Twitter-chat: Monikulttuurinen työelämä

Torstaina 16.6.2022 klo 13 – 14 järjestetään monikulttuurista työelämää käsittelevä Twitter-chat. Löydät chatin Twitteristä STTK:n tililtä: @STTKMikonkatu ja tunnisteella #monikulttuurinen. Tule mukaan keskustelemaan!

Teetimme kansalaiskyselyn, jonka aiheena oli monikulttuurisuus työelämässä. Lisäksi kysyimme ihmisiltä heidän suhtautumistaan ulkomaalaistaustaisiin työkavereihin. Nostamme kyselyssä esiin nousseita asioita Twitter-chatissa.

Keskustelua käydään alta löytyvien viiden kysymyksen avulla aihetunnisteella #monikulttuurinen. Keskustelun alkaessa @STTKMikonkatu twiittaa kysymyksen yksi kerrallaan ja chattaajat vastaavat kysymyksiin omilla twiiteillään. Yhdistä twiittisi kysymykseen uudelleentwiittaamalla kysymys oman vastauksesi kera.

Kysymykset:

  1. Noin puolet kyselyn vastaajista on sitä mieltä, että heidän työpaikoillaan ulkomaalaistaustaiset ovat tasavertainen osa työyhteisöä. Mitä ajatuksia tämä herättää? 
  2. Kolmasosa ulkomaalaistaustaisista on kokenut rasismia työelämässä viimeisen vuoden aikana. Mitä keinoja rasismin kitkemiseen on?
  3. Puolet vastaajista ei tiedä, onko heidän työpaikallaan yhdenvertaisuussuunnitelma. Miten tietoisuutta voisi lisätä? 
  4. 85 % vastaajista on sitä mieltä, että työelämään pääsy on paras tapa kotouttaa maahanmuuttajia yhteiskuntaan. Vain 38 % toivoo, että oma työpaikka olisi monikulttuurisempi. Miten tämä ratkaistaan? 
  5. 81 % vastaajista kokee työskentelyn ulkomaalaistaustaisten kanssa enimmäkseen tai pelkästään myönteiseksi. Avovastauksissa todetaan, että työnteko on samanlaista taustasta riippumatta ja yksilöissä on aina eroja. Miten työpaikat hyötyvät moninaisuudesta? 

Kysymykset perustuvat STTK:n teettämään kyselyyn. Lue lisää.

twitter-chat

Ohjeita Twitter-chat keskusteluun osallistumiseen:

Keskustelun runkona toimivat STTK:n esittämät kysymykset. STTK twiittaa keskustelun kysymykset yksi kerrallaan tililtä @sttkmikonkatu. Uusi kysymys tulee noin 10 minuutin välein.

Esimerkki:
1. STTKMikonkatu twiittaa: Miksi on tärkeää, että työpaikalla tehdään yhdenvertaisuussuunnitelma? #monikulttuurinen
2. Klikkaa twiitistä kohta Twiitin lainaus (kuva alla) ja kirjoita oma vastaukseksi twiitin yhteyteen. Muista lisätä perään #monikulttuurinen.

  • Twiittaa yksi vastaus kerrallaan, kun @sttkmikonkatu on esittänyt chatissä kysymyksen.
  • Muista aina käyttää twiitissä myös aihetunnistetta #monikulttuurinen, jotta löydämme twiittisi.
  • Voit kommentoida, tykkäillä ja retwiittailla vapaasti muiden twiittajien keskustelunavauksia.

Jos tarvitset apua Twitter-chattiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä: kirsi.suominen@sttk.fi