työrauha

Työehtosopimus takaa työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehdot, mutta samalla sen tavoitteena on turvata työrauha.

Työrauhavelvollisuus koskee työehtosopimukseen sidottuja työnantajia, työnantajien yhdistyksiä ja työntekijöiden yhdistyksiä.  Nämä ovat velvollisia välttämään kaikkia työtaistelutoimenpiteitä, jotka kohdistuvat työehtosopimukseen kokonaisuudessaan tai johonkin sen yksityiseen määräykseen (passiivinen työrauhavelvollisuus). Lisäksi työehtosopimukseen sidotuilla työnantajien ja työntekijöiden yhdistyksillä on velvollisuus pitää huolta, että niiden jäsenet eivät ryhdy kiellettyihin työtaistelutoimenpiteisiin (aktiivinen työrauhavelvollisuus).

Yksittäiselle työntekijälle ei voida asettaa työrauhavelvoitetta. Työntekijöiden yhdistys, ammattiliitto tai ammattiosasto, voi kuitenkin joutua vastuuseen myös yksittäisten työntekijöiden käyttäytymisestä, jos se on laiminlyönyt velvollisuutensa valvoa heidän käyttäytymistään.

Silloin kun työehtosopimus ei ole voimassa, työrauhavelvollisuutta ei myöskään ole. Työehtosopimuksen umpeennuttua molemmilla osapuolilla onkin halutessaan oikeus ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimusneuvotteluiden jouduttamiseksi.

Sorry, nothing to display.