Nousu: Nordea aloittaa pikavähennykset Suomessa irtisanomalla lähes 500 henkeä, lisävähennyksiä tulossa

Nordea on käynnistänyt yhteistoimintaneuvottelut, jotka voivat johtaa lähes 500 henkilön työn päättymiseen Suomessa. Vähennykset kohdistuvat konttoriverkostoon henkilö- ja yritysasiakaspuolelle sekä niihin liittyviin taustatehtäviin ja Markets –yksikköön. Kyseessä on neljän vuoden vähennysten ensimmäinen osa, joten kokonaismäärän pelätään olevan moninkertainen.

Nordean suunnitelmat osoittavat välinpitämättömyyttä asiakkaita ja henkilöstöä kohtaan

Ammattiliitto Nousu on kaikkien nordealaisten oma ammattiliitto. Nousuun kuuluu noin 7 000 toimihenkilöä, esimiestä ja asiantuntijaa. Nousu on osa Union in Nordeaa, johon kuuluvat Suomen, Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Puolan nordealaiset. www.nousu.org

Ammattiliitto Nousun mielestä Nordean suunnitelmat osoittavat täydellistä välinpitämättömyyttä ja ylimielisyyttä asiakkaita ja pankin henkilöstöä kohtaan. Nousu ei hyväksy suunniteltuja toimenpiteitä, ei niiden perusteita, laajuutta, kohdentumista tai aikataulua. Suunnitelmat perustuvat pankin ylimpien päätöksentekijöiden ratkaisuihin, joilla ei ole mitään tekemistä henkilöstön ja asiakkaiden todellisuuden kanssa.

Nordea on perustellut vähennyksiä toimintamallien ja konttoriverkoston muutoksilla sekä massiivisella taustatöiden siirtämisellä halpamaihin. Nordean mukaan henkilöstön vähentämisillä, toiminnan muutoksilla ja konttorien sulkemisilla pystyttäisiin parantamaan asiakastyytyväisyyttä sekä parantamaan pankin tulosta.

”Karsimalla konttoriverkostoa ja siirtämällä työtä Puolaan ja Viroon ei paranneta asiakaspalvelua, päinvastoin. Toimialamuutosta ja digitalisaatiota käytetään tässä tekosyynä ylimitoitetuille ja ennenaikaisille henkilöstövähennyksille sekä palveluheikennyksille”, sanoo Nordean pääluottamusmies Paula Hopponen.

Työnantajat vaativat työaikamääräysten täydellistä avaamista työnantajien työnjohto-oikeudelle. Tämä tarkoittaisi työaikojen sijoittelua työnantajan yksipuolisella päätöksellä.

Yhteistoimintaneuvottelut ajoittuvat lisäksi samaan ajankohtaan rahoitusalan työehtosopimusneuvottelujen kanssa. Työnantajat vaativat työaikamääräysten täydellistä avaamista työnantajien työnjohto-oikeudelle. Tämä tarkoittaisi työaikojen sijoittelua työnantajan yksipuolisella päätöksellä maanantaista sunnuntaihin ympäri vuorokauden työntekijöitä vähentämällä. Näin jo muutenkin ylikuormittuneesta henkilöstöstä pyritään saamaan lisätehoja irti. Nordean suunnittelemat henkilöstövähennykset pahentaisivat tilannetta entisestään.

”Rahoitusalan henkilöstö on omalta osaltaan kantanut yhteiskuntavastuuta osallistumalla kilpailukykysopimuksen mukaisiin työehtoheikennyksiin. Suurosakkeenomistajien kukkaro on sen sijaan paisunut. Ahneuksissaan he maksattavat henkilökunnalla ja asiakkailla järjestelmäinvestoinnitkin etukäteen. Nordean muutos tulee tehdä hallitusti. Asiakaskäyttäytyminen ei muutu silmänräpäyksessä”, toteaa Nordean pääluottamusmies Paula Hopponen.

Rahoitusalalla alkaa ylityökielto perjantaina 8.12. klo 14.

Lisätietoja:
Pääluottamusmies Paula Hopponen p. 050 304 82 41
Toiminnanjohtaja Minna Ahtiainen p. 050 38 77 030

***

NOUSU: Nordean tehostamistoimet eivät osoita sitoutumista asiakkaisiin ja yhteiskuntaan

Nordealle ennätystulos, henkilöstön jaksaminen koetuksella

Ajankohtaista

5.12.2023

Kauas karkaa koulutuksen tasa-arvo

Lue
5.12.2023

Lausunto työrauhalainsäädännön kehittämisestä

Lue
5.12.2023

SAK, AKAVA ja STTK: Muutokset työtaisteluoikeuteen horjuttavat työmarkkinoiden tasapainoa entisestään

Lue
5.12.2023

Työtaisteluoikeuksien rajoittamiselle ei ole oikeudellisesti hyväksyttäviä syitä, toteaa Ammattiliitto Jyty lausunnossaan

Lue
4.12.2023

Vammaiset ihmiset kohtaavat edelleen paljon syrjintää

Lue
4.12.2023

Tehy: Hallituksen esitysluonnos työrauhalainsäädännön muutoksista viittaa kintaalla perusoikeuksille

Lue
2.12.2023

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä 

Lue
2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue