Avtal om tystnadsplikt förbryllar många sommarjobbare

FFC:s, Akavas och STTK:s avgiftsfria tjänst Sommarjobbarinfo har varit öppen sedan början av maj. Den här våren är det i synnerhet klausuler om tystnadsplikt som har väckt förvåning bland sommarjobbarna.

Sommarjobbarrådgivaren Hanna-Marilla Zidan berättar att en stor del av dem som har kontaktat Sommarjobbarinfo har haft frågor som gäller arbetsavtal. Ofta handlar det om att unga sommarjobbare vill att rådgivaren ska kolla igenom deras avtal innan de skriver under, för att försäkra sig om att allt är i skick under anställningsförhållandet och det inte uppstår några tråkiga överraskningar.

Zidan uppmuntrar alla unga att begära ett skriftligt arbetsavtal.

– Även om också ett muntligt avtal är bindande, så är det lättare att kontrollera de överenskomna sakerna, såsom lönen och arbetstimmarna, i ett skriftligt avtal.

Tystnadsplikt väcker förundran

Den här sommaren har det kommit fram att det i exceptionellt många arbetsavtal ingår en klausul om tystnadsplikt, som gäller bland annat lönen samt rutiner och tillvägagångssätt på arbetsplatsen. Många unga förvånas över det här och funderar på om allt står rätt till på arbetsplatsen.

– Det är orimligt att kräva fullständig tystnadsplikt av en ung person som har sitt första sommarjobb, säger Zidan.

Ibland kan tystnadsplikten bero på att arbetsgivaren är rädd att arbetstagarna ska berätta om problem och missförhållanden på jobbet i till exempel sociala medier. Enligt Hanna-Marilla Zidan skulle det vara viktigare att arbetsgivaren tar emot sommarjobbarna väl i arbetsgemenskapen samt ger dem introduktion i arbetet och arbetssätten.

Genom introduktionen ser man till att arbetstagarna är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter. I en del av de fall som Sommarjobbarinfo får kännedom om framgår det tydligt att arbetsgivaren inte är helt medveten om sina egna skyldigheter.

– Arbetstagarna har till exempel alltid rätt till pauser, men en del av arbetsgivarna ids inte anstränga sig för att ordna så att deras anställda kan hålla sina pauser, berättar Zidan.

Det har också blivit vanligare att arbetstagare hyrs in via bemanningsföretag.

– Bemanningsanställda har inget eget kollektivavtal, utan de följer samma avtal som de andra arbetstagarna på arbetsplatsen.

Också arbetsgivare kan kontakta Sommarjobbarinfo om de undrar över något som gäller arbetsavtal eller arbetsförhållanden.

Nolltimmarsavtal oroar

Många kontakter har också handlat om att unga är oroade över sin utkomst under hela sommaren, eftersom de kan ha väldigt få eller rentav noll arbetstimmar i sina avtal. Arbetspassen kanske ställs in till exempel på grund av dåligt väder.

– Det går att avtala om ett minimiantal timmar också efter att man har ingått ett arbetsavtal. Det är alltid en god idé att försöka förhandla till sig ett minimiantal timmar, säger rådgivaren Hanna-Marilla Zidan.

Sommarjobbarinfo betjänar under hela sommaren

Den avgiftsfria tjänsten Sommarjobbarinfo betjänar fram till slutet av augusti. Sommarjobbarrådgivaren nås vardagar klockan 9–15 per telefon på numret 0800 179 279 eller via WhatsApp på numret 040 747 1571. Det går också att ta kontakt via ett elektroniskt formulär på webbplatsen kesaduunari.fi/svenska.

Rådgivningen betjänar på svenska, finska och engelska. Man kan också kontakta tjänsten anonymt.

Mer info: Hanna-Marilla Zidan, rådgivare på Sommarjobbarinfo, tfn 040 747 1571

Senaste artiklarna

13.6.2024

STTK önskar samarbete med nya europaparlamentariker

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik