Antti Palola: Eläkeratkaisun tarjottava ikääntyville työaikajoustoja

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

Eläkeneuvotteluissa on otettu aikalisä ja neuvottelujen on määrä jatkua maanantaina. Antti Palola korostaa, että eläkeratkaisu on kuin palapeli, jonka valmis kuva koostuu lukuisista yksityiskohdista.
– Kaikkien palojen on loksahdettava paikalleen, jotta ratkaisu syntyy.

Palola muistuttaa, että suomalainen työeläkejärjestelmä ei elä kuplassa vaan eläke karttuu työstä. STTK pitääkin työurien pidentämisen kannalta tärkeänä sitä, että ikääntyville työntekijöille luodaan todellisia mahdollisuuksia lyhentää työaikaansa.
– Joustomahdollisuuksia on oltava riittävästi ja niiden on huomioitava yksilöllisiä tarpeita.

Palola ei usko, että työurat pitenevät, jos työelämän laatuun ja esimerkiksi työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn ei pureuduta.
– Myös ikääntyvien työntekijöiden työsuhdeturvasta on huolehdittava nykyistä paremmin. Liian moni joutuu tahtomattaan syrjään työelämästä työuran loppupuolella.

Ajankohtaista

21.2.2024

Hallituksen leikkaukset alentavat toimeentuloa jopa noin 20 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille

Lue
21.2.2024

Lausunto syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Lue
20.2.2024

Neuvottelutulos Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä

Lue
19.2.2024

Lausunto ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Lue
19.2.2024

Lausunto yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Lue
16.2.2024

Medianomi Miro Friman vahvistaa STTK:n viestinnän tiimiä

Lue
16.2.2024

Kansainvälisenä naistenpäivänä keskustellaan raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
16.2.2024

Työnseisaus 1.3. Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä

Lue