttoriverkostoon henkilö- ja yritysasiakaspuolelle sekä niihin liittyviin taustatehtäviin ja Markets –yksikköön. Kyseessä on neljän vuoden vähennysten ensimmäinen osa, joten kokonaismäärän pelätään olevan moninkertainen.

Nordean suunnitelmat osoittavat välinpitämättömyyttä asiakkaita ja henkilöstöä kohtaan

Ammattiliitto Nousu on kaikkien nordealaisten oma ammattiliitto. Nousuun kuuluu noin 7 000 toimihenkilöä, esimiestä ja asiantuntijaa. Nousu on osa Union in Nordeaa, johon kuuluvat Suomen, Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Puolan nordealaiset. www.nousu.org

Ammattiliitto Nousun mielestä Nordean suunnitelmat osoittavat täydellistä välinpitämättömyyttä ja ylimielisyyttä asiakkaita ja pankin henkilöstöä kohtaan. Nousu ei hyväksy suunniteltuja toimenpiteitä, ei niiden perusteita, laajuutta, kohdentumista tai aikataulua. Suunnitelmat perustuvat pankin ylimpien päätöksentekijöiden ratkaisuihin, joilla ei ole mitään tekemistä henkilöstön ja asiakkaiden todellisuuden kanssa.

Nordea on perustellut vähennyksiä toimintamallien ja konttoriverkoston muutoksilla sekä massiivisella taustatöiden siirtämisellä halpamaihin. Nordean mukaan henkilöstön vähentämisillä, toiminnan muutoksilla ja konttorien sulkemisilla pystyttäisiin parantamaan asiakastyytyväisyyttä sekä parantamaan pankin tulosta.

”Karsimalla konttoriverkostoa ja siirtämällä työtä Puolaan ja Viroon ei paranneta asiakaspalvelua, päinvastoin. Toimialamuutosta ja digitalisaatiota käytetään tässä tekosyynä ylimitoitetuille ja ennenaikaisille henkilöstövähennyksille sekä palveluheikennyksille”, sanoo Nordean pääluottamusmies Paula Hopponen.

Työnantajat vaativat työaikamääräysten täydellistä avaamista työnantajien työnjohto-oikeudelle. Tämä tarkoittaisi työaikojen sijoittelua työnantajan yksipuolisella päätöksellä.

Yhteistoimintaneuvottelut ajoittuvat lisäksi samaan ajankohtaan rahoitusalan työehtosopimusneuvottelujen kanssa. Työnantajat vaativat työaikamääräysten täydellistä avaamista työnantajien työnjohto-oikeudelle. Tämä tarkoittaisi työaikojen sijoittelua työnantajan yksipuolisella päätöksellä maanantaista sunnuntaihin ympäri vuorokauden työntekijöitä vähentämällä. Näin jo muutenkin ylikuormittuneesta henkilöstöstä pyritään saamaan lisätehoja irti. Nordean suunnittelemat henkilöstövähennykset pahentaisivat tilannetta entisestään.

”Rahoitusalan henkilöstö on omalta osaltaan kantanut yhteiskuntavastuuta osallistumalla kilpailukykysopimuksen mukaisiin työehtoheikennyksiin. Suurosakkeenomistajien kukkaro on sen sijaan paisunut. Ahneuksissaan he maksattavat henkilökunnalla ja asiakkailla järjestelmäinvestoinnitkin etukäteen. Nordean muutos tulee tehdä hallitusti. Asiakaskäyttäytyminen ei muutu silmänräpäyksessä”, toteaa Nordean pääluottamusmies Paula Hopponen.

Rahoitusalalla alkaa ylityökielto perjantaina 8.12. klo 14.

Lisätietoja:
Pääluottamusmies Paula Hopponen p. 050 304 82 41
Toiminnanjohtaja Minna Ahtiainen p. 050 38 77 030

***

NOUSU: Nordean tehostamistoimet eivät osoita sitoutumista asiakkaisiin ja yhteiskuntaan

Nordealle ennätystulos, henkilöstön jaksaminen koetuksella

Ajankohtaista

23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue
21.9.2022

SuPerin Paavola: Valtion on tuettava myös lähihoitajien osaamisen varmistamista ja korvattava työelämässä oppimisen kustannukset työpaikoille

Lue
20.9.2022

SuPerin Paavola: Pakkolaki ei poista hoitajapulaa mutta teki päättäjille selväksi miten tärkeää työtä hoitajat tekevät

Lue
20.9.2022

SuPer ja Tehy eivät aloita käräjäoikeuden kieltämää lakkoa Helsingin kotihoidossa

Lue
20.9.2022

Tehy: Hoitajat eivät unohda, pakkotyölaki jättää syvät haavat 

Lue
19.9.2022

SuPer edistää kotihoitoon kohdistuvaa joukkoirtisanoutumista

Lue
19.9.2022

Suomen digitaalinen kompassi, 2. luonnos

Lue