Paikallisen sopimisen lisääminen edellyttää luottamusta

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

Luottamuksen ilmapiiriä suomalaisilla työpaikoilla täytyy vahvistaa, jotta työelämän kehittäminen paikallisella tasolla voi onnistua. Digitalisaatio ja koko työelämän murros vaikuttavat yksilöiden ja yritysten toimintaan laajasti. Tämän haasteen edessä työyhteisöjen on löydettävä toimiva vuoropuhelu.

Luottamus on hyvän työyhteisön peruspilari. Sitä tarvitaan kaikessa toiminnassa – työntekijöiden, esimiesten, asiakkaiden, kumppaneiden ja sidosryhmien välillä. Luottamuksen merkitys tulee erityisesti esiin muutoksissa ja vaikeissa tilanteissa, joita työelämässä riittää. Henkilöstö on otettava tasavertaisesti mukaan työpaikan tulevaisuuden rakentamiseen, korostaa STTK:n luottamusmiesseminaarin Helsingissä avannut puheenjohtaja Antti Palola.

STTK:n henkilöstön edustajille tekemän kyselyn perusteella työnantajan keinot rakentaa luottamusta rajoittuvat lakien ja sopimusten noudattamiseen sekä henkilöstön informoimiseen työpaikan taloudellisesta tilanteesta. Kolmannes kyselyyn vastanneista luottamusmiehistä kokee saavansa työnantajan tiedotusvelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja huonosti tai erittäin huonosti.

– Paineet paikalliseen sopimiseen, tuottavuuden ja palkkausjärjestelmien kehittämiseen, työaikojen sovittamiseen ja yksilöllisyyden vahvistamiseen lisääntyvät koko ajan. Edelläkävijätyöpaikat ovat tämän ymmärtäneet, mutta suurella enemmistöllä teot, sanat ja tarpeet ovat STTK:n kyselyn perusteella suuressa ristiriidassa, Palola tiivistää.

Kyselystä ilmenee, että työpaikoilla on ongelmia esimerkiksi johtamisessa, työn ja työaikojen yksilöllisessä sovittamisessa, tiedonkulussa, ongelmatilanteisiin tarttumisessa ja henkilöstön osaamisen tai palkitsemisen kehittämisessä.  – Näyttää siltä, että yksityisellä sektorilla heikko taloustilanne on saanut työpaikat laiminlyömään yhteistoiminnassa tapahtuvaa pitkäjänteistä kehittämistyötä. Kun työpaikkojen tulevaisuus on epävarma, toiminta ei kehity eivätkä ideat jalostu. Paikallisessa sopimisessa ovat kunnostautuneet erityisesti kunnat ja yleishyödylliset yhteisöt.

Luottamusmiehen tavoittaa yhä harvempi

Pienillä työpaikoilla työskentelevien luottamusmiesten määrä on laskenut vuosina 2009 – 2015. Suurilla työpaikoilla, kunnissa ja valtiolla luottamusmiesten määrä ja tehtävän hoitoon käytetty aika on lisääntynyt. Yli 70 prosenttia luottamusmiehistä arvioi, että halukkaita seuraajia on melko tai erittäin vähän. Työ koetaan silti kehittävänä ja palkitsevana, mutta osin urakehitystä heikentävänä.

– Uudet työpaikat syntyvät yhä useammin pieniin yrityksiin. Yhä harvempi työntekijä tulee tulevaisuudessa olemaan luottamusmiehen tarjoaman tuen piirissä. Kymmenen prosenttia luottamusmiehistä oli kokenut työnsä vaikeuttamista työnantajan taholta. Ääriesimerkkeinä ovat työpaikat, joilla luottamusmiehiä painostetaan tai uhkaillaan. Sivistysvaltiossa ei yhdelläkään työpaikalla pitäisi joutua kokemaan tällaista, Palola korostaa.

Lisätietoja: STTK.n puheenjohtaja Antti Palola p. 040-509 6030

Lue myös:
Henkilöstön-edustaja-barometri-2015-keskeiset-tulokset.pdf

Henkiloston-edustaja-barometri-2015

Ajankohtaista

29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue
28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue
28.11.2023

Tehyn kysely: Hoitajien työhyvinvointi hieman parantunut, silti yli 90 % nuorista hoitajista harkitsee alanvaihtoa

Lue
27.11.2023

Työelämäheikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Lue
25.11.2023

Minä en pienestä hätkähdä, mutta…

Lue
24.11.2023

Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksan muuttaminen

Lue
24.11.2023

Sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinta v. 2024

Lue