SuPerin edustajisto: Ammatillinen osaaminen turvattava koulutusreformissa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajisto on huolissaan koulutusreformin vaikutuksista lähihoitajakoulutukseen. Lähiopetustunteja vähennetään, jolloin opiskelijoiden teoriaosaamisen taso kärsii. Työssä oppimisen osuutta lisätään, jolloin työpaikkaohjaajien työmäärä ja vastuu kasvavat. Työnantajalle ei makseta korvausta koulutussopimuksen toteuttamisesta. Osa sairaanhoitopiireistä on jo ilmoittanut, etteivät ne ota lähihoitajaopiskelijoita. S

uPerin edustajiston mukaan kaikkien eri osaamisalojen opiskelijoille tulee taata yhtäläinen mahdollisuus suorittaa lähihoitajatutkinto, myös sairaanhoidon ja huolenpidon.

Koulutusreformin tarkoituksena on säästää ammatillisesta koulutuksesta 260 miljoonaa euroa vuodessa. Uuden tutkintorakenteen tavoitteena on vastata nopeammin työelämän muutokseen ja osaavan työvoiman saatavuuteen. Uudistuksessa lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja vähennetään lähiopetustunteja ja koulutus on entistä räätälöidympää. Koulutussopimus korvaa nykyisen työssäoppimisen.

Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ei voida lisätä, jos aikaa ja resursseja ei turvata. Koulutusreformissa on aukkoja, jotka heikentävät koulutettujen lähihoitajien osaamista ja estävät uudistuksen tavoitteiden toteutumisen kaikilla osaamisaloilla.

Työssäohjaamisen osuus tulee kasvamaan lähihoitajien työssä. Opiskelijoiden ohjaamiseen on osoitettava riittävästi aikaa ja koulutusta ohjaajille. Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että ohjaajat tietävät, mitä ohjaavat ja mikä on opiskelijan tiedon ja osaamisen taso työpaikalle tultaessa. Opiskelijoiden ohjaaminen on työntekijöille vastuullinen tehtävä ja se antaa mahdollisuuden vaikuttaa opiskelijoiden osaamiseen, mutta nykyisellä henkilöstö- ja työmäärällä se ei tule onnistumaan.

Koulutusreformissa työnantajat eivät saa korvauksia lähihoitajaopiskelijoiden kouluttamisesta työpaikalla. Tämä asettaa AMK-tutkintoa suorittavat ja toisen asteen ammatillista tutkintoa suorittavat eriarvoiseen asemaan. Uudistus on jo nyt johtanut siihen, että osa sairaanhoitopiireistä on sulkemassa ovensa lähihoitajaopiskelijoilta. Julkisen sektorin sote-työpaikoilla on opetusvelvollisuus. Millä oikeudella sairaanhoitopiirit kieltäytyvät antamasta tutkinnon vaatimaa ohjausta lähihoitajaopiskelijoille? Kaikkien opiskelijoiden tulee olla keskenään samanarvoisessa asemassa.

Vaarana uudistuksessa on, että lähiopetuksen väheneminen heikentää osaamisen tasoa. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla opiskelijaa ei saa lähettää työpaikalle ilman hyviä pohjavalmiuksia. Pitää huolehtia, että opiskelijoilla on riittävät tiedot ja taidot asiakasturvallisuuden takaamiseksi sekä oman työturvallisuuden varmistamiseksi.

Opiskelijoiden soveltuvuus alalle on varmistettava. Lähihoitajaopiskelijoiden karsivat pääsy- ja soveltuvuuskokeet on ehdottomasti palautettava.

Lisätietoja:
SuPerin edustajiston puheenjohtaja Heikki Isosaari, 0400 827 543
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085

Ajankohtaista

15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue
12.6.2024

Isot säästöt Kelan toimintakuluihin – Lakimuutokset tuovat lisätöitä mutta väki vähenee

Lue
12.6.2024

Suomen sijoitus työelämän oikeuksien rankingissa laskenut

Lue