Jyty: Ylityökorvaukset hiertävät nuoriso- ja järjestötyössä

Nuoriso- ja järjestötyön ammattilaisilla on jatkuvasti liian suuri työmäärä, kiire sekä ongelmia työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa, kertoo Jytyn tekemä kyselytutkimus alalla työskenteleville jäsenille. Lisäksi vain neljännes ilmoitti saavansa työehtosopimuksen tai työaikalain mukaisen korotetun korvauksen ylitöistään. Tämä on luonnollisesti huono yhdistelmä muun muassa työssäjaksamisen kannalta.

”Tehdystä työstä pitää ehdottomasti saada asiaankuuluva korvaus lain ja työehtosopimuksen mukaan. Tällä on myös vaikutusta siihen, kuinka ihmiset jaksavat työssään ja millaisia tuloksia he saavat aikaan. Työantajalle aina parempi vaihtoehto on kannustaa kuin kepittää” , painottaa Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki.

Jytyn kyselyn mukaan nuoriso- ja järjestötyöntekijät ovat yksi vahvimmin työhönsä sitoutuneista ammattiryhmistä. Alalle tullaan harvoin ”vain tekemään työtä”, koska taustalla on tietynlainen arvopohja: halu auttaa ihmisiä, parantaa yhteiskuntaa ja jopa maailmaa. Kääntöpuoli vahvassa sitoutuneisuudessa on vaara sen koitumisesta taakaksi työntekijälle, varsinkin jos työntekijä kokee ristiriitaa omien arvojensa ja alati kasvavan työkuorman välillä.

Kyselyyn vastanneista nuoriso- ja järjestötyöntekijöistä lähes puolet ilmoitti työn sisällön kehittyneen myönteisesti viimeisen parin vuoden aikana. Lisäksi arvostus ja vaikuttamismahdollisuudet työn sisältöön koettiin hyviksi. Nämä molemmat ovat asioita, joihin työnantaja voi vaikuttaa ja jotka motivoivat työntekijöitä sekä lisäävät työhyvinvointia.

”Nuoriso- ja järjestötyön henkilöstöjohtaminen vaatii erityistaitoja. Pitää osata tunnistaa työntekijöiden erityislaatuisuus niin osaamisen kuin arvopohjankin osalta. Työnantajien tulee keskittyä enemmän työaikaan liittyvien asioiden kehittämiseen, kuten työaikakirjanpitoon, ylitöiden korvaamiseen sekä työaikajoustojen luomiseen esimerkiksi työaikapankin avulla”, toteaa puheenjohtaja Pihlajamäki.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756
työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki, puh. 040 630 6340

* Kyselyyn vastasi yhteensä 11 539 Jytyn jäsentä, joista 548 työskentelee nuoriso- ja järjestötyön parissa.

Ajankohtaista

19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue
17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue
17.4.2024

Pätkätöiden kierre vaikeuttaa nuorten ammatti-identiteetin muodostumista

Lue
16.4.2024

Ammattiliitto Jyty kehysriihestä: Hallitus heikentää työntekijöiden mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan

Lue
16.4.2024

Tehy kritisoi voimakkaasti hallituksen leikkauksia synnytyksistä, hoitotakuusta ja ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoivasta

Lue
16.4.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: SuPerin Paavola: Hallitus hylkäsi vanhukset ja hoitajat

Lue