STTK-Opiskelijat: Yhä useampi liittyy ammattiliittoon jo opiskeluvaiheessa

Lisätietoja:

Juska Kivioja

järjestöpäällikkö

Profiili

Alle 35-vuotiaista jäsenistä jopa 53 prosenttia on liittynyt ammattiliiton jäseneksi jo opintojensa aikana. Luku on selvästi suurempi kuin vanhemmilla sukupolvilla.

Tieto selviää STTK:n Aula Research Oy:llä teettämästä kyselystä.

Opiskelijajäsenyys on usein varsinaista jäsenyyttä halvempi. Monilla liitoilla on myös opiskelijajärjestöt, joilla on aktiivista toimintaa.
– Ammattiliittojen näkyminen oppilaitoksissa ja liittojen opiskelijoille järjestämä oma toiminta näkyvät luvuissa. Ammattiliiton jäsenyys on myös osa ammatillista kasvua ja luo verkoston oman ammattiryhmän toimijoihin, STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Emma Koskimaa toteaa.

Opiskelijat suhtautuvat yleisesti positiivisesti ammattiliittojen jäsenyyteen

Opiskelijat näkevät työelämän muita palkansaajia epävarmempana ja epätasa-arvoisempana. He myös suhtautuvat vanhempia ikäryhmiä positiivisemmin ammattiliiton jäsenyyteen.

Opiskelijat näkevät työelämän muita palkansaajia epävarmempana ja epätasa-arvoisempana. He myös suhtautuvat vanhempia ikäryhmiä positiivisemmin ammattiliiton jäsenyyteen.
– Kyselyn mukaan opiskelijat suhtautuvat yleisesti positiivisesti ammattiliittojen jäsenyyteen, mutta ay-liikkeellä on toki tehtävää nuorten kuuntelemisessa ja toiminnan kehittämisessä heidän arvojensa mukaan, Koskimaa sanoo.

Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiantona kyselyn, johon vastasi yhteensä 1 407 henkilöä. Otos edustaa täysi-ikäisiä suomalaisia iän ja sukupuolen mukaan painotettuna. Tutkimus toteutettiin aikavälillä 19.2. – 7.3.2016 sähköisenä kyselynä, johon vastaajat kutsuttiin sähköpostitse.

Lisätietoja:

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Emma Koskimaa, puh: 040 548 7938

STTK:n järjestöpäällikkö Juska Kivioja, puhelin 050 581 4372.

***

Tervetuloa työelämään – palvelu tarjoaa työelämätietoa nuorille.

Ajankohtaista

26.1.2021

Heli Rautanen Jytyn varapuheenjohtajaksi

Lue
25.1.2021

STTK: Kotitalousvähennystä ei ole tarpeen kasvattaa

Lue
22.1.2021

Laadukas ammattikorkeakoulutus RIAlle ykkösasia – rakennusarkkitehdeille mahdollisuus YAMK-tutkintoon

Lue
19.1.2021

Yli puolet etätyötä tekevistä kokee olevansa tehokkaampia etätyössä kuin työpaikalla

Lue
18.1.2021

STTK:n hallitus: Korona pitää talouden ja työmarkkinat epävarmuudessa pitkään

Lue
18.1.2021

Nuoret aikuiset odottavat työltä vapautta, merkityksellisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia

Lue
15.1.2021

Odotettu YTHS-uudistus tuo terveyspalvelut myös amk-opiskelijoille

Lue
15.1.2021

Finnair Technical Services irtisanoo työntekijöitä koronan varjolla – vaarantuuko puolustusvalmius?

Lue