Paikallisen sopimisen lisääminen edellyttää luottamusta

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

Luottamuksen ilmapiiriä suomalaisilla työpaikoilla täytyy vahvistaa, jotta työelämän kehittäminen paikallisella tasolla voi onnistua. Digitalisaatio ja koko työelämän murros vaikuttavat yksilöiden ja yritysten toimintaan laajasti. Tämän haasteen edessä työyhteisöjen on löydettävä toimiva vuoropuhelu.

Luottamus on hyvän työyhteisön peruspilari. Sitä tarvitaan kaikessa toiminnassa – työntekijöiden, esimiesten, asiakkaiden, kumppaneiden ja sidosryhmien välillä. Luottamuksen merkitys tulee erityisesti esiin muutoksissa ja vaikeissa tilanteissa, joita työelämässä riittää. Henkilöstö on otettava tasavertaisesti mukaan työpaikan tulevaisuuden rakentamiseen, korostaa STTK:n luottamusmiesseminaarin Helsingissä avannut puheenjohtaja Antti Palola.

STTK:n henkilöstön edustajille tekemän kyselyn perusteella työnantajan keinot rakentaa luottamusta rajoittuvat lakien ja sopimusten noudattamiseen sekä henkilöstön informoimiseen työpaikan taloudellisesta tilanteesta. Kolmannes kyselyyn vastanneista luottamusmiehistä kokee saavansa työnantajan tiedotusvelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja huonosti tai erittäin huonosti.

– Paineet paikalliseen sopimiseen, tuottavuuden ja palkkausjärjestelmien kehittämiseen, työaikojen sovittamiseen ja yksilöllisyyden vahvistamiseen lisääntyvät koko ajan. Edelläkävijätyöpaikat ovat tämän ymmärtäneet, mutta suurella enemmistöllä teot, sanat ja tarpeet ovat STTK:n kyselyn perusteella suuressa ristiriidassa, Palola tiivistää.

Kyselystä ilmenee, että työpaikoilla on ongelmia esimerkiksi johtamisessa, työn ja työaikojen yksilöllisessä sovittamisessa, tiedonkulussa, ongelmatilanteisiin tarttumisessa ja henkilöstön osaamisen tai palkitsemisen kehittämisessä.  – Näyttää siltä, että yksityisellä sektorilla heikko taloustilanne on saanut työpaikat laiminlyömään yhteistoiminnassa tapahtuvaa pitkäjänteistä kehittämistyötä. Kun työpaikkojen tulevaisuus on epävarma, toiminta ei kehity eivätkä ideat jalostu. Paikallisessa sopimisessa ovat kunnostautuneet erityisesti kunnat ja yleishyödylliset yhteisöt.

Luottamusmiehen tavoittaa yhä harvempi

Pienillä työpaikoilla työskentelevien luottamusmiesten määrä on laskenut vuosina 2009 – 2015. Suurilla työpaikoilla, kunnissa ja valtiolla luottamusmiesten määrä ja tehtävän hoitoon käytetty aika on lisääntynyt. Yli 70 prosenttia luottamusmiehistä arvioi, että halukkaita seuraajia on melko tai erittäin vähän. Työ koetaan silti kehittävänä ja palkitsevana, mutta osin urakehitystä heikentävänä.

– Uudet työpaikat syntyvät yhä useammin pieniin yrityksiin. Yhä harvempi työntekijä tulee tulevaisuudessa olemaan luottamusmiehen tarjoaman tuen piirissä. Kymmenen prosenttia luottamusmiehistä oli kokenut työnsä vaikeuttamista työnantajan taholta. Ääriesimerkkeinä ovat työpaikat, joilla luottamusmiehiä painostetaan tai uhkaillaan. Sivistysvaltiossa ei yhdelläkään työpaikalla pitäisi joutua kokemaan tällaista, Palola korostaa.

Lisätietoja: STTK.n puheenjohtaja Antti Palola p. 040-509 6030

Lue myös:
Henkilöstön-edustaja-barometri-2015-keskeiset-tulokset.pdf

Henkiloston-edustaja-barometri-2015

Ajankohtaista

19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue
17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue
17.4.2024

Pätkätöiden kierre vaikeuttaa nuorten ammatti-identiteetin muodostumista

Lue
16.4.2024

Ammattiliitto Jyty kehysriihestä: Hallitus heikentää työntekijöiden mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan

Lue
16.4.2024

Tehy kritisoi voimakkaasti hallituksen leikkauksia synnytyksistä, hoitotakuusta ja ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoivasta

Lue
16.4.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: SuPerin Paavola: Hallitus hylkäsi vanhukset ja hoitajat

Lue