Jyty: Ylityökorvaukset hiertävät nuoriso- ja järjestötyössä

Nuoriso- ja järjestötyön ammattilaisilla on jatkuvasti liian suuri työmäärä, kiire sekä ongelmia työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa, kertoo Jytyn tekemä kyselytutkimus alalla työskenteleville jäsenille. Lisäksi vain neljännes ilmoitti saavansa työehtosopimuksen tai työaikalain mukaisen korotetun korvauksen ylitöistään. Tämä on luonnollisesti huono yhdistelmä muun muassa työssäjaksamisen kannalta.

”Tehdystä työstä pitää ehdottomasti saada asiaankuuluva korvaus lain ja työehtosopimuksen mukaan. Tällä on myös vaikutusta siihen, kuinka ihmiset jaksavat työssään ja millaisia tuloksia he saavat aikaan. Työantajalle aina parempi vaihtoehto on kannustaa kuin kepittää” , painottaa Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki.

Jytyn kyselyn mukaan nuoriso- ja järjestötyöntekijät ovat yksi vahvimmin työhönsä sitoutuneista ammattiryhmistä. Alalle tullaan harvoin ”vain tekemään työtä”, koska taustalla on tietynlainen arvopohja: halu auttaa ihmisiä, parantaa yhteiskuntaa ja jopa maailmaa. Kääntöpuoli vahvassa sitoutuneisuudessa on vaara sen koitumisesta taakaksi työntekijälle, varsinkin jos työntekijä kokee ristiriitaa omien arvojensa ja alati kasvavan työkuorman välillä.

Kyselyyn vastanneista nuoriso- ja järjestötyöntekijöistä lähes puolet ilmoitti työn sisällön kehittyneen myönteisesti viimeisen parin vuoden aikana. Lisäksi arvostus ja vaikuttamismahdollisuudet työn sisältöön koettiin hyviksi. Nämä molemmat ovat asioita, joihin työnantaja voi vaikuttaa ja jotka motivoivat työntekijöitä sekä lisäävät työhyvinvointia.

”Nuoriso- ja järjestötyön henkilöstöjohtaminen vaatii erityistaitoja. Pitää osata tunnistaa työntekijöiden erityislaatuisuus niin osaamisen kuin arvopohjankin osalta. Työnantajien tulee keskittyä enemmän työaikaan liittyvien asioiden kehittämiseen, kuten työaikakirjanpitoon, ylitöiden korvaamiseen sekä työaikajoustojen luomiseen esimerkiksi työaikapankin avulla”, toteaa puheenjohtaja Pihlajamäki.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756
työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki, puh. 040 630 6340

* Kyselyyn vastasi yhteensä 11 539 Jytyn jäsentä, joista 548 työskentelee nuoriso- ja järjestötyön parissa.

Ajankohtaista

2.2.2023

Tehy: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava, työmarkkinaosapuolet tehokkaammin mukaan

Lue
2.2.2023

Jyty: Palkkatasa-arvoa on edistettävä työehtosopimuksilla

Lue
2.2.2023

STTK kannattaa samapalkkaisuusohjelman kokonaisarvioinnin suosituksia

Lue
1.2.2023

SuPer: Hoiva-avustajat toteuttavat lääkehoitoa ohi koulutuksensa, onko lääkehoidon toteutus turvallista?

Lue
1.2.2023

RIA ja RKL vaativat nopeaa reagointia uhkaavaan taantumaan

Lue
1.2.2023

Nolottaako kertoa, että särkee päätä?

Lue
31.1.2023

SAK, Akava ja STTK: Palveluita ja toimeentuloturvaa on kehitettävä kokonaisuutena

Lue
31.1.2023

Tehy: Hoiva-avustajat jakavat lainvastaisesti luvatta lääkkeitä – valvontaa tiukennettava, sanktiot tarpeen

Lue