Avoimen palkkamallin kulmakivet ja monimuotoisuus Netlightilla

Naisten palkkataso on hitaasti lähenemässä miesten palkkatasoa. Niin hitaasti, että haluamme kerran vuodessa muistuttaa yhteiskuntaa siitä, että sukupuolten välinen palkkaero on kaikkien yhteinen ongelma. Palkkatasojen ero sukupuolten välillä johtuu useammasta tekijästä, joista yksi on segregaatio ”naisten” ja ”miesten” alojen välillä. IT-ala on tyypillinen ”miesten” ala johtuen naispulasta teknisissä koulutuksissa. Varhaiskasvatuksesta alkaen, läpi opintojen, tyttöjä ja poikia ohjataan erilaisten tehtävien ja käyttäytymismallien äärelle kehittämään eri osaamisalueita sukupuoleen liitettyjen mallien mukaisesti. Kuinka moni tyttö päätyy esimerkiksi opetus- tai hoiva-alalle siksi, että lukion opon mukaan silloin pääsee toteuttamaan itseään ihmisten kanssa – vaikka sama kuvaus sopisi aivan hyvin IT-alaankin.

Toinen tärkeä tekijä palkkaeroissa ei ole yhtä selkeästi nähtävissä kuin yllämainittu segregaatio, nimittäin urakehityksen ja palkkaneuvotteluiden malli organisaatioissa. Se, kuinka hyvä neuvottelija olet, tai kenet tunnet hyvin yrityksessä, vaikuttaa mahdollisuuksiisi edetä urallasi ja nostaa palkkaasi korkeammalle tasolle.

Netlight on kansainvälinen IT-asiantuntijayritys, joka on päättänyt jättää koko palkkaneuvotteludiskurssin historian kirjoihin. Perinteisen mallin sijasta olemme halunneet miettiä, kuinka voisimme luoda yrityksen, joka houkuttelee työntekijöitä sekä kehittämään itseään että tekemään töitä yhdessä. Tuloksena on täysin läpinäkyvä ja avoin palkkamalli, joka on suoraan sidottu urakehitykseen. Avoimen palkkamallin luomisessa on tärkeää huomioida kolme seikkaa: a. miksi malli on olemassa b. miten se toteutetaan ja c. kuinka se kommunikoidaan.

Netlightilla palkat perustuvat konsulttitasoihin, jotka näyttävät, kuinka kehittyä uralla. Senioriteetti ei liity esimiesasemaan, tiukkaan spesialisoitumiseen, budjetin saamiseen tai päätöksentekoon. Senioriteetti Netlightilla tarkoittaa laajempaa näkökulmaa, jota jokaisen on mahdollisuus kehittää kartuttamalla kokemusta, auttamalla muita sekä oppimalla rohkeasti uusia asioita ja tarttumalla toimeen. Asioiden aikaansaaminen johtaa luonnollista johtamista. Urakehityksessä Netlightilla on kolme selkeää kulmakiveä. Ensinnäkin arvioidaan, kuinka laajaa ja syvää osaamista konsultilla on relevanteista aihepiireistä. Sen lisäksi katsotaan, kuinka hyvä oppija, opettaja ja ongelmanratkaisija henkilö on. Yhtä tärkeää on arvioida, kuinka hyvin henkilö ymmärtää liiketoimintamalleja sekä osaa kommunikoida asiakkaiden kanssa. Nämä kolme kulmakiveä eivät ole päälle liimattuja arvoja, vaan ovat syy sille, miksi yritys perustettiin vuonna 1999. Perustajat halusivat luoda yrityksen, jossa tehdään yhdessä töitä ja sitä kautta ratkaistaan alan haastavimpia ongelmia – nimittäin sellaisia ongelmia joihin yksinpuurtajat eivät kykene.

Suomessa on viime aikoina noussut otsikoihin yrityksiä, jotka pyrkivät tuomaan enemmän läpinäkyvyyttä palkkoihin, ja työntekijöille annetaan mahdollisuus kommunikoida omaa palkkaansa ja sen perusteita. Tämä on hieno suunta, vaikka se ei vaikutakaan näkymättömiin rakenteisiin, jotka johtavat palkkojen eroihin. Palkkakehityksen lisäksi nimittäin myös urakehityksen tulee olla läpinäkyvä. Perinteisessä hierarkiassa useat henkilöt taistelevat ylennyksestä ”tiiminvetäjän” tai vastaavan tittelistä, mikä luo vastakkainasettelua ja kilpailua työpaikalla niille, jotka haluavat edetä urallaan. Silloin neuvottelutaidot ja sosiaaliset yhteydet nousevat herkästi osaamisen, yhteistyötaidon ja liiketoiminnan ymmärryksen yläpuolelle.

Netlightilla jokainen konsultti arvioi oman työnsä viimeisen puolen vuoden ajalta sekä saa läheisimmiltä kollegoilta kattavat palautteet ylläolevien yrityksen arvojen pohjalta. Lopulta yrityksen kaikki mentorit (kaikilla työntekijöillä on omat mentorit) keskustelevat avoimesti jokaisesta henkilöstä. Tämä luo monipuolisen näkemyksen konsultin kehityksestä, joka vuorostaan tuo läpinäkyvyyttä, poistaa näkymättömiä rakenteita sukupuolten välillä sekä poistaa tarpeen osata neuvotella ylennyksistä tai palkoista. Urakehitys ja palkan kehitys kulkevat käsi kädessä, ja ovat täysin riippumattomia sukupuolesta.

Netlightilla ei ole palkkaeroa naisten ja miesten välillä avoimen urakehityksen ja palkkamallin ansiosta. Seuraavana haasteena onkin muuttaa yhteiskunnan mallia siten, että useammat naiset löytäisivät tiensä teknisille aloille ja Netlightille. Esimerkkinä tästä muutoksesta on naisille suunnattu Hackathon Startup Saunalla nyt viikonloppuna. Viikonlopun yli järjestettävän Halloween Game Hack tapahtuman tarkoituksena on poistaa näkymättömiä esteitä naisten ja tekkitapahtumien välillä. Erityisesti sellaisten tapahtumien, joista voi saada arvokasta kokemusta oman osaamisen kehittämiseen ja verkoston kasvattamiseen IT alalla.

Anna Routti, Talent Manager Netlight

Ajankohtaista

17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue
16.5.2024

Puheenjohtaja Antti Palola: Suomi tarvitsee menestyäkseen osaamista

Lue
16.5.2024

Edustajiston puheenjohtaja Kristiina Lindroos: Tarvitaan vaikuttavampaa ja tiiviimpää yhteistyötä

Lue