STTK tyytyväinen työeläkeuudistuksen lakien valmisteluun

Vuonna 2017 voimaan tulevan työeläkeuudistuksen lakivalmistelu on loppusuoralla. Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla toiminut kolmikantainen työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja ministeriö viimeistelee hallituksen esityksen siten, että se voidaan antaa eduskunnalle kesätauon jälkeen.

STTK on tyytyväinen siihen, että lakipaketin valmistelu on edennyt rakentavasti ja aikatauluissa pysyen. Työeläkeuudistusta on valmisteltu laajalla asiantuntijatyöllä, lukuisiin laskelmiin ja selvityksiin pohjautuen. Hyvä pohja lakiesitykselle on työmarkkinajärjestöjen viime syksynä aikaan saama neuvottelutulos ehdotukseksi eläkeuudistuksen pääkohdista, sanoo puheenjohtaja Antti Palola.

Arvio on, työmarkkinajärjestöjen yhteinen 62,4 vuoden eläkkeellesiirtymisiän tavoite saavutetaan jo vuonna 2023.

– Työeläkkeiden riittävyys, työurien piteneminen ja työeläkejärjestelmän kestävyys ovat kuitenkin vahvasti kytköksissä talous- ja työllisyystilanteen kehitykseen, Palola painottaa.

Vuonna 2017 voimaan tulevat eläketurvan muutokset ovat merkittäviä. Keskeisin muutos on vanhuuseläkeiän nosto asteittain 63:sta 65:en. Eläkeiät sidotaan jatkossa elinajan odotteen kehitykseen samalla kun eläketasoon vaikuttavaa elinaikakertoimen leikkuria lievennetään.

– Eläkeuudistuksen uusilla karttuma- ja laskentasäännöillä parannetaan erityisesti nuorten tulevia eläkkeitä sekä työkyvyttömyyseläkkeiden tasoa. Osa-aikaeläke korvataan osittaisella vanhuuseläkkeellä, joka tuo tarvittavia joustomahdollisuuksia työuran loppupäähän. Työuraeläke puolestaan mahdollistaa poikkeuksellisen raskasta työtä 38 vuotta tehneelle hieman aikaisemman eläköitymisen.

STTK kuitenkin vaatii, että julkisen sektorin ammatillisiin eläkeikiin liittyvät näkökohdat otetaan huomioon lakien jatkovalmistelussa.

– On löydettävä ratkaisu, joka huomioi ammattien vaatimukset sekä aiemmat sitoumukset suhteessa eläköitymisiän nostotavoitteisiin, Palola painottaa.

STTK korostaa, että palkansaajille on tärkeää, että työeläketurvan sisältö on mahdollisimman selkeä ja hyvissä ajoin tiedossa ennen omaa vanhuuseläkeikää.  Työeläkelaitosten tehtävä on uudistusten toimeenpano, oikean tiedon jakaminen uudistuksen sisällöstä ja vakuutettujen neuvonta.

Katso lisätietoja eläkeuudistuksesta myös Eläketurvakeskuksen palvelusta www.elakeuudistus.fi

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue