STTK-Opiskelijat: Yhä useampi liittyy ammattiliittoon jo opiskeluvaiheessa

Lisätietoja:

Juska Kivioja

järjestöpäällikkö

Profiili

Alle 35-vuotiaista jäsenistä jopa 53 prosenttia on liittynyt ammattiliiton jäseneksi jo opintojensa aikana. Luku on selvästi suurempi kuin vanhemmilla sukupolvilla.

Tieto selviää STTK:n Aula Research Oy:llä teettämästä kyselystä.

Opiskelijajäsenyys on usein varsinaista jäsenyyttä halvempi. Monilla liitoilla on myös opiskelijajärjestöt, joilla on aktiivista toimintaa.
– Ammattiliittojen näkyminen oppilaitoksissa ja liittojen opiskelijoille järjestämä oma toiminta näkyvät luvuissa. Ammattiliiton jäsenyys on myös osa ammatillista kasvua ja luo verkoston oman ammattiryhmän toimijoihin, STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Emma Koskimaa toteaa.

Opiskelijat suhtautuvat yleisesti positiivisesti ammattiliittojen jäsenyyteen

Opiskelijat näkevät työelämän muita palkansaajia epävarmempana ja epätasa-arvoisempana. He myös suhtautuvat vanhempia ikäryhmiä positiivisemmin ammattiliiton jäsenyyteen.

Opiskelijat näkevät työelämän muita palkansaajia epävarmempana ja epätasa-arvoisempana. He myös suhtautuvat vanhempia ikäryhmiä positiivisemmin ammattiliiton jäsenyyteen.
– Kyselyn mukaan opiskelijat suhtautuvat yleisesti positiivisesti ammattiliittojen jäsenyyteen, mutta ay-liikkeellä on toki tehtävää nuorten kuuntelemisessa ja toiminnan kehittämisessä heidän arvojensa mukaan, Koskimaa sanoo.

Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiantona kyselyn, johon vastasi yhteensä 1 407 henkilöä. Otos edustaa täysi-ikäisiä suomalaisia iän ja sukupuolen mukaan painotettuna. Tutkimus toteutettiin aikavälillä 19.2. – 7.3.2016 sähköisenä kyselynä, johon vastaajat kutsuttiin sähköpostitse.

Lisätietoja:

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Emma Koskimaa, puh: 040 548 7938

STTK:n järjestöpäällikkö Juska Kivioja, puhelin 050 581 4372.

***

Tervetuloa työelämään – palvelu tarjoaa työelämätietoa nuorille.

Ajankohtaista

23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue
21.9.2022

SuPerin Paavola: Valtion on tuettava myös lähihoitajien osaamisen varmistamista ja korvattava työelämässä oppimisen kustannukset työpaikoille

Lue
20.9.2022

SuPerin Paavola: Pakkolaki ei poista hoitajapulaa mutta teki päättäjille selväksi miten tärkeää työtä hoitajat tekevät

Lue
20.9.2022

SuPer ja Tehy eivät aloita käräjäoikeuden kieltämää lakkoa Helsingin kotihoidossa

Lue
20.9.2022

Tehy: Hoitajat eivät unohda, pakkotyölaki jättää syvät haavat 

Lue
19.9.2022

SuPer edistää kotihoitoon kohdistuvaa joukkoirtisanoutumista

Lue
19.9.2022

Suomen digitaalinen kompassi, 2. luonnos

Lue