Jyty: Ylityökorvaukset hiertävät nuoriso- ja järjestötyössä

Nuoriso- ja järjestötyön ammattilaisilla on jatkuvasti liian suuri työmäärä, kiire sekä ongelmia työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa, kertoo Jytyn tekemä kyselytutkimus alalla työskenteleville jäsenille. Lisäksi vain neljännes ilmoitti saavansa työehtosopimuksen tai työaikalain mukaisen korotetun korvauksen ylitöistään. Tämä on luonnollisesti huono yhdistelmä muun muassa työssäjaksamisen kannalta.

”Tehdystä työstä pitää ehdottomasti saada asiaankuuluva korvaus lain ja työehtosopimuksen mukaan. Tällä on myös vaikutusta siihen, kuinka ihmiset jaksavat työssään ja millaisia tuloksia he saavat aikaan. Työantajalle aina parempi vaihtoehto on kannustaa kuin kepittää” , painottaa Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki.

Jytyn kyselyn mukaan nuoriso- ja järjestötyöntekijät ovat yksi vahvimmin työhönsä sitoutuneista ammattiryhmistä. Alalle tullaan harvoin ”vain tekemään työtä”, koska taustalla on tietynlainen arvopohja: halu auttaa ihmisiä, parantaa yhteiskuntaa ja jopa maailmaa. Kääntöpuoli vahvassa sitoutuneisuudessa on vaara sen koitumisesta taakaksi työntekijälle, varsinkin jos työntekijä kokee ristiriitaa omien arvojensa ja alati kasvavan työkuorman välillä.

Kyselyyn vastanneista nuoriso- ja järjestötyöntekijöistä lähes puolet ilmoitti työn sisällön kehittyneen myönteisesti viimeisen parin vuoden aikana. Lisäksi arvostus ja vaikuttamismahdollisuudet työn sisältöön koettiin hyviksi. Nämä molemmat ovat asioita, joihin työnantaja voi vaikuttaa ja jotka motivoivat työntekijöitä sekä lisäävät työhyvinvointia.

”Nuoriso- ja järjestötyön henkilöstöjohtaminen vaatii erityistaitoja. Pitää osata tunnistaa työntekijöiden erityislaatuisuus niin osaamisen kuin arvopohjankin osalta. Työnantajien tulee keskittyä enemmän työaikaan liittyvien asioiden kehittämiseen, kuten työaikakirjanpitoon, ylitöiden korvaamiseen sekä työaikajoustojen luomiseen esimerkiksi työaikapankin avulla”, toteaa puheenjohtaja Pihlajamäki.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756
työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki, puh. 040 630 6340

* Kyselyyn vastasi yhteensä 11 539 Jytyn jäsentä, joista 548 työskentelee nuoriso- ja järjestötyön parissa.

Ajankohtaista

4.10.2022

Sähkötuet eivät opiskelijaa tue 

Lue
4.10.2022

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen hoitajajärjestöjen sopuun

Lue
4.10.2022

SuPer ja Tehy hyväksyivät sovintoehdotuksen: Sote-sopimukseen oma palkkaohjelma, koronakorvaus ja useita parannuksia työoloihin

Lue
3.10.2022

Uusin podcast jakso käsittelee ruskean kokemuksia työelämässä

Lue
3.10.2022

Tehy ja SuPer: Valtakunnansovittelija on antanut sovintoehdotuksen

Lue
30.9.2022

Jytyn kysely: Koulunkäynninohjaajien asemaa parannettava – ”Inkluusio ei toimi, jos ammattilaisista ei huolehdita

Lue
29.9.2022

Juristi, hae meille töihin

Lue
29.9.2022

Tehy tyrmää vanhuspalvelulain mitoituksen lykkäämisen  

Lue