STTK tyytyväinen työeläkeuudistuksen lakien valmisteluun

Työeläkejärjestelmä

Vuonna 2017 voimaan tulevan työeläkeuudistuksen lakivalmistelu on loppusuoralla. Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla toiminut kolmikantainen työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja ministeriö viimeistelee hallituksen esityksen siten, että se voidaan antaa eduskunnalle kesätauon jälkeen.

STTK on tyytyväinen siihen, että lakipaketin valmistelu on edennyt rakentavasti ja aikatauluissa pysyen. Työeläkeuudistusta on valmisteltu laajalla asiantuntijatyöllä, lukuisiin laskelmiin ja selvityksiin pohjautuen. Hyvä pohja lakiesitykselle on työmarkkinajärjestöjen viime syksynä aikaan saama neuvottelutulos ehdotukseksi eläkeuudistuksen pääkohdista, sanoo puheenjohtaja Antti Palola.

Arvio on, työmarkkinajärjestöjen yhteinen 62,4 vuoden eläkkeellesiirtymisiän tavoite saavutetaan jo vuonna 2023.

– Työeläkkeiden riittävyys, työurien piteneminen ja työeläkejärjestelmän kestävyys ovat kuitenkin vahvasti kytköksissä talous- ja työllisyystilanteen kehitykseen, Palola painottaa.

Vuonna 2017 voimaan tulevat eläketurvan muutokset ovat merkittäviä. Keskeisin muutos on vanhuuseläkeiän nosto asteittain 63:sta 65:en. Eläkeiät sidotaan jatkossa elinajan odotteen kehitykseen samalla kun eläketasoon vaikuttavaa elinaikakertoimen leikkuria lievennetään.

– Eläkeuudistuksen uusilla karttuma- ja laskentasäännöillä parannetaan erityisesti nuorten tulevia eläkkeitä sekä työkyvyttömyyseläkkeiden tasoa. Osa-aikaeläke korvataan osittaisella vanhuuseläkkeellä, joka tuo tarvittavia joustomahdollisuuksia työuran loppupäähän. Työuraeläke puolestaan mahdollistaa poikkeuksellisen raskasta työtä 38 vuotta tehneelle hieman aikaisemman eläköitymisen.

STTK kuitenkin vaatii, että julkisen sektorin ammatillisiin eläkeikiin liittyvät näkökohdat otetaan huomioon lakien jatkovalmistelussa.

– On löydettävä ratkaisu, joka huomioi ammattien vaatimukset sekä aiemmat sitoumukset suhteessa eläköitymisiän nostotavoitteisiin, Palola painottaa.

STTK korostaa, että palkansaajille on tärkeää, että työeläketurvan sisältö on mahdollisimman selkeä ja hyvissä ajoin tiedossa ennen omaa vanhuuseläkeikää.  Työeläkelaitosten tehtävä on uudistusten toimeenpano, oikean tiedon jakaminen uudistuksen sisällöstä ja vakuutettujen neuvonta.

Katso lisätietoja eläkeuudistuksesta myös Eläketurvakeskuksen palvelusta www.elakeuudistus.fi

Ajankohtaista

31.5.2023

SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola on paikalla lakkokohteessa 1.6.2023 klo 9:30

Lue
31.5.2023

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle hakusaarto ja keikkailukielto

Lue
31.5.2023

Uusia yksityisen sosiaalipalvelualan lakkovaroituksia hoivakoteihin ja lastensuojeluun

Lue
31.5.2023

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle määräaikainen, rajattu hakusaarto ja koko sopimusalaa koskeva määräaikainen keikkailukielto

Lue
31.5.2023

SuPer on antanut useita lakkovaroituksia yksityiselle sosiaalipalvelualalle ja julistanut hakusaarron ja keikkailukiellon

Lue
31.5.2023

Yksityisen sosiaalipalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu 14.6. asti – ohjeet jäsenille

Lue
31.5.2023

Hakusaarto ja keikkailukielto 31.5.–14.6. – ohjeet jäsenille

Lue
31.5.2023

Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko – ohjeita jäsenille

Lue