Usein kysytyt kysymykset: STOP nyt! -mielenosoitus

Tältä sivulta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin liittyen torstaina 1.2.2024 järjestettävään STOP nyt! -mielenosoitukseen.

Miksi STOP nyt! -mielenosoitus järjestetään, ja kuka sen järjestää?

STOP nyt! -mielenosoituksen kutsuu koolle STTK ry ja SAK. Järjestöt kutsuvat mukaan yksittäisiä ihmisiä ja järjestöjä osoittamaan mieltään hallituksen esittämiä työelämän heikennyksiä ja sosiaaliturvan leikkauksia vastaan. Mielenosoituksella halutaan nostaa esille, ettemme voi hyväksyä sen eriarvoisuutta yhteiskunnassa lisääviä heikennyksiä.

Miksi osoitamme mieltämme?

Hallitusohjelma sisältää useita työntekijän oikeuksia ja sosiaaliturvaa heikentäviä esityksiä. Kokosimme tähän listaan työntekijöiden kannalta vakavimmat. Kaikki esitykset löydät täältä.

Palkankorotusten enimmäistaso sidotaan vientialoihin lailla. Muutos puuttuu ammattiliittojen vapaaseen neuvotteluoikeuteen ja sementoi nais- ja miesvaltaisten alojen välisen palkkaepätasa-arvon. Kaikilla aloilla pitää olla aito mahdollisuus neuvotella palkoistaan.

Lakko-oikeutta rajoitetaan monin eri tavoin. Laittomien lakkojen sakkoja korotetaan ja laittomiin lakkoihin osallistumisesta seuraa jatkossa henkilökohtainen seuraamusmaksu. Myös tukilakkoja rajoitetaan. Emme hyväksy lakko-oikeuden rajoittamista, vaan haluamme säilyttää työntekijöiden mahdollisuuden puolustaa oikeuksiaan.

Työntekijän irtisanomista helpotetaan. Jatkossa työntekijän henkilöperusteiseen irtisanomiseen riittää asiallinen syy. Nyt edellytys on asiallinen ja painava syy. Tämä heikentää merkittävästi työsuhdeturvaa.

Ensimmäinen sairaspoissaolopäivä muutetaan palkattomaksi. Muutos on kohtuuton tulonmenetys työntekijälle ja lisää sairaana töihin tulemista.

Määräaikainen työsopimus voidaan solmia jatkossa vuodeksi ilman erityistä perustetta. Nykyisin määräaikaiselle työsopimukselle on aina oltava peruste. Muutos lisää työelämän epävarmuutta ja määräaikaisuuksien ketjuttamista. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti nuoriin ja naisiin. Riski raskaus- ja perhevapaasyrjintään lisääntyy.

Hallitus suunnittelee suuria leikkauksia esimerkiksi ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja muuhun sosiaaliturvaan. Muutokset kurittavat erityisesti pienituloisia ja vaikeasti työllistyviä sekä epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleviä. Hallituksen lupaamista veronkevennyksistä hyötyvät eniten hyvätuloiset, noin 14 000 euroa kuukaudessa ansaitsevat.

Mitä mielenosoituksella tavoitellaan?

Vaadimme aikalisää liittyen uudistusten käsittelyyn ja aitoja neuvotteluja. Me emme vastusta työelämän kehittämistä, vaan kohtuuttomia heikennyksiä, joilla on olemattomat työllisyys- ja talousvaikutukset. Kun työntekijöiden asemaan vaikuttavaa lainsäädäntöä tehdään, se on tehtävä nykyistä tasapainoisemmin työntekijöiden ääntö kuunnellen.

Liittyykö mielenosoitukseen lakkoja?

Keskusjärjestöt SAK ja STTK kutsuvat koolle poliittisen mielenosoituksen. Jäsenliitot päättävät itsenäisesti omasta osallistumisestaan ja mahdollisista työtaistelutoimistaan. Liitot ilmoittavat mahdollisista lakoista ja niiden laajuudesta ja kestosta sopimustensa mukaisten ilmoitusaikojen puitteissa.

Lisää tietoa STTK:n liittojen järjestöllisistä toimista löydät täältä: https://www.sttk.fi/jarjestolliset-toimet/

Ketkä voivat osallistua mielenosoitukseen?

Mielenosoitukseen ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat huolissaan hallituksen politiikasta. Emme hyväksy minkäänlaisia syrjiviä, vihaan yllyttäviä tai väkivaltaisia viestejä tai symboleita ja pidätämme oikeuden poistaa ne mielenosoituksesta. Toivomme myös, että mielenosoituksessa ei kannettaisi puoluetunnuksia.

Miten mielenosoitukseen pääsee paikalle?

Suositellemme tulemaan paikalle julkisilla liikennevälineillä. Järjestämme mielenosoitukseen myös omia bussikuljetuksia eri puolilta Suomea, jotta mahdollisimman moni voi osallistua. Bussikuljetuksiin on ennakkoilmoittautuminen ja ne ovat maksuttomia. Ilmoittaudu kuljetuksiin tämän linkin kautta.

Mitä torilla tapahtuu?

Senaatintorilla on luvassa puheita, musiikkia, lämmintä juomaa, pullaa, hernekeittoa, makkaraa ja muuta syötävää. Tarkempi ohjelma julkaistaan lähiaikoina.

Torilla jaetaan myös mielenilmaukseen sopivaa rekvisiittaa. Omat kyltit ovat sallittuja, mutta emme hyväksy minkäänlaisia syrjiviä, vihaan yllyttäviä tai väkivaltaisia viestejä tai symboleita ja pidätämme oikeuden poistaa ne mielenosoituksesta. Toivomme myös, että mielenosoituksessa ei kannettaisi puoluetunnuksia.

Miten turvallisuudesta on huolehdittu?

Kokoontumislain mukaan yleisen kokouksen järjestäjän on huolehdittava järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä sekä lain noudattamisesta tilaisuudessa. Toimimme lain mukaan ja yhteistyössä poliisin kanssa. Asetamme mielenosoitukseen järjestyksenvalvojia. Tapahtumasta löytyy myös ensiapupiste.